Opdracht aan:  Siera Mayhew

Zywa Nixa (MO)

Oh, you noble knights
and wise old women
I couldn't care less

about advice and pity
what do you know

about this nix city
or the commotion in my heart
you can't see the blood

flow to my face, my lips
twitching, my smile telling

what I won't say or write
you can't hear the charm
of my voice, I know

my problems
better than you do

Nixa (Missouri)  Nixa (Missouri)
, 2019-03-09
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: USA-Nixa# 

Zywa Endorphin sweets

Sometimes I need someone

let us have a chat
meet somewhere here
or in a conversation box

we could laugh together
and share some
endorphin sweets

cutting isn't enough
red lines, welling up
from my heart

the kerfs of my tribe
saw teeth, welling up
from my heart

and read my poetry
red lines, welling up
from my heart

Endorfinesnoepjes  Endorphin-Naschereien
, 2019-03-09
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: USA-Missouri# 

Zywa Nixa (Missouri)

Oh, jullie edele ridders
en wijze oude vrouwen
ik heb lak aan jullie

advies en medelijden
wat weten jullie nu

van dit niksige stadje
of de onrust in mijn hart
je kunt het bloed niet zien

stromen naar mijn gezicht, mijn lippen
die trillen, mijn glimlach die zegt

wat ik niet vertel of schrijf
jullie horen de verleiding niet
van mijn stem, ikzelf

ken mijn problemen
beter dan jullie

Nixa (MO)  Nixa (Missouri)
, 2019-03-09
Nixa (Missouri) = Niks dan een kruispunt
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Levenslust 
Trefwoord: USA-Nixa# 

Zywa Endorfinesnoepjes

Soms heb ik iemand nodig

laten we een praatje maken
hier ergens afspreken
of elkaar schrijven

we zouden samen kunnen
lachen, wat endorfine-
snoepjes kunnen delen

snijden is niet genoeg
rode lijnen, opwellend
uit mijn hart

de kerven van mijn stam
zaagtanden, opwellend
uit mijn hart

en lees mijn gedichten
rode lijnen, opwellend
uit mijn hart

Endorphin sweets  Endorphin-Naschereien
, 2019-03-09
De Niuachi = Volk van de Riviermonding, de Missouria stam
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Liefdeswens 
Trefwoord: USA-Missouri# 


Mijn lichaam wordt een wrak
als ik er niet voor zorg
en ontevreden ben

als het allemaal niet zo mooi is
als het lijkt, en er van alles moet
veranderen wat ondoenlijk is

Overal zie ik glanzende mensen
ze wijden hun lichamen
als tempels

van vlees, botten en bloed
aan plastic schoonheid
of aan iets hogers

maar mijn tempel is voor mijzelf
een kunstwerk
van mijn geest

die luistert
wanneer mijn lichaam roept
om aandacht en tederheid

te geven en ontvangen
ik ben geen avatar
maar intiem mijzelf
, 2019-03-22
Intimiteit – 2019
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Eerbetuiging: Verhaeghe, Paul 


My body becomes a wreck
if I don't take care of it
and am dissatisfied

if it's not all that beautiful
as it seems, and so much
should change what can't be done

I see shiny people everywhere
they devote their bodies
as temples

of flesh, bones, and blood
to plastic beauty
or something higher

but my temple is for myself
a work of art
of my mind

that listens
when my body calls
for recognition and tenderness

to give and to receive
I am not an avatar
but intimately myself
, 2019-03-23
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Eerbetuiging: Verhaeghe, Paul 


They say I live in a fantasy
they say I need to see my doctor
they say I am troubled

 : : : : :Some of them don't like me
 : : : : :and I don't like me
 : : : : :being that girl

 : : : : :who hates to look in the mirror
 : : : : :but dresses up to catch your eye
 : : : : :who is never afraid

 : : : : :to make statements
 : : : : :to be stubborn, just
 : : : : :to be frank, longing

 : : : : :to be submissive
 : : : : :and to gain the carnal
 : : : : :pleasure of my body

 : : : : :Yet I'm drowning
 : : : : :while waiting for help –
 : : : : :it is arranged for next year

They say I lie to myself
they say I am different
than I feel, and I feel

my cuts
Amsterdam, 2019-05-18
Bundel: Blauwe plekken 


Ik leef in een fantasie
ik moet naar de dokter
ik ben moeilijk, zeggen ze

 : : : : :Sommigen mogen me niet
 : : : : :en ik mag mezelf niet
 : : : : :als dat meisje

 : : : : :dat niet in de spiegel wil kijken
 : : : : :maar graag de aandacht trekt
 : : : : :dat nooit bang is

 : : : : :om uitspraken te doen
 : : : : :om dwars te liggen, gewoon
 : : : : :om eerlijk te zijn, verlangend

 : : : : :onderdanig te zijn
 : : : : :en het vleselijke genot
 : : : : :van mijn lichaam te winnen

 : : : : :Maar ik ben aan het verdrinken
 : : : : :terwijl ik op hulp wacht –
 : : : : :die volgend jaar gepland is

Ik lieg tegen mezelf
ik ben anders, zeggen ze
dan ik me voel, en ik voel

mijn sneden
Amsterdam, 2019-05-18
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 


Her poetry is also about me
even though it isn't entirely true
there ís a fire in my belly

maybe it can be put out
but as long as it burns, it desires
the best of you

that does not lust after my beauty
to penetrate my lips
but is longing

for the best of me
the heavy whole, holy
and safe, my home

that I formed myself
from the metal of my body
and the silk of my spirit
Amsterdam, 2019-09-25
Bundel: Het licht van de woorden 
Eerbetuiging: Kaur, Rupi 


Haar gedichten gaan ook over mij
ook al kloppen ze niet helemaal
er is wél een vuur in mijn buik

misschien kan het gedoofd worden
maar zolang het brandt, verlangt het
naar het beste van jou

dat mijn schoonheid niet begeert
om mijn lippen binnen te dringen
maar hunkert

naar het beste van mij
het zware geheel, heilig
en veilig, mijn thuis

dat ik zelf gevormd heb
uit het metaal van mijn lichaam
en de zijde van mijn geest
Amsterdam, 2019-09-25
Melk en honing – 2014
Gedicht “Milk and Honey”
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Identiteit 
Eerbetuiging: Kaur, Rupi 


The candle on the edge of the bath crackles
and, over my body, the ball is fizzing
the purple rain

of my red blood
in the blue reflection
of the sky in the water

my skin dissolves, my skeleton
shivers, so beautiful is this
ending, farewell my love

just let me go, I'm crying
but I love myself
since you kissed away what was ugly
Amsterdam, 2019-09-26
Bundel: Maak vlug een foto 
Eerbetuiging: Prince 


De kaars op de badrand knettert
en over mijn lichaam bruist de bal
de paarse regen

van mijn rode bloed
in de blauwe weerspiegeling
van de hemel in het water

mijn huid lost op, mijn skelet
rilt, zo mooi is dit
einde, vaarwel mijn lief

laat me maar gaan, ik huil
maar ik houd van mezelf
sinds jij wegkuste wat lelijk was
Amsterdam, 2019-09-26
Paarse regen
Haat (Uitlaat)
De kleur paars – 2019

Lied “Purple rain” (“Paarse regen”, 1984, Prince)
Gedicht “Hate (Vent)” [“Haat (Uitlaat)”], en gedicht “The color purple” [“De kleur paars”] van Siera Mayhew (4 september 2019 resp. eind augustus 2019)

Bundel: Maak vlug een foto 
Trefwoord: Loslaten 
Eerbetuiging: Prince 

Zywa Please lick me

He hits me, and she
does not feel the pain
she prefers to side with him

I laugh about it, I know it
the ritual in which I am
just the last in line

Nobody hears it, nobody sees it
Who would help me? he doesn't
shout and he doesn't hit me that hard

Hello Earth, This Is Siera
I am a red devil
do you read me?

Come In, Future
I wish to live and be licked
please lick me dry and cool

Do It Now

Lik me alsjeblieft  Bitte leck mich
Amsterdam, 2019-09-30
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Lik me alsjeblieft

Hij slaat me, en zij
voelt de pijn niet
ze kiest liever zijn kant

Ik lach erom, ik ken het
ritueel, ik ben alleen
maar de laatste in de rij

Niemand hoort het, niemand ziet het
Wie zou me helpen? zo hard
schreeuwt en slaat hij niet

Hallo Aarde, Hier Siera
ik ben een rode duivel
ontvangt u mij?

Kom Binnen, Toekomst
ik wil leven en gelikt worden
lik me alsjeblieft droog en koel

Doe Het Nu

Please lick me  Bitte leck mich
Amsterdam, 2019-09-30
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Trauma 

Zywa Bloedvlag

Jullie liegen wie ik ben
dus val me niet lastig, kijk niet
zeg niets, negeer me niet
doe normaal, je ziet toch
mijn Bloedvlag in de storm!

Ik wil geen suiker en geen aai
en zeker niet braaf zijn
ik wil jullie erkenning
van wat mij is aangedaan
dan pas strijk ik mijn vlag!

Nou, zeg het dan, en vaak
genoeg om me te laten geloven
dat het waar is, de pech
die ik heb gehad, en dat
ik desondanks geweldig ben!

Dan pas zeg ik: Verdomme!
Het is voorbij, vooruit!
Ik moet er maar mee leven!
En mezelf niet in de weg zitten!
Die last kan ik best wel dragen!

Blood Flag  Blutflagge
Amsterdam, 2019-10-29
Mensen, zeker volwassenen, behoren te letten op de behoeften van anderen
De bloedvlag is een Nederlandse rode aanvalsvlag uit de zeventiende eeuw, waarop een arm staat die een zwaard heft

Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Agressie 

Zywa Blood Flag

You lie who I am
so do not bother me, do not look
do not say anything, do not ignore me
act normal, can't you see
my Blood Flag in the storm!

I don't want sugar and no pat
and certainly not to be good
I want your recognition
of what has been done to me
only then will I lower my flag!

Well, say it, say it often
enough to make me believe
it is true, the bad luck
I've had, and that I am
wonderful nevertheless!

Only then will I say: Damn!
It's over, come on!
I just have to live with it!
And not stand in my own way!
I can really bear that burden!

Bloedvlag  Blutflagge
Amsterdam, 2019-10-30
Bundel: Stempels Maskers 

Zywa Joepie, een nieuwe lezer! (Papa was op mijn kamer)

Papa's vrienden drinken graag
lachend nog een bier
om naar mij te kijken
wanneer ik het breng

maar vandaag vallen ze stil
je zult er maar mee zitten
zo'n moeilijke dochter
die gedichten post

over seks en de liefde
van haar vader en
een verre minnaar

Wat heeft hij ineens
voor aandacht voor mijn innerlijk?
Alleen begrijpt hij het niet

Alleen in fantasie kan ik uitdrukken
wat ik nodig heb en
wat me boos maakt

Yay, a new reader! (Dad was in my room)  Juhu, ein neuer Leser! (Papa war in meinem Zimmer)
Amsterdam, 2019-12-13
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Zelfexpressie 

Zywa Yay, a new reader! (Dad was in my room)

Daddy's friends like to laugh
and have another beer
to watch me
when I bring it

but today they fall silent
you could be bothered yourself
with a difficult daughter
who posts poems

about sex and the love
of her father and
a distant lover

What is the matter with him
and this interest in my inner self?
Too bad, he does not understand

Only in fantasy can I express
what I need and
what makes me angry

Joepie, een nieuwe lezer! (Papa was op mijn kamer)  Juhu, ein neuer Leser! (Papa war in meinem Zimmer)
Amsterdam, 2019-12-14
Lied “Honey Love”
Bundel: Blauwe plekken 

Amsterdam, 2019-12-14
Bundel: Debuteren moet je leren 
Trefwoord: Liefde: verliefd 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 

Amsterdam, 2019-12-15
Bundel: Debuteren moet je leren 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 

Amsterdam, 2020-01-03
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Eerbetuiging: Verhaeghe, Paul 

Amsterdam, 2020-01-26
Bundel: Maak vlug een foto 
Eerbetuiging: Prince 


Het voelt beroemd, zo'n zonnebril
tegen de radende en hopende ogen
die je verwarmen met aandacht

Ja, wij kijken, omdat we weten
door jou gezien te worden
we rechten onze rug en lachen

We horen je, jij praat graag
over liefde, over verlangens
en over mij

dat ik er klaar voor lijk te zijn
Ja, ik wilde het graag
heel graag geloven

en mijn lichaam riep
om verlossing, maar jij nam
mijn ziel ervoor terug

Waarom was mijn leeftijd maar een getal
waarom heb ik gedacht dat ik kon
vliegen in jouw aandacht?

Je speelde met de woorden
Red Mij Alsjeblieft
maar ik heb je overleefd
Amsterdam, 2020-04-23
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 


It feels famous, those sunglasses
against the guessing and hoping eyes
that warm you with attention

Yes, we watch, because we know
we are seen by you
we straighten our backs and laugh

We hear you, you like to talk
about love, about desires
and about me

that I seem to be ready
Yes, I really wanted
to believe that

and my body called
for redemption, but you took
my soul in return

Why was my age just a number
why did I think I could
fly in your attention?

You played with the words
Please Rescue Me
but I survived you
Amsterdam, 2020-04-24
Bundel: Stempels Maskers 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 


Es fühlt sich berühmt an, so eine Sonnenbrille
gegen die ratenden und hoffnungsvollen Augen
die dich mit Aufmerksamkeit wärmen

Ja, wir gucken, weil wir wissen
von dir gesehen zu werden
wir strecken den Rücken und lachen

Wir hören dich, du redest gern
über Liebe, über Verlangen
und über mich

dass ich bereit zu sein scheine
Ja, ich möchte es
gerne glauben

und mein Körper rief
zur Erlösung auf, aber du
hast meine Seele dafür zurückgenommen

Warum war mein Alter nur eine Zahl
warum dachte ich, ich könnte
in deiner Aufmerksamkeit fliegen?

Du hast mit den Worten
Bitte Rette Mich gespielt
aber ich habe dich überlebt
Amsterdam, 2020-04-24
Bundel: Stempels Maskers 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 

Zywa Why do I love you?

Lately, I've been wondering
Will grandpa Don hug me?
Will grandpa John kiss me on the cheek?
Will my sweetie be the first person
to welcome me there?

Quite often I wonder
Why are the days so similar?
Why do people want to live?
Why are children playing?
How many years did I play?

Then I wonder
which photo will remain of me
How old will I be on it?
Is that what will be left of me?
Will I turn in my grave?

I ponder a lot
about the luck I have had
How rich have I become?
Why are our happiness treasures
our happiness measures?

I often wonder
What will I miss?
Who will miss me?
Who will find me?
And who will have regrets?

Waarom houd ik van jou?  Warum liebe ich dich?
Amsterdam, 2020-07-08
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Waarom houd ik van jou?

Ik vraag me zoal af
Zal opa Han me omhelzen?
Zal opa Jan op mijn wang kussen?
Zal mijn lieverd de eerste zijn
die me daar welkom heet?

Ik vraag me nogal eens af
Waarom lijken de dagen op elkaar?
Waarom willen mensen leven?
Waarom spelen kinderen?
Hoeveel jaren heb ik gespeeld?

Dan vraag ik me af
welke foto van mij overblijft
Hoe oud zal ik daarop zijn?
Is dat wat er van mij rest?
Zal ik me omdraaien in mijn graf?

Ik denk heel wat af
over het geluk dat ik heb gehad
Hoe rijk ben ik geworden?
Waarom zijn onze geluksvaten
onze geluksmaten?

Vaak vraag ik me af
Wat zal ik missen?
Wie zal mij missen?
Wie zal mij vinden?
En wie krijgt er spijt?

Why do I love you?  Warum liebe ich dich?
Amsterdam, 2020-07-09
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Zwaarmoedigheid 

Zywa Warum liebe ich dich?

In letzter Zeit habe ich mich gefragt
Wird Opa Hans mich umarmen?
Wird Opa Franz mich auf die Wange küssen?
Wird mein Schatzi der erste sein
der mich dort begrüßt?

Ziemlich oft frage ich mich
Warum sind die Tage so ähnlich?
Warum wollen die Menschen leben?
Warum spielen Kinder?
Wie viele Jahre habe ich gespielt?

Dann frage ich mich
welches Foto von mir erhalten bleibt
Wie alt werde ich darauf sein?
Ist es das, was von mir übrig bleibt?
Werde ich mich im Grabe herumdrehen?

