Opgedragen aan:  n408


Hogepriesters en Hogepriesteressen
wijden zich aan de heiligheid van het leven

Ik erken de heiligheid van mijzelf


Ik erken de heiligheid van andere wezens


High Priests and High Priestesses
dedicate themselves to the sanctity of life
Hohepriester und Hohepriesterinnen
widmen sich der Heiligkeit des Lebens
I acknowledge my own holinessIch erkenne meine eigene Heiligkeit an
I acknowledge the holiness of other beingsIch erkenne die Heiligkeit anderer Wesen an

Gedicht Q104
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik heilig wat ik doe (0) Ik erken verbonden te zijn met alles
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Heiligheid 

Zywa
OpdrachtenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater