Trefwoord  Afscheid: ritueel


Op de receptie

stuiter ik langs iedereen --


als silly putty.


At the receptionAm tollen Empfang
I am bouncing everyone --stoß ich an allen vorbei --
like silly putty.wie Hüpfender Kitt.

Gedicht S0015
Amsterdam, 2011-12-17
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Contact: aanraking 


Een vredig afscheid

in bed, met stille kussen --


eeuwige zegels.


A quiet goodbyeEin stiller Abschied
in bed, with silent kisses --im Bett, mit leisen Küssen --
everlasting seals.ewigen Siegeln.

Gedicht H0482
Amsterdam, 2013-06-27
Stoner (John Williams) - 0
Naar aanleiding van "Stoner" (1965, John Williams)

Bundel: OverLeven [1] 
Eerbetuiging: Williams, John 


Het maakt niet uit wat,

maar het einde zal en moet --


onontkoombaar zijn.


It doesn't matter what,Egal was, aber
but the end shall and must be --das Ende wird und soll bloß --
inescapable.unausweichlich sein.

Gedicht H2443
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Met hen schreeuwde je

bloed uit je mond, het laatste --


dat ik van je proef.


With them you cried outMit ihnen schriest du
blood from your mouth, it's the last --Blut aus dem Mund, das Letzte --
I can taste of you.was ich von dir schmeck.

Gedicht S0938
Amsterdam, 2019-09-29
Soldatenvrouw - Verdwenen lied (Liesbeth Lagemaat) - 2015
Gedicht uit de bundel "Abri"

Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 10 
Eerbetuiging: Lagemaat, Liesbeth 


Ik dek je hoofd toe,

we kunnen niet meer zingen --


als één stem, één lied.


I cover your head,Ich bedecke dich,
we cannot sing anymore --wir können nicht mehr singen --
as one voice, one song.als éine Stimme.

Gedicht S0939
Amsterdam, 2019-09-29
Soldatenvrouw - Verdwenen lied (Liesbeth Lagemaat) - 2018
Gedicht uit de bundel "Abri"

Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 10 
Eerbetuiging: Lagemaat, Liesbeth 


Mijn lippen drukken

de kus van toen in een graf --


van twee monden diep.


My lips press the kissIch drücke den Kuss
from back then into a grave --von damals sanft in ein zwei --
that is two mouths deep.Münder tiefes Grab.

Gedicht S1019
Amsterdam, 2020-05-28
Geheim gedicht (Ingmar Heytze) - 2005
Gedicht uit de bundel "Schaduwboekhouding"

Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto