Trefwoord  Behoefte


Alsof ze schreeuwen,

zo staan de mondjes open:


het blad zuigt lucht in.


The mouths are open,Offene M├╝nder,
wide, as if they are screaming:als wenn sie schreien w├╝rden:
the leaf sucks in air.das Blatt saugt Luft ein.

Gedicht H2431
Amsterdam, 2019-04-13
Stomata (huidmondjes) - 0
Bundel: Blauwe plekken 


Eindelijk regen,

eindelijk een stroom wijsheid --


in mijn voetstappen.


At long last it rains,Endlich regnet es,
at long last streams of wisdom --endlich ein Strom von Weisheit --
filling my footprints.in den Fu├čspuren.

Gedicht H2432
Amsterdam, 2019-04-13
eens toen ik bij de mieren (Hans Lodeizen) - 1948
Gedicht

Bundel: Mistik 
Eerbetuiging: Lodeizen, Hans 


Behoeften zijn echt,

als ze onvervuld blijven


denk je ze niet weg.


Needs are authentic,Bed├╝rfnisse sind
if they are unfulfilled, they --echt, wenn sie unerf├╝llt sind --
can't be thought away.denkt man sie nicht weg.

Gedicht S0973
Amsterdam, 2019-11-23
Bundel: Alsloos 

Zywa Roger Wilco

Ik wacht, nog niet aangekleed
Eerst moed verzamelen, douchen
is fijn, de rest een opgave

Wat opruimen, een boodschap
misschien, anders zit ik hier maar
te wachten op de afspraak

Wachten wordt moeilijker
Het geeft me teveel tijd
om aan het einde te denken

Ik heb wachtmerries overleefd
als object-met-een-polsbandje
voor routine-onderzoeken

Mijn leven is te kort
om me druk te maken
over bijzaken, kom je?

Kom gauw, hoor me, zie me
begrijp me, ik houd van jou
Roger Wilco, ik ook van jou

Gedicht 4245
Amsterdam, 2021-12-21
R = Received (Ontvangen)
Roger = Message Received (Boodschap Ontvangen)
Wilco = I understand and Will Comply (Ik heb het begrepen en Zal ernaar Handelen)

Bundel: Blauwe plekken 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 


Onbevredigde

behoeftes stuwen zich op --


tot golven geweld.


Unsatisfied needsUnbefriedigte
will accumulate to waves --Bed├╝rfnisse stauen auf --
of ferocity.zu Gewaltwellen.

Gedicht S1329
Amsterdam, 2022-02-06
Bundel: Waartussen 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto