Opdracht aan:  Taoufik Didouh

Zywa Ja ik wil

Onwetend voelde ik me zeker
maar nu haar later vroeger is
dan we dachten toen we tekenden
komt het ineens

aan op elke gewone dag
op wat mij tegenhoudt
lief voor haar te zijn

de liefde van mijn Ja
ik wil

Ik aarzel om dat te herhalen
Haar toestand, onze problemen
moet ik wetend vergeten
om gewone dagen

te kunnen leven, verliefd
op de veelbelovende onzekerheden
in de handen van de spring-in-'t-veld

van mijn Ja
ik wil

Yes I do  Ja, ich will
Amsterdam, 2017-01-29
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Liefde 

Zywa Yes I do

Ignorant, I felt confident
but since her later is earlier
than we thought when we signed
it suddenly comes

down to every ordinary day
to what is keeping me
from being nice to her

the love of my Yes
I do

I hesitate to repeat that
Her condition, our problems
I must knowingly forget
to be able to live

ordinary days, in love
with the promising incertainties
in the hands of the filly

of my Yes
I do

Ja ik wil  Ja, ich will
Amsterdam, 2017-01-29
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Smijtende branding

Mijn vrouw is een meermin
met het getij aanspoelend
uit de smijtende branding
waarin ze zich schrap zet

Ik laat haar rustig liggen
tot ze haar armen verlengt
en haar handen dwingt
om precies te werken

zolang het licht brandt tekens
uitzetten, wateruren, maanstanden
en weersvoorspellingen
voor mij een kaart

van haar liefde
Ik tel de reeksen
trek met een liniaal verbanden
bepaal haar positie

op de tikkende coördinaten
van de gulzige tijd
Fouten zijn niet toegestaan
in de gevarenzone

Hurling waves  Schmeißende Brandung
, 2017-04-19
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Relatie 

Zywa Hurling waves

My darling is a mermaid
drifting ashore with the tide
from the hurling waves
in which she braces herself

I let her lie down quietly
until she extends her arms
and forces her hands
to work precisely

as long as the light burns, setting
out signs, water hours, moon phases
and weather forecasts
a map

of her love
I count the series
draw links with a ruler
determine her position

on the ticking coordinates
of the greedy time
Mistakes are not allowed
in the danger zone

Smijtende branding  Schmeißende Brandung
, 2017-04-21
Bundel: Waaizand 


Valken pakken geen schoeisel
voor hun nest, niet de slipper
die de farao in de schoot valt

     Hij kijkt omhoog en iedereen
     kijkt met hem mee
     naar de valk in de lucht


Het moet een teken zijn
een opdracht uit de hemel
en de zoektocht begint

     Het welzijn van heel de natie
     staat op het spel, de vraag
     is: vinden of verloren gaan


Het hof trekt van huisje tot huisje
langs de vrouwen en de meisjes
heel de wijde delta door

     De hemelse slipper past aan de voet
     van het buitenlandse Bleekgezicht
     de slavin die anders is


Ze had hem te drogen gelegd
na het kleren wassen in de rivier
en laat de andere slipper zien
Amsterdam, 2019-08-13
Bleekgezicht – -1550
Verhaal
Rhodopis ("Roze gezicht" / "Bleekgezicht") zal ongetwijfeld gepest zijn met ergere scheldwoorden dan haar bijnaam, maar Strabo (Amaseia 64 vC – AD 24) heeft die weggelaten toen hij het verhaal optekende onder de titel Rhodopis
Farao Ahmose I

Bundel: De trek 
Trefwoord: Gelijkheid 


Falcons do not grab footwear
for their nest, not the slipper
that the Pharaoh gets served on his lap

     He looks up and everyone
     looks with him
     at the falcon in the sky


It must be a sign
an assignment from heaven
and the search begins

     The welfare of the entire nation
     is at stake, the question
     is: to find or to fall


The court moves from cottage to cottage
to see the women and the girls
all over the wide delta

     The heavenly slipper fits at the foot
     of the foreign Pale Face
     the slave who is different


She had put it to dry
after washing clothes in the river
and shows the other one
Amsterdam, 2019-08-14
Bundel: De trek 

Zywa Schmeißende Brandung

Meine Liebste ist eine Meerjungfrau
mit der Flut anspülend
von der schmeißenden Brandung
in der sie sich bereit macht

Ich lasse sie ruhig liegen
bis sie ihre Arme verlängert
und ihre Hände zwingt
präzise zu arbeiten

Solange das Licht brennt, Zeichen
markieren, Wasserstunden, Mondphasen
und Wettervorhersagen
für mich eine Karte

ihrer Liebe
Ich zähle die Serien
ziehe Verbände mit einem Lineal
bestimme ihre Position

auf den tickenden Koordinaten
der gierigen Zeit
Fehler sind nicht erlaubt
in der Gefahrenzone

Smijtende branding  Hurling waves
Amsterdam, 2020-11-03
Bundel: OverLeven 

Zywa Ja, ich will

Unwissend fühlte ich mich sicher
aber jetzt, wo ihr später früher ist
als wir dachten, als wir unterschrieben haben
kommt es plötzlich

auf jeden gewöhnlichen Tag an
auf was mich davon hält
nett zu ihr zu sein

die Liebe meines Ja
ich will

Ich zögere, das zu wiederholen
Ihren Zustand, unsere Probleme
muss ich wissentlich vergessen
um gewöhnliche Tage

leben zu können, verliebt
in die verheißungsvollen Unsicherheiten
in den Händen der Hüpferin

meines Ja
ich will

Ja ik wil  Yes I do
Amsterdam, 2020-11-08
Bundel: Vrijnd 

Amsterdam, 2021-01-08
Bundel: De trek 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater