Waar zijn we blij mee?

En wat zijn de fopspenen --


die ons zoethouden?


What makes us happy?Was macht uns gl├╝cklich?
And with which pacifiers --Was sind dabei die Schnuller --
are we just fobbed off?die uns hinhalten?

 Gedicht S2114
 Amsterdam, 2024-02-05
 Het geminachte kind (Guus Kuijer) - 1980
 Boek
 Eerbetuiging: Kuijer, Guus 
 Bundel: Geweten 


Pas op, jouw lichaam

is een prooi voor de duivel --


Hij geeft je honger.


Beware, your bodyVorsicht, dein K├Ârper
is a prey for the devil --ist die Beute des Teufels --
He makes you hungry.Er macht dich hungrig.

 Gedicht S1995
 Amsterdam, 2023-11-10
 Ierse nachten (Simon Vestdijk) - 1942
 Roman, gepubliceerd in 1946, hoofdstuk 4-4, Brieven aan Sint Patrick (AD 1859)
 Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 
 Bundel: Innerst 


Wat heb ik nodig?

Weinig. Helaas is er veel --


te weinig weinig.


Well, what do I need?Nun, was brauche ich?
Little. Alas, there is much --Wenig. Leider gibt es viel --
too little little.zu wenig wenig.

 Gedicht H3462
 Amsterdam, 2022-09-22
 Ligstoel - 1 (Herman de Coninck) - 1997
 Gedicht uit de bundel "Vingerafdrukken"
 Eerbetuiging: De Coninck, Herman 
 Bundel: Tekorten 


Onbevredigde

behoeftes stuwen zich op --


tot golven geweld.


Unsatisfied needsUnbefriedigte
will accumulate to waves --Bed├╝rfnisse stauen auf --
of ferocity.zu Gewaltwellen.

 Gedicht S1329
 Amsterdam, 2022-02-06
 Bundel: Waartussen 


Zywa Roger Wilco

Ik wacht, nog niet aangekleed
Eerst moed verzamelen, douchen
is fijn, de rest een opgave

Wat opruimen, een boodschap
misschien, anders zit ik hier maar
te wachten op de afspraak

Wachten wordt moeilijker
Het geeft me teveel tijd
om aan het einde te denken

Ik heb wachtmerries overleefd
als object-met-een-polsbandje
voor routine-onderzoeken

Mijn leven is te kort
om me druk te maken
over bijzaken, kom je?

Kom gauw, hoor me, zie me
begrijp me, ik houd van jou
Roger Wilco, ik ook van jou

 Gedicht 4245
 Amsterdam, 2021-12-21
 R = Received (Ontvangen)
Roger = Message Received (Boodschap Ontvangen)
Wilco = I understand and Will Comply (Ik heb het begrepen en Zal ernaar Handelen)

 Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 Bundel: Blauwe plekken 


Behoeften zijn echt,

als ze onvervuld blijven


denk je ze niet weg.


Needs are authentic,Bed├╝rfnisse sind
if they are unfulfilled, they --echt, wenn sie unerf├╝llt sind --
can't be thought away.denkt man sie nicht weg.

 Gedicht S0973
 Amsterdam, 2019-11-23
 Bundel: Alsloos 


Alsof ze schreeuwen,

zo staan de mondjes open:


het blad zuigt lucht in.


The mouths are open,Offene M├╝nder,
wide, as if they are screaming:als wenn sie schreien w├╝rden:
the leaf sucks in air.das Blatt saugt Luft ein.

 Gedicht H2431
 Amsterdam, 2019-04-13
 Stomata (huidmondjes)
 Bundel: Blauwe plekken 


Eindelijk regen,

eindelijk een stroom wijsheid --


in mijn voetstappen.


At long last it rains,Endlich regnet es,
at long last streams of wisdom --endlich ein Strom von Weisheit --
filling my footprints.in den Fu├čspuren.

 Gedicht H2432
 Amsterdam, 2019-04-13
 eens toen ik bij de mieren (Hans Lodeizen) - 1948
 Gedicht
 Eerbetuiging: Lodeizen, Hans 
 Bundel: Nevelgloed 

Zywa
Trefwoorden
Behoefte
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld ┬ę Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F