Opdracht aan:  Sheree Paridon

Zywa Gereserveerd

Ik wil zijn gezicht
mooi naar mij

het niet openscheuren
want hij kiest dit
weekend voor mij

Ik wil zijn stoppels
zijn wasverzachter

hij is zo anders
dan de mannen van mijn vriendinnen
met hun kriebelzaad

Ik wil zijn woorden
zijn ingehouden liefde

gereserveerd
voor mij onder kleren
onbereikbaarheid

Reserved  Zurückgehalten
Amsterdam, 2017-01-23
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Liefde: verliefd 

Zywa Reserved

I want his face
nicely towards me

I don't want to tear it open
because he chooses
me this weekend

I want his stubbles
his fabric softener

he is so different
from the men of my friends
with their itchy sperm

I want his words
his withheld love

reserved
for me under clothes
of inaccessibility

Gereserveerd  Zurückgehalten
Amsterdam, 2017-01-23
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Ogen mijn handen

Kim is logeren
heel het huis is van mij
mijn stilte mijn muziek

ik kan springen wat ik wil
heel het bed is van mij
mijn huid mijn verlangen

naar omgewoeld goed
heel de spiegel is van mij
mijn ogen mijn handen

de parels glanzen
in mijn hoven mijn vacht
in mijn ogen mijn handen

Kim is logeren
Voor het eerst zie ik mijn moeder
naakt in mijn lichaam staan

Eyes my hands  Augen meine Hände
Amsterdam, 2017-01-24
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Eyes my hands

Kim is at a sleepover
the whole house is for me
my silence my music

I can jump as much as I like
the whole bed is for me
my skin my desire

for disordered bedding
the whole mirror is for me
my eyes my hands

the pearls shine
in my areolae my fur
in my eyes my hands

Kim is at a sleepover
For the first time I see my mother
standing naked in my body

Ogen mijn handen  Augen meine Hände
Amsterdam, 2017-01-24
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Zurückgehalten

Ich will sein Gesicht
schön auf mich zu

es nicht aufreißen
denn er wählt dieses
Wochenende mich

Ich will seine Stoppeln
sein Weichspüler

er ist so anders
als die Männer meiner Freundinnen
mit ihren Jucksamen

Ich will seine Worte
seine angehaltene Liebe

zurückgehalten
für mich unter Kleider
Unzugänglichkeit

Gereserveerd  Reserved
Amsterdam, 2020-07-07
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Augen meine Hände

Kim ist auf Logierbesuch
das ganze Haus ist für mich
meine Stille meine Musik

ich kann so viel springen wie ich will
das ganze Bett ist für mich
meine Haut mein Verlangen

nach durchgewühltem Bettzeug
der ganze Spiegel ist für mich
meine Augen meine Hände

die Perlen glänzen
in meinen Höfen meinem Fell
in meinen Augen meinen Hände

Kim ist auf Logierbesuch
Zum ersten Mal sehe ich meine Mutter
nackt in meinem Körper stehen

Ogen mijn handen  Eyes my hands
Amsterdam, 2020-07-07
Bundel: Zonder reserve 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater