Opdracht aan:  Reinier Brouwer

Zywa Sinaasappelman

Ik weet het door de heerlijke dagen
van stevige, rondborstige glazen
bier en het verlossende plassen

het slijpen van de messen
na de slacht en aan het spit
staand mijn nagels schoonmaken

naar bed gaan zonder over te geven
sterk als een stier, onverwoestbaar
van binnen, een precies mechaniek

in een stevige, soepele huid:
een sinaasappelmens ben ik
een mannelijke orang-orange

ergens nergens in de Velden
tussen de kastelen, in een dorp
zonder standbeeld en brandweer

maar met jou, sinaasappelvrouw
jouw zonzoekende lijf, door mijn liefde
elke dag opnieuw omarmd en verzengd

Orange man  Orangenmann
Amsterdam, 2014-11-13
De mechanische sinaasappel – 1962
Bundel: Het Grote Geheim 
Trefwoord: Man 
Eerbetuiging: Burgess, Anthony 

Zywa Kom

Kom aan mijn borst: ik open mij
mijn ribben, navel en buik. Adem
in mij, vlij je op mijn warme hart

ik omarm je, ombeen je. Verdwijn
in mijn liefde mijn lief, laat je gaan
van genot, doe met mij. Verdamp

met mij, dan keren we terug
voor nog een keer. Vouw je in
mij, vouw je vleugels mijn engel

dan gaan we samen slapen
in de hemel van ons zweet
Kom nog een keer, liefste

Come  Komm
Amsterdam, 2014-11-17
Bundel: Het Grote Geheim 
Trefwoord: Liefdeslust 

Zywa Orange man

I know it by the lovely days
of firm, busty glasses
of beer and the relieving pee

the sharpening of the knives
after the slaughter and cleaning
my nails standing at the skewer

going to bed without throwing up
strong like a bull, indestructible
inside, a precise mechanism

in a firm, supple skin:
an orange man I am
a male orang-orange

somewhere nowhere in the Fields
between the castles, in a village
without statue and fire brigade

but with you, orange woman
your sun-seeking body, every new day
embraced and singed by my love

Sinaasappelman  Orangenmann
Amsterdam, 2017-08-08
Bundel: Het Grote Geheim 
Eerbetuiging: Burgess, Anthony 

Zywa Come

Come against my chest: I open up
my ribs, navel, and belly. Breathe
in me, lay down on my warm heart

I embrace you, emlimb you. Disappear
in my love my love, let yourself go
in pleasure, do with me. Evaporate

with me, then we will return
for one more time. Fold yourself in
me, fold your wings my angel

then we go to sleep together
in the heaven of our sweat
Come again, my great love

Kom  Komm
Amsterdam, 2017-08-08
Bundel: Het Grote Geheim 

Zywa Komm

Komm zu meiner Brust: ich öffne mich
meine Rippen, Nabel und Bauch. Atme
in mir, lege dich auf mein warmes Herz

ich umarme dich, umbeine dich. Verschwinde
in meiner Liebe, mein Liebling, lass dich gehen
vor Vergnügen, mach mit mir. Verdampfe

mit mir, dann kehren wir zurück
für noch einmal. Falte dich in
mir, falte deine Flügel, mein Engel

dann werden wir zusammen schlafen
im Himmel unseres Schweißes
Komm noch einmal, Liebling

Kom  Come
Amsterdam, 2020-06-09
Bundel: Het Grote Geheim 

Zywa Orangenmann

Ich weiß, wegen der wunderbaren Tage
mit robusten, vollbusigen Gläsern
Bier und der erlösenden Pisse

dem Schärfen der Messer
nach dem Schlachten und am Spieß
stehend beim Reinigen meiner Nägel

ohne Erbrechen ins Bett gehen
stark wie ein Stier, unzerstörbar
im Inneren, ein präziser Mechanismus

in einer festen, geschmeidigen Haut:
ein Orangenmensch bin ich
ein männlicher Orang-Orange

irgendwo nirgendwo in den Feldern
zwischen den Burgen, in einem Dorf
ohne Statue und Feuerwehr

aber mit dir, Orangenfrau
deinem sonnenhungrigen Körper, jeden Tag
von meiner Liebe umarmt und versengt

Sinaasappelman  Orange man
Amsterdam, 2020-06-09
Bundel: Het Grote Geheim 
Eerbetuiging: Burgess, Anthony 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater