Trefwoord  Cultuur


Het is weer lente

It is spring againDer Frühling ist da

Gedicht S0001
Amsterdam, 2011-11-18
Bundel: Mozaïekvirus 
Trefwoord: Lente 


Overwoekering:

van bebouwing en planten --


over elkaar heen.


We live in over-Überwucherung:
growth, of constructions and plants --von Bebauung und Pflanzen --
over each other.übereinander.

Gedicht H0302
Trein Amsterdam-Terborg, 2012-06-30
Bundel: NachtWacht 


Ik loop al uren

en ik kom niemand tegen --


toch is er een pad.


I have walked for hoursIch laufe, lange,
and I didn't see anyone --und treffe niemanden, doch --
yet there is a path.es gibt einen Pfad.

Gedicht H0440
Amsterdam, 2013-04-23
Bundel: NachtWacht 

Zywa Een roes voor het zwoegen

Sinds het temmen van het paard
     het begin
     van de mondialisering
     de verre handel, de zadeltassen

     die multifunctionele koffers
     door andermans benen gedragen
     die de wereld intrekken
     met brons, tarwe en touw

     en met een roes voor het zwoegen -
     in de tent, middenin de wierook
     van het kempzaad of de hars
     van de bloemen aan de macht

laat hennep zich verwennen en veredelen
van onkruid tot het dagelijkse medicijn
dat de menselijke bloedkoffertjes muteert
tot dienaren die voor hem lopen

Gedicht 768
Amsterdam, 2016-08-25
Yamna (3000 vC in Oekraïne en Zuid-Rusland)
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Handel 

Zywa Europa 2.1

Charles was de eerste
koning van Spanje
een Belg

uit het waterland
van Brugge en Gent
Mechelen Leuven Brussel

de boezems en de kamers
het hart van Europa
2.1

Charles sprak Frans
Duits tegen zijn paard
en Italiaans met vrouwen

later ook Spaans
tot God en de Spanjaarden
maar het liefst was hij thuis

midden in het stromen
van de cultuur, het nieuwe
Gezegende Rijk

Gedicht 785
Amsterdam, 2016-09-01
Europa 1: de Romeinen
Europa 2.0: Otto I en Karel de Grote

Bundel: Het Halve Werk 
Trefwoord: Politiek 

Zywa In motregen en stofsneeuw

Hier gaat het om
het veld, de vloer
duidelijk te zien
in de tussentijd

zonder publiek
de pauzes tussen
oefening en schoonmaak
na het spel

wanneer stadion en theater
leeg in het licht liggen
In de motregen
sneeuwt stof

Na de show niets
dan de ijdelheid
van het spel
en je eigen gedachten

niets dan veld en vloer
de gepolijste werkelijkheid
waarin we ons leven acteren
– in motregen en stofsneeuw

Gedicht 796
Amsterdam, 2016-09-12
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Wereld(beeld) 


Boeken verrijken,

ze geven me een gevoel --


van zitterigheid.


Books are enriching,Bücher bereichern,
they're giving me a feeling --sie geben mir ein Gefühl --
of sedentarny.von Sitzerigkeit.

Gedicht H1630
Amsterdam, 2016-12-25
#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #138 (stroken 7381-7441), strook 7381

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Kleurexplotracties,

syncopisch en abstruaal --


zó van deze tijd.


Colourexplotracts,Farbexplotraktion,
syncopated abstrual --synkopisch und abstrual --
só of this era.só von dieser Zeit.

Gedicht S0450
Amsterdam, 2016-12-30
#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #167 (stroken 0759-0841 en 0845-0846), strook 786

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Bommen zijn van goud,

het zijn kostbare bollen --


van hoge cultuur.


Bombs are made of gold,Bomben sind aus Gold,
they are the expensive balls --sie sind kostbare Kugeln --
of our high culture.der hohen Kultur.

Gedicht S0455
Amsterdam, 2017-01-05
#51 - Heer Bommel en vriend Vijand (Marten Toonder) - 1953
Stripverhaal (stroken 1730-1796)

Bundel: Poesenheer 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Kappers, puntscharen,

messen en halsslagaders --


en toch gaat dat goed.


Hairdressers, scissors,Friseure, Schere,
razor blades and carotids --Messer und Halsschlagadern --
yet, it does go well.und doch geht das gut.

Gedicht H2461
Amsterdam, 2019-05-09
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Het graan in de schuur

is veilig in de klauwen --


van Kapitein Kat.


The grain in the barnDie Weizenernte
is very safe in the claws --ist sicher in den Krallen --
of Cool Captain Cat.von Captain Katze.

Gedicht H2718
Amsterdam, 2020-06-11
Bundel: Het Halve Werk 


We bouwden muren

op het zuiden, we sproeien --


en water wordt wijn.


We have built brick wallsWir bauten Mauern
facing south and we sprinkle:in Südlage, wir sprühen:
water becomes wine.Wasser wird zu Wein.

Gedicht H2821
Amsterdam, 2020-11-11
Wijnranken laten groeien tegen een door de zon verwarmde muur
Bundel: Heervrouw 


Abstracte kunst spreekt

voor zich, luister maar eens goed:


zuiver koeterwaals.


Listen carefully,Abstrakte Kunst spricht
abstract art speaks for itself::für sich, hör nur genau zu:
flawless gibberish.purer Kauderwelsch.

Gedicht S1132
Amsterdam, 2021-01-24
Gezel in marmer (Anjet Daanje) - 2006
Roman

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Daanje, Anjet 


Om het groene land

slaan we een hek, met een poort --


naar onze oogsten.


Around the green landUm das grüne Land
we drive a fence, with a gate --einen Zaun, mit einem Tor --
to future harvests.zu vielen Ernte.

Gedicht H3304
Amsterdam, 2022-05-23
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Zywa Schepper Set

Je naam veranderen
na een schandaal, het werkt
met de tijd

Kaïn kon alles
hij maakte gereedschap
kweekte bonen en grassen
met eetbare zaden en
van leem bouwde hij een huis

Hij schiep wat hij bedacht
maar wie wil het nu nog weten?
Zijn naam is zwart gemaakt

dus moesten de kleinkinderen
hem wel loochenen, nee
hun grootvader was Set
de enige echte
zoon van Adam en Eva

die kanaaltjes groef
en ledikanten maakte
die schiep wat hij bedacht

Gedicht 4524
Amsterdam, 2022-06-12
Het verhaal van de zondvloed loste het afstammingsprobleem op. Lamech en zijn familie overleefden, terwijl Lamach en zijn familie verdronken.
Set >> Enos >>>> Jered >> H >> Metusalem >> Lamech
Kaïn >> Henoch >> Irad >> M >> Metusaël >> Lamach

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Het vuurtorenlicht

flitst als een heldere ster --


in de regenmist.


The offshore strobe lightDie Leuchtturmlampe
flashes up like a bright star --ist ein hell blinkender Stern --
in the mists of rain.im Regennebel.

Gedicht H3336
Amsterdam, 2022-06-17
Bundel: Waartussen 


Het zaallicht gaat aan

na de film, er is niemand --


om voor te klappen.


The hall lights go onNach dem Film geht das
after the film, there's no one --Saallicht an, niemanden kann --
we can applaud for.man applaudieren.

Gedicht S1489
Amsterdam, 2022-08-04
De Toverberg (Thomas Mann) - 1924
Roman "Der Zauberberg", § 5 Dodendans

Bundel: Nevelgloed 
Eerbetuiging: Mann, Thomas 


Ja, het kwade oog

bestaat, dus wees onzichtbaar --


voor ondernemers!


Yes, the evil eyeDas böse Auge
exists, be invisible --existiert, sei unsichtbar --
for entrepreneurs!für Unternehmer!

Gedicht S1511
Amsterdam, 2022-09-18
Het verkoolde alfabet (Paul de Wispelaere) - 1992
Memoires

Bundel: Raspende mieren 
Eerbetuiging: De Wispelaere, Paul 


Cultuur heeft een prijs:

het geld dat we betalen --


voor Tours & Tickets.


Culture has its price:Kultur hat ihren
the amount we are paying --Preis: das, was wir bezahlen --
for Tours & Tickets.für Tours & Tickets.

Gedicht S1518
Amsterdam, 2022-09-23
Het minachten van cultuur als een niet noodzakelijke luxe
Bundel: Groet van toen 


In koude streken

draagt men heel dunne kleren --


in warme kamers.


In chilly regionsIn kalten Orten
people wear very thin clothes --trägt man sehr dünne Kleidung --
in heated houses.in warmen Räumen.

Gedicht H3546
Amsterdam, 2022-10-29
Bundel: Heervrouw 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto