Trefwoord  Alleen: eenzaam

Zywa Sieraad

Ik houd van Amsterdam in de nacht
rijen smalle huizen aan de gracht
verlichte ramen, langzame tijd
sieraad van mijn eenzaamheid

voorspelbaar verkeer overdag
door logo's en slogans manoeuvreren
stuurse gezichten, professionele lach
op steile stukken schuin tourneren

van rechts naar links zigzagbaan
pas op, daar komen ongelukken van
kijk uit, links is gaan, rechts is staan
middenin zwaailichten zo nu en dan

alsof er niets aan de hand is
graaien als kraaien in de poep
tussen vuilnis en inventaris
vluchtig, een groep op de stoep

vertrouwde vreemde gewone
stadgenoten waar we wonen
vrij gemakkelijk naast elkaar
onze contacten inwisselbaar

Amsterdam in de nacht
smalle huizen aan de gracht
verlichte ramen, langzame tijd
sieraad van mijn eenzaamheid

Gedicht 158
Amsterdam, 2010-11-16
Kosmos = orde, wereldorde, juiste orde: sieraad, lof
Bundel: Alsloos 
Trefwoord: Amsterdam 


Wie nu geen huis heeft,

bouwt er geen meer, het is herfst --


en je bent alleen.


The homeless won't buildWer noch kein Haus hat,
a house now that it's the fall --baut es jetzt, im Herbst, nicht mehr --
They are so alone.Er ist alleine.

Gedicht S0168
Amsterdam, 2014-03-12
Herfstdag (Rainer Maria Rilke) - 1902
Gedicht "Herbsttag" (bundel "Der ersten Buches zweiter Teil")

Bundel: Mistik 
Eerbetuiging: Rilke, Rainer Maria 

Zywa Stil Donker Huis

Stil. Donker. Huis
Ik denk de hele tijd
aan jou, jouw stille passen

in mijn herinneringen aan
jouw passen in dit huis
blindelings in het donker

van mijn verwardheid naar
de liefde onder mijn angst

een leegte nu, geen stem
om te roepen, geen tranen
geen lichaam meer, verloren

als ik hier weg zou gaan
of een ander leven leven
als ik dat zou willen

Gedicht 1612
Amsterdam, 2017-11-10
Bundel: Trage cirkels 


De kamer is leeg,

een leegte in de spiegel --


die mij niet laat zien.


The room is empty,Der Raum: komplett leer,
emptiness in the mirrors --eine Leere im Spiegel --
which do not show me.der mir mich nicht zeigt.

Gedicht S0808
Amsterdam, 2018-10-17
Gesloten deuren (Jean-Paul Sartre) - 1943
Eenakter "Huis clos"

Bundel: Ongezien 
Eerbetuiging: Sartre, Jean-Paul 

Gedicht 2075
Amsterdam, 2019-02-04
Bundel: Hangende regen 


Mijn tweede glas klinkt

met het lege eerste glas:


proost, ik ben alleen!


My second glass clinksMein zweites Glas stößt
with the one that I emptied:an dem leeren ersten Glas:
cheers, I am alone!Prost, ich bin allein!

Gedicht S0870
Amsterdam, 2019-05-20
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
22 januari 2013

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Ik wil samen zijn,

dan kan ik pas genieten --


van mijn eenzaamheid.


I need company,Ich mag es, zu zweit
only then I can enjoy --zu sein, dann genieße ich --
my sweet loneliness.meine Einsamkeit.

Gedicht S0878
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
31 maart 2015

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Er lekt eenzaamheid

uit mij, een dun verlangen --


naar het laagste punt.


Loneliness, leakingEinsamkeit leckt aus
out of me, a thin desire --mir, ein dünner Verlangen --
for the lowest point.nach dem tiefsten Punkt.

Gedicht S0948
Vaison-la-Romaine, 2019-10-17
Bundel: Waartussen 


De quarantaine:

wie kunnen het volhouden?


Eenzame mensen?


This full quarantine:Die Quarantäne:
who can manage long enough?welche Leute halten durch?
Only the lonely?Einsame Menschen?

Gedicht S1122
Amsterdam, 2021-01-14
Bundel: Het drama 


Hier de stadsdrukte

en daar een uitgestrekt veld --


Ik voel me eenzaam.


Here, the urban crowdHier der Stadtbetrieb
and there, an extensive field --und dort ein riesiger Feld --
I'm feeling lonely.Ich fühl mich einsam.

Gedicht S1272
Egmond aan Zee, 2021-10-25
Bundel: Het drama 

Zywa Vlammen in top

Thuis zingen Eenzame Harten
in een band, ver van onze kamer
waar ik jouw hand vasthoud

We zetten een regenboog
van bloemen in de vensterbank
en prijzen de harde werkers

Buiten loeien de vuren van het licht
maar de liefde deert ons niet
Wij hebben geen verwachtingen meer

Dokters kunnen ons niet helpen
tegen het oproer in de straten
Het is ieder voor zich

Meisjes hebben vlekken op hun jurk
Zwervers klimmen op de stoep
Bedelaars boeren aan de dis

De vlammen wapperen in top
boven de citadel van de bende
van de rijken die iedereen kent

Gedicht 4224
Amsterdam, 2021-12-13
The Rolling Stones - 0
Albums "Their Satanic Majesties Request" ("Uwe Duivelse Majesteiten verzoeken", 1967, The Rolling Stones) en "Beggars Banquet" ("Bedelaarsbanket", 1968, The Rolling Stones)
Verwijzing naar "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967, The Beatles)

Bundel: Waartussen 
Eerbetuiging: The Rolling Stones 


Mezelf zijn, sociaal,

alleen dan word ik niet gek --


van mijn eenzaamheid.


Be myself, social,Ich selbst sein, sozial,
only then I don't go mad --dann werde ich nicht verrückt --
from my loneliness.von der Einsamkeit.

Gedicht H3191
Amsterdam, 2022-02-06
Bundel: Waartussen 


Zwijgend roep ik je

naam, kom alsjeblieft, hoor mij --


luister met je ziel.


Silently I callSchweigend rufe ich
your name, please come, hear my need --deinen Namen an, hör mich --
listen with your soul.mit deiner Seele.

Gedicht S1392
Amsterdam, 2022-04-09
Bundel: Hangende regen 


De afstand tussen

ik ben ik en jij bent jij --


is mijn eenzaamheid.


The distance betweenDer Abstand zwischen
I am me and you are you --ich bin ich und du bist du:
is my loneliness.meine Einsamkeit.

Gedicht S1402
Amsterdam, 2022-04-23
Bundel: Het drama 


Ik voel me eenzaam,

zou overal en nergens --


kunnen zijn, zo vrij.


I feel so lonelyIch fühl mich einsam,
that I could be anywhere --ich könnte überall sein --
and nowhere, so free.und nirgends, so frei.

Gedicht H3326
Amsterdam, 2022-06-10
Soms zou ik de wind willen zijn (Franco Faggiani) - 2022
Roman "Tutto il cielo che serve"

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 


Ik praat in mezelf,

ik weet het, weet het heel goed --


dat niemand luistert.


I talk to myself,Ich rede mit mir
I know, I know very well --selbst, ich weiß, ich weiß genau --
nobody listens.dass niemand zuhört.

Gedicht S1491
Amsterdam, 2022-08-12
Bundel: Waartussen 

Zywa Dagen van de week

Wie ben jij, jij ongrijpbare
zeemeermin in mijn verhaal
van verlangen en verveling?

Mijn verhaal, mijn verhaal
van schipbreuk en strand
strand, strand, keienstrand

Aangespoeld, dorstig
en rillend van uitputting
gewekt door de hete zon

Strand, strand, keienstrand
aangespoeld, ijlend
van de honger en alleen
helemaal alleen met jou

dansend in de golven van de zee
de zee, de zee, de golvenzee
en mijn verhaal, alleen mijn verhaal

vaart voorbij dit strand
strand, strand, keienstrand
mama, mama, oma

maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag, ik doe mijn best
kom gauw, gauw, laat me niet alleen

Gedicht 4639
Amsterdam, 2022-08-31
Robinson Crusoë (Daniel Defoe)
Het eiland (Anca Damian) - 2021
Boek "Het leven en de vreemde verrassende avonturen van Robinson Crusoë uit York, zeeman: die acht en twintig jaar helemaal alleen op een onbewoond eiland aan de kust van Amerika leefde, bij de monding van de grote rivier Orinoco; na een schipbreuk aangespoeld op de kust, waarbij alle mannen omkwamen, behalve hij. Met een verslag hoe hij uiteindelijk heel vreemd is bevrijd door piraten. Door hemzelf geschreven." (1719, Daniel Defoe)
Tekenfilm "The Island" (2021, Anca Damian)

Bundel: Waartussen 
Eerbetuiging: Defoe, Daniel 
Eerbetuiging: Damian, Anca 


Hygiëne kost

flats met gladde kamers, stroom --


en veel eenzaamheid.


Hygiene costs smooth rooms,Die Hygiene
electricity and a --kostet glatte Räume, Strom --
lot of loneliness.und viel Einsamkeit.

Gedicht S1519
Amsterdam, 2022-09-23
Opgegeild (Kristien Hemmerechts) - 1991
Verhaal

Bundel: Schuilplaats 


Ik ben wel eenzaam,

maar het lijkt me eenzamer --


zonder eenzaamheid.


I'm lonely, onlyIch bin einsam, nur,
it seems to be lonelier --es würde einsamer sein --
without loneliness.ohne Einsamkeit.

Gedicht H3533
Amsterdam, 2022-10-26
Het is misschien eenzamer (Emily Dickinson) - 1886
Gedicht "It might be lonelier" (Franklin #353, Johnson #405)

Bundel: Innerst 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto