Tussen mijn benen

is de ladder op zijn kant --


een brug die niet breekt.


The ladder betweenAuf ihre Seite
my legs is on its side a --ist die Leiter mir eine --
bridge that will not break.Brücke, die nicht bricht.

 Gedicht H4177
 Amsterdam, 2023-09-23
 Bundel: Waartussen 


Zywa Eilanden en bruggen

Bruggen zijn geen rijkdom
meer, ze bieden geen ruimte
maar drukte

boven mijn hoofd, ze scheiden
mensen af en sluiten ze op
op een eiland zonder energie

een leegte die me uitput
en die ik niet kan vullen
met de contacten die ik leg

over al de bruggen
waarmee ik me behelp
bij gebrek aan tijd

om de deur uit te gaan
en mijn eiland te verkennen
even zonder agenda

in toevallige gesprekken
naasten te ontmoeten
die ik aan kan raken

 Gedicht 2421
 Amsterdam, 2019-09-22
 Bundel: Andere tijden 

Zywa
Trefwoorden
Brug
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F