Ich denke viel nach
über das Glück, das ich hatte
Wie reich bin ich geworden?
Warum sind unsere Glücksgefäße
unsere Glücksmaßen?

Ich frage mich oft
Was werde ich vermissen?
Wer wird mich vermissen?
Wer wird mich finden?
Und wer wird es bereuen?

Waarom houd ik van jou?  Why do I love you?
Amsterdam, 2020-07-09
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Blutflagge

Ihr lügt, wer ich bin
also stört mich nicht, schaut nicht
sagt nichts, ignoriert mich nicht
benehmt ihr normal, ihr seht doch
meine Blutflagge im Sturm!

Ich will keinen Zucker und kein Streicheln
und schon gar nicht brav sein
ich möchte ihre Anerkennung
dessen, was mir angetan wurde
erst dann hole ich meine Flagge ein!

Nun, sag es, sage es oft
genug, um mich glauben zu lassen
dass es wahr ist, das Pech
das ich hatte, und dass
ich trotzdem großartig bin!

Erst dann sage ich: Verdammt!
Es ist vorbei, komm schon!
Ich soll mal damit leben!
Und mir nicht in die Quere kommen!
Ich kann diese Last schon tragen!

Bloedvlag  Blood Flag
Amsterdam, 2021-01-07
Bundel: Stempels Maskers 

Zywa Nixa (Missouri)

Oh, ihr edlen Ritter
und weise alte Frauen
ihr seid mir egal, ihr

Rat und Mitleid
was wisst ihr überhaupt

über diese Nix-Stadt
oder die Unruhe in meinem Herzen
den Blutfluß zu meinem Gesicht

könnt ihr nicht sehen, das Zucken
meiner Lippen, mein Lächeln, das sagt

was ich nicht ausspreche oder schreibe
ihr hört nicht die Verlockung
meiner Stimme, ich selbst

kenne meine Probleme
besser als ihr

Nixa (Missouri)  Nixa (MO)
Amsterdam, 2021-01-07
Bundel: Stempels Maskers 

Zywa Endorphin-Naschereien

Manchmal brauche ich jemanden

lass uns plaudern
uns hier irgendwo treffen
oder in einer Plauschraum

wir könnten zusammen
lachen, einige Endorphin-
Naschereien teilen

ritzen ist nicht genug
rote Linien, die quellen
aus meinem Herzen

die Einschnitte meines Stammes
Sägezähne, die quellen
aus meinem Herzen

und lies meine Gedichte
rote Linien, die quellen
aus meinem Herzen

Endorfinesnoepjes  Endorphin sweets
Amsterdam, 2021-01-07
Bundel: Stempels Maskers 

Zywa Juhu, ein neuer Leser! (Papa war in meinem Zimmer)

Papas Freunde lachen gern
und trinken noch ein Bier
um mich zu beobachten
wenn ich es bringe

aber heute fallen sie still
wenn sie das auch hätten
eine so schwierige Tochter
die Gedichte postet

über Sex und die Liebe
ihres Vaters und
eines entfernten Liebhabers

Was ist los mit ihm
und diesem Interesse an meinem Inneren?
Aber er versteht nicht

Nur in der Fantasie kann ich ausdrücken
was ich brauche und
was mich wütend macht

Joepie, een nieuwe lezer! (Papa was op mijn kamer)  Yay, a new reader! (Dad was in my room)
Amsterdam, 2021-01-07
Bundel: Stempels Maskers 

Zywa Bitte leck mich

Er schlägt mich, und sie
fühlt den Schmerz nicht
sie zieht es vor, auf seiner Seite zu stehen

Ich lache darüber, ich kenne es
das Ritual, in dem ich bin
nur die letzte in der Reihe

Niemand hört es, niemand sieht es
Wer würde mir helfen? er schreit nicht
und er schlägt mich nicht so hart

Hallo Erde, Hier Ist Siera
ich bin eine rote Teufelin
kannst du mich hören?

Bitte Kommen, Zukunft
ich möchte leben und geleckt werden
bitte leck mich trocken und kühl

Mach Es Jetzt

Lik me alsjeblieft  Please lick me
Amsterdam, 2021-01-07
Bundel: Blauwe plekken 

Amsterdam, 2021-01-07
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa