Trefwoord  Actie


Wat ik zou doen, moet

en hoop, wil, zal, kan, mag ik --


nu al beginnen.


What I would do, mustWas ich tun würde,
and hope, want, shall, can, may I --muss, hoffe, will, kann und darf --
begin to do now.ich jetzt beginnen.

Gedicht H0376
Amsterdam, 2012-10-26
Bundel: Heervrouw 
Trefwoord: Actie 


Ik wil graag kunnen

doen wat ik zou willen doen --


als ik het kon doen.


I like to be ableIch würde gern tun
to do what I'd like to do --können, was ich tun möchte --
if I could do it.wenn ich es könnte.

Gedicht S0434
Amsterdam, 2016-11-14
#160 - Heer Bommel en de uitvalsels (Marten Toonder) (1978) Stripverhaal (stroken 0103-0207)
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Er valt zoveel goeds

te doen, denk ik wel eens, tsja --


soms denk ik wel eens...


There is so much goodEs gibt viel Gutes
to be done, I think, at times --zu tun, denke ich manchmal --
I do think, at times…Manchmal denke ich...

Gedicht S0448
Amsterdam, 2016-12-24
#137 - Tom Poes en de ombrenger (Marten Toonder) (1972) Stripverhaal (stroken 7303-7328, 7328A-7343 en 7345-7380)
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Wereldleed regent

in ons, met spijt moeten we --


zelf iets gaan nutsen.


World suffering rainsWeltleiden regnet,
in us, with regret we must --mit Bedauern müssen wir --
start some utiling.selbst was nützigen.

Gedicht H1639
Amsterdam, 2016-12-30
#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) (1981) Stroken 0759-0841 en 0845-0846
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Mijn hart slaat actie

My heart beats action

Gedicht S0849
, 2019-03-09
Gedachten (1669) "Pensées"
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: Pascal, Blaise 

Zywa Achter de deur

De deur is nooit op slot
De sleutel zit er gewoon in
klaar voor gebruik
en nooit kwijt

maar wie bezig is
met problemen aan zijn hoofd
gaat er naar zoeken

en komt niet op het idee
dat je gewoon verder kunt
door op de klink te drukken

Ook mediteren helpt niet
met de zorgen
wordt vergeten wat er is
achter de deur

en blijf je waar je bent
kalm en berustend
relativeer je het leven

en fantaseer je
hoe anders het zou kunnen zijn
achter de deur

van je gedachten

Behind the door  Hinter der Tür
Gedicht 3346
Amsterdam, 2021-01-08
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Actie 


Hoeveel wintersaai

heb je nodig om weer kleur --


te gaan bekennen?


How much winter dullWieviel Winteröd
does it take to make you show --brauchst du um deine Farbe --
your colours again?wieder zu zeigen?

Gedicht H2966
Amsterdam, 2021-05-29
Voorjaar (Nyk de Vries) (2021) Gedicht "Maitiid"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 


Woorden zijn woorden,

bleek, tot we ze kleur geven --


met onze daden.


Words are only words,Worte sind Worte,
until we start colouring --blaß, bis unsere Taten --
them with our actions.sie kolorieren.

Gedicht S1181
Amsterdam, 2021-05-29
Voorjaar (Nyk de Vries) (2021) Gedicht "Maitiid"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 

Zywa
TrefwoordenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater