Gedicht 4269
 Amsterdam, 2021-12-29
 Heldere ogen (Mike Batt) - 1978
 Lied "Bright eyes", performed by Art Garfunkel
 Eerbetuiging: Batt, Mike 
 Eerbetuiging: Garfunkel, Art 
 Componist: Batt, Mike 
 Bundel: Handreiking 


Hij gaat dood, en toch

raast er geen sneeuw en geen storm --


toch gaat alles door.


He is dying, yetEr stirbt, und trotzdem
there's no rage of snow and storm --gibt es kein Sturmgetobe --
yet things just go on.geht alles weiter.

 Gedicht H2984
 Amsterdam, 2021-07-07
 Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) - 1980
 Roman "Nuns and Soldiers"
 Eerbetuiging: Murdoch, Iris 
 Bundel: Onuitgesproken 


Leef in het heden,

dan is doodgaan voor jou niets --


geen gebeurtenis.


Live in the present,Lebe immer jetzt,
then passing away won't be --dann wird das Sterben für dich --
an event for you.kein Ereignis sein.

 Gedicht H2981
 Amsterdam, 2021-07-06
 Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) - 1980
 Roman "Nuns and Soldiers"
 Eerbetuiging: Murdoch, Iris 
 Bundel: Onuitgesproken 


 Gedicht 3761
 Amsterdam, 2021-04-27
 Claviceps purpurea (Moederkoren) en Hyoscyamus niger (Bilzekruid, Dolkruid) werden respectievelijk in Eleusis (1500 vC - 400 AD) en Pompeï (650 vC - 79 AD) gebruikt als psychedelisch middel (LSD)
LSD = LysergSäure Diethylamid

 Bundel: Wissellichaam 


Waar blijven ze toch?

Waarom zijn ze nog niet thuis? --


denk ik, denk ik bang.


Where might they have gone?Wo sind sie? Warum
Why haven't they returned home yet? --sind sie noch nicht zu Hause? --
I think anxiously.denke ich ängstlich.

 Gedicht S1158
 Amsterdam, 2021-04-18
 Dikwijls denk ik dat ze maar even weg zijn (Friedrich Rückert) - 1834
 Lied van de kinderdoden "Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen"
 Eerbetuiging: Rueckert, Friedrich 
 Bundel: LeegLoos 


Ik bekijk het huis,

het is oud, een erfenis --


zo netjes, zo dood.


I'm viewing the house,Ich sehe mich um
it's old, an inheritance --im alten Haus, ein Erbe --
so tidy, so dead.so sauber, so tot.

 Gedicht S1155
 Amsterdam, 2021-04-11
 Laatste vrienden (Jane Gardam) - 2013
 Roman "Last Friends"
 Eerbetuiging: Gardam, Jane 
 Bundel: Schuilplaats 


Het laatste cadeau:

de kinderen om haar heen --


die blijven spelen.


The very last giftDas letzte Geschenk:
are the children around her --die Kinder um sie herum --
who keep on playing.die weiterspielen.

 Gedicht H2912
 Amsterdam, 2021-03-18
 De Mama (Charles Aznavour) - 1963
 Lied "La mamma" (tekst van Robert Gall)
 Eerbetuiging: Aznavour, Charles 
 Bundel: ZielZinZon 


De muggen dansen

in het vervagende licht --


de vlinder vliegt weg.


The mosquitoes danceDie Mücken tanzen
in the fading evening light --im schwindenden Abendlicht --
the butterfly leaves.der Falter fliegt weg.

 Gedicht S1117
 Amsterdam, 2020-12-28
 Vlinder (Rowwen Hèze) - 2003
 Lied (album "Dageraad")
Over de moord op Nicky Verstappen (1987-1998)

 Eerbetuiging: Rowwen Heze 
 Bundel: Om Armen 


G/een dag als anders,

de vlinder ligt te slapen --


droomt het donker in.


Un usual day,K/ein Tag wie immer,
the butterfly sleeps, dreaming --der Schmetterling schläft, träumt sich --
off into the dark.in die Dunkelheit.

 Gedicht S1118
 Amsterdam, 2020-12-28
 Vlinder (Rowwen Hèze) - 2003
 Lied (album "Dageraad")
Over de moord op Nicky Verstappen (1987-1998)

 Eerbetuiging: Rowwen Heze 
 Bundel: Om Armen 


Het deksel gaat dicht,

het lijk is weg, eindelijk --


kan ik rondkijken.


The cover closes,Der Deckel schließt sich,
the corpse is away, at last --die Leiche ist weg, ich kann --
I can look around.mich jetzt umschauen.

 Gedicht S1097
 Amsterdam, 2020-12-02
 Afval en dorre bladeren (Gabriel García Márquez) - 1955
 Novelle "La hojarasca"
 Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 Bundel: Dringer 


Hij grijnst in de pijn

van zijn wonden, neemt de dood --


als aspirientje.


He grins in the painEr grinst mal im Schmerz
of his wounds grown stiff, takes death --seiner Wunden, nimmt den Tod --
as an aspirin.als Aspirinchen.

 Gedicht S1092
 Amsterdam, 2020-11-27
 Voor wie de klok luidt (Ernest Hemingway) - 1940
 Roman "For Whom the Bell Tolls"
 Eerbetuiging: Hemingway, Ernest 
 Bundel: Mensoverschot 


Hij hield zijn hand los

in de hand, voelde het bloed --


uit, uit– zich gutsen.


In his hand, he heldEr hielt seine Hand
the other hand, feeling blood --in der Hand, spürte das Blut --
gushing out and out.aus, aus– sich spritzen.

 Gedicht S1085
 Amsterdam, 2020-11-26
 Uit, uit- (Robert Frost) - 1916
 Gedicht "Out, Out-" ("McClure's" [juli 1916], bundel "Mountain Interval")
 Eerbetuiging: Frost, Robert 
 Bundel: Stroom 


De rand van de stem

verweert als sneeuw tot een dood --


in wit mummie-ijs.


The edge of the voice,Der Rand der Stimme
eroding like snow to death --verwittert wie Schnee zum Tod --
in white mummy ice.in Mumieneis.

 Gedicht S1079
 Amsterdam, 2020-11-13
 IJsmummie - 3 (Claude van de Berge) - 2002
 Gedicht uit de bundel "IJsmummie"
 Eerbetuiging: Van De Berge, Claude 
 Bundel: Na de feestelijkheden 


Vaak is het: wachten,

voor ieder die er bij is --


en de stervende.


Often it's: waiting,Es ist oft: Warten,
for everyone present and --für alle, die dabei sind --
the dying person.und den Sterbenden.

 Gedicht H2823
 Amsterdam, 2020-11-12
 Omstandigheden (Koos van Zomeren) - 2020
 Roman
 Eerbetuiging: Van Zomeren, Koos 
 Bundel: Actief Passief 


Zywa Binnenskamers

Ineens was het anders
lagen de tuimelaars om
en werd ik opgehaald

Ik lig schrap, ben ergens
doorheengevallen, een vlies
tussen orde en overmacht

Draag mij weg, ik wil hemels
van pastel en grijs na mijn uitjes
binnenskamers en op de gang
geen systeemplafond

Weer thuis, in het licht
van mijn eigen ramen
tussen de planten, het kastje
en de muur van pijn

dun behangen met angstdromen
waarin ik niet wil ondersneeuwen
hoe strak de banden ook knellen

In pyjama lijd ik mijzelf
ik klem mijn kom in mijn handen
ik laat niet los

 Gedicht 3272
 Amsterdam, 2020-11-09
 Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 Bundel: OverLeven [1] 


In zware jaren

is er 's nachts veel te veel tijd --


op de hoge brug.


In difficult yearsIn schweren Jahren
there is too much time at night --gibt es nachts viel zu viel Zeit --
on any high bridge.auf der Hochbrücke.

 Gedicht S1077
 Amsterdam, 2020-11-03
 Over de zelfmoord (Bertolt Brecht) - 1939
 Liedtekst "Ãœber den Selbstmoord"
 Eerbetuiging: Brecht, Bertolt 
 Bundel: LeegLoos 


Voortijdige dood

sluipt blind rond in schaapskleren --


we kijken hem weg.


Blind premature deathsVorzeitiger Tod
sneak around in sheep's clothing --schleicht blind herum im Schafspelz --
we look them away.wir schauen ihn weg.

 Gedicht S1024
 Amsterdam, 2020-06-12
 Bundel: Plaatselijke weeën 


Wees niet bezorgd, want

sterven is doodeenvoudig --


Iedereen kan het.


Don't worry, becauseHab keine Sorge,
it is dead simple to die --denn das Sterben ist einfach --
We can all do it.Einjeder kann es.

 Gedicht H2697
 Amsterdam, 2020-05-07
 Sterven is doodeenvoudig (René Gude) - 2014
 Eerbetuiging: Gude, Rene 


Bijna dood, een val

op een zwart zeil dat zich sluit --


maar ik hoor mijn naam.


Almost dead, fallingFast tod, ich falle
on a black tarp that closes --die schwarze Plane schließt sich --
but I hear my name.dann klingt mein Name.

 Gedicht H2676
 Amsterdam, 2020-03-10
 Niets is gelogen (Sacha Bronwasser) - 2019
 Roman
 Eerbetuiging: Bronwasser, Sacha 
 Bundel: Actief Passief 


Verbrand in zijn pak,

verstrooid over de golven --


maar hij waait terug.


Burnt in his best suitVerbrannt im Anzug,
and scattered over the waves --verstreut über die Wellen --
but he is blown back.zurückgeblasen.

 Gedicht H2300
 Amsterdam, 2018-10-07
 Terug (Eva Gerlach) - 2003
 Gedicht uit de bundel "Daar ligt het"
 Eerbetuiging: Gerlach, Eva 
 Bundel: Om Armen 


Zywa Jan

Ik wil niet mooi schrijven over het ongemak
van zijn leven en het succes van zijn plannen

om daar een eind aan te maken
Het is verschrikkelijk

voor mij, voor mij
klopt het niet, is het anders

had het anders gemoeten, samen
op de een of andere manier

Ik herken hem soms in een voorbijganger
zo houd ik hem nog hier

maar elke keer ontglipt hij
zelfs als ik meteen op hem af spring

en een kus geef, is hij een ander
Geeneen kus was genoeg

om hem licht te maken
te licht om dood te kunnen gaan

en kussen zijn niet genoeg
om mij weer licht te maken

 Gedicht 1359
 Amsterdam, 2017-05-19
 Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 Bundel: Het drama 


Verstening is stil

staan, geen veranderingen --


in je huis en hart.


PetrificationVersteinerung ist
is standing still, no changes --Stillstand, keine Änderung --
in your heart and home.im Heim und im Herz.

 Gedicht S0442
 Amsterdam, 2016-12-15
 #76 - Tom Poes en het Stenenbeen-probleem (Marten Toonder) - 1957
 Stripverhaal (stroken 3170-3219)
 Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 Bundel: Poesenheer 


Zywa De hemel een ster

Het sluiten van de hemel is het laatste
dat ik zie, alleen mijn luchtbellen
kunnen ontsnappen, zelf zweef ik

gewichtloos omlaag
zink niet, verdrink niet
verdwijn langzaam

voel niets wanneer ik land
op de diepe bodem van de zee
die zich in het water spiegelt

als een donkere put
de lichtcirkel nog maar een punt
een ster in mijn eeuwige nacht

 Gedicht 483
 Amsterdam, 2015-10-08
 De put van Willebrord Snel - 1621
 Eerbetuiging: Snel, Willebrord 
 Bundel: WoefWoef 


Zywa Alleen in huis

Een gewone trap, de trap
waar zij af viel, beneden
ligt de krant op het tafeltje
in de woonkamer staat het bed

Een gewoon gezicht, haar gezicht
met een blos, geen blauwe plekken
niet één spiertje dat knipoogt
Een schone slaapster

Ze droomde steeds vaker
van vroeger, vroeg me hoe
het leven toen was en zei
kom, we nemen er nog een!

Mijn herinneringen bij haar glimlach
haar zo vertrouwde lichaam
dat ik hier achterlaat, 's nachts
zielloos alleen in huis

 Gedicht 375
 Oirschot, 2015-03-05
 Annie dK (1938-2015)
 Opgedragen aan: Annie dK 
 Bundel: Manen 


Zywa Toen ik stierf

Toen ik stierf hoorde ik een Vlieg
brommen tussen de Stormhemelen
het Stil in de Kamer
was als het Stil in de Lucht

De drooggewrongen Ogen om mij heen
verzamelden met hun Adem moed
voor dat laatste Uur
waarop de Koning in de Kamer verschijnt

Ik vermaakte mijn Souvenirs, droeg
het deel van mij dat overdraagbaar was
over, en toen kwam hij
tussenbeide, een Vlieg

met Blauwe, onzeker struikelende Zoem
tussen het licht en mij en toen
vielen de Ramen uit en toen
kon ik niet zien wat ik zag

 Gedicht 238
 Amsterdam, 2014-05-10
 Ik hoorde een Vlieg brommen - toen ik stierf (Emily Dickinson) - 1863
 Gedicht "I heard a Fly buzz - when I died"
 Eerbetuiging: Dickinson, Emily 
 Bundel: Plaatselijke weeën 


Zywa Wegglijden

Ik denk dat opa wist wat sterven is
Zou hij als kind al begrepen hebben
hoe het gaat, wat het betekent?
Helaas lukte het hem niet om het me uit te leggen

Hij gleed weg, langzaam snel

In Rouen zag ik een schilderij
met geel licht: twee jongens
in een boot, een kaars
aan hun voeten

lamgesneden en verbonden
Hun verhaal is een beeld
van sterven geworden:
de overtocht

de geest verliest zijn scherpte
vervluchtigt in nevels over het water
Het is romantiek, er is geen schipper
die boomt, maar wel een overkant

 Gedicht 210
 Amsterdam, 2014-02-18
 De ontzenuwden van Jumièges (Évariste-Vital Luminais) - 1880
 Schilderij "Les énervés de Jumièges" ("De ontzenuwden van Jumièges" / "De zonen van Clovis")
 Eerbetuiging: Luminais, Evariste-Vital 
 Bundel: Ik ben 


Sterven betekent

niets en een leven alles --


wat we bedenken.


Dying means nothingSterben bedeutet
and a life means everything --nichts und ein Leben alles --
we wish to construe.was wir uns denken.

 Gedicht S0096
 Trein Amsterdam-Nijmegen, 2013-08-16
 Bundel: Uit Heilige Boeken
De Koning De vogelveertjes

waaien op in de wind, koud --


krijg ik het ervan.


The afterfeathersDie Vogelfedern
are blown up in the wind, cold --wehen auf in dem Wind, kalt --
shivers down my spine.wird es mir davon.

 Gedicht H0167
 Amsterdam, 2012-01-14
 Bundel: Uit Heilige Boeken
De Koning Zywa De breker

Het water klotst een beetje
ik moet nu gaan, dat weet je
Achter het hek staat de breker
in het water, wat is hij zeker
Zal ik over zijn stoppels strijken
zijn lippen zoeken, of blijven kijken?

Ik zie in het vage avondlicht
evenveel als met mijn ogen dicht
Een vogel klapwiekt ongezien
het geluid van niets, misschien
verdwijnt ook mijn stille hart
voorgoed in het eindeloze zwart

Nu is de dag voorbij, dat weet je
het water klotst een beetje
waar onder aan de trap paraat
de lange donkervreemde staat
Hij heeft jaren op mij gewacht
we verdwijnen in de nacht

 Gedicht 164
 Amsterdam, 2011-01-30
 Bundel: Manen 

 

 
Caltabellotta
 Beek (Berg en Dal), 1972-01-03
 Olieverf op papierrol
50x65cm

 Bundel: 1971-1974 

Zywa
Trefwoorden
Dood:
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F