Trefwoord  Afscheid: uitstel


Gouden schemering:

een mooie laatste avond --


maar liefst niet vandaag.


The golden twilight:Die Golddämmerung:
a beautiful last evening --ein schöner letzter Abend --
but not today, please.Bitte, nicht heute.

Gedicht H0697
Amsterdam, 2014-01-26
Bundel: NachtWacht 


Teder is de nacht

waarin je vurig liefhebt --


wat aan je ontglipt.


Tender is the nightZärtlich ist die Nacht,
in which you ardently love --in der du hemmungslos liebt --
what will elude you.was dir schon entwischt.

Gedicht H1335
Amsterdam, 2015-09-22
Tedere nacht (Hilde Domin) - 1962
Gedicht "Zärtliche Nacht" (bundel "Rückkehr der Schiffe")

Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 60 en 70 
Eerbetuiging: Domin, Hilde 


Op hotelbedden

als stoelen, dicht bij elkaar --


nog een laatste keer.


On the hotel bedsAuf Hotelbetten
as chairs, we are together --als StĂĽhle, eng zusammen --
close, just one last time.noch ein letztes Mal.

Gedicht H2450
Amsterdam, 2019-05-04
As is het zuiverste wit (Zhangke Jia) - 2018
Gedicht "Jiang hu er nĂĽ"

Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 en 10 
Eerbetuiging: Jia, Zhangke 


Liefst ontmoet ik jou

nog jaren, of eindeloos --


dit jaar steeds rekken.


I'd like to meet youDich treffen, möglichst
for years, or be endlessly --noch lange, oder endlos --
stalling for this year.dieses Jahr schinden.

Gedicht S1245
Amsterdam, 2021-09-15
Bundel: Andere tijden 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa Enkelspoor

Wie kan ik vragen
om met me mee te gaan
achter mij aan op een enkelspoor

van valse hoop, onvervalste hoop
tegen beter weten in
op weg voor te weinig

schamele minuten om samen te vieren
maar toch tijd die ik niet missen wil
ook al biedt hij niet wat ik wens?

De weinig begane paadjes
zullen evenzeer dood lopen
als de korte route in de nevels

die bedwelmen en steeds meer
het uitzicht op de bergen
de kalende bergen wegnemen

Ik wil niet stilstaan, ik loop rond
en tuur naar een nieuwe weg
een magische levensweg

die ik, desnoods struikelend
en uitglijdend over de scherpe stenen
wil banen waar hij niet is

Gedicht 4584
Amsterdam, 2022-07-17
Bundel: OverLeven 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto