Een producent moet

wel (produceren), of niet --


als er een wet geldt.


Any producerEin Produzent muss
has to (produce), or may not --(produzieren), oder nicht --
if a law applies.wenn ein Gesetz gilt.

 Gedicht S1882
 Amsterdam, 2023-08-24
 Wetten waarborgen het algemeen belang
 Bundel: Het Halve Werk 


Steeds nieuwe boeken

van nieuwe schrijvers, een droom --


lang onsterfelijk.


Forever new booksNeue B√ľcher von
by new writers, for a dream --neuen Autoren, ein Traum --
they are immortal.der Unsterblichkeit.

 Gedicht S1846
 Amsterdam, 2023-08-02
 Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam) - 1991
 Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), ¬ß 10 maart (1990)
 Eerbetuiging: Gardam, Jane 
 Bundel: Een vak 


Een sociaal land geeft

onbruikbare studenten --


werk dat geen kwaad kan.


A social countryEin soziales Land
gives useless students a job --gibt nutzlosen Studenten --
that does no damage.harmlose Arbeit.

 Gedicht S1714
 Amsterdam, 2023-03-25
 Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
 >Roman
Blz. 72, Maarten Koning en Gert Wiggelaar (1983)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Heb ik een hekel

aan mijn werk? Nee, niet genoeg --


om niets te gaan doen.


Do I hate my job?Hasse ich meine
No, no, not enough to quit and --Arbeit? Nein, nein, nicht genug --
start doing nothing.um nichts mehr zu tun.

 Gedicht S1579
 Amsterdam, 2022-11-28
 Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
 Roman
Blz. 81, Maarten en Klaas Koning (1973)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Zywa Het netwerk

Om iets te doen te hebben
poetst de bediende de pompen
In het bos is het al donker

Hier blijft het licht, open
als je even wacht
tot hij zijn bed uit is

Maar dat hoeft hij 's nachts niet meer
De dorpelingen tanken overdag
en passanten rijden voorbij

De economie blijft bewegen
Het land, iedereen, leeft dank-
zij het netwerk (het concrete)

en het zal nog wel even duren
voor dat geautomatiseerd wordt
Dan zal er af en toe iemand komen

om de pompen schoon te spuiten
blijven de restjes van vliegjes zitten
en is in de was zetten er niet meer bij

 Gedicht 4786
 Amsterdam, 2022-11-07
 Benzine (Edward Hopper) - 1940
 Schilderij "Gas"
 Eerbetuiging: Hopper, Edward 
 Bundel: NachtWacht 


Frisse buitenlucht

het theater ingeslagen --


door de sloopkogel.


Fresh air from outside,Frische Außenluft
smashed into the theatre --in das Theater, entlang --
by the wrecking ball.der Abrissbirne.

 Gedicht S1247
 Amsterdam, 2021-09-19
 Bundel: Andere tijden 


Dagen uitzichtloos

het woud door, met herbergen --


als wereldwijzer.


Days without a view,Tage aussichtslos
right through the forest, with inns --durch den Wald, mit Gasthäusern --
as signs to the world.als Weiser der Welt.

 Gedicht S1222
 Tilburg, 2021-08-25
 Bebost land in vroegere eeuwen
Uitzicht op het zuiden, vanaf de woontorens van het Cenakel in Tilburg

 Bundel: De trek 


De mensen baden

in de golven van schepen --


die zij leegkopen.


People are bathingDie Leute baden
in the waves of cargo ships --in den Wellen der Schiffe --
that they buy empty.die sie leerkaufen.

 Gedicht H2486
 Vlissingen, 2019-06-06
 Vlissingen
 Bundel: Zomervogels 


Zywa Ongewenste talenten

Ik heb maar een kleine stapel
erkenning vergaard, zo vergaat het
iedereen, maar voor al mijn moeite

klopt het niet, vind ik, en zelfs
zijn er mensen die dat niet begrijpen:
Wij houden van je, zeggen ze

Wat zouden we zonder jou!

Maar dank duurt kort
en het loon is laag

om nog maar te zwijgen van mijn
door niemand gewenste talenten
en het achteloze gemak

waarmee wat ik doe steeds
nog maar net opgeborgen is
of het wordt al weggeruimd

om het niet te laten verstoffen
Ja, dankzij, dank zij mij
kan men voortbouwen!

 Gedicht 1014
 Amsterdam, 2017-02-14
 Bundel: Waaizand 


Als je wilt eten

moet je werken. Iedereen. --


Want geld speelt geen rol.


If you want to eatWer essen möchte,
you have to work. Everyone. --muss arbeiten. Einjeder. --
Money doesn't matter.Geld ist unwichtig.

 Gedicht H1615
 Amsterdam, 2016-12-05
 #86 - Tom Poes en de nozellarven (Marten Toonder) - 1959
 Stroken 3832-3891
 Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 Bundel: Poesenheer 


Zywa Gedijt niet

Dit jaar is een goed jaar
De oogst is groot, we kunnen
meer mensen in dienst nemen
onze huizen laten verbouwen

en bij opbod een stuk land
erbij kopen, de verkopers
maken winst, ze lachen
om al het geld van ons

boeren en van de soldaten
die uit de oorlog terug
gekomen zijn met
eerlijk gestolen rijkdom

Ze maken alles duurder
zodat ik geld tekort kom en
mijn bedrijf moet verkopen
Dit jaar is een slecht jaar

 Gedicht 633
 De Koog, 2016-04-16
 Inflatie door oorlogsbuit, zoals tijdens de regeringen van Alexander de Grote (336-323) en Filips II (1556-1598), en tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
Zilvervloot o.l.v. Piet Hein (1628-1629)

 Bundel: BloedKoffer 


Zywa De dijken

Ik hak een gat om een gaatje
te vinden, er stroomt water
uit het beton, ik hak erin
tot ik niet meer kan en dan

hak ik verder, een groter gat
in het beton, sorry beste buren
sorry ook voor jullie plafond
maar het lekt en ik kan wel janken

dat ik er mijn vinger niet in kan steken
alles is zo goed geregeld
met buizen en werkende kranen
die ik nu helaas dicht moet draaien

het is een probleem van ons allemaal
ik geef niet op, van een lek
wil ik niet de eigenaar zijn
de dijken moeten dicht

 Gedicht 290
 Amsterdam, 2014-07-07
 Lekkage bij Magda Sosnowska
 Opgedragen aan: Magda S 
 Bundel: Het Halve Werk 


Zywa Bypasses

Verstoppingen op het werk
uitval en zuurstoftekort
afval in het bloed

Dus richt de directie zich
op de toekomst en sluit ze
deuren en ramen tegen
muggen en motten

Bypasses en bittere pillen
helpen niet, dus nog maar een
reorganisatie

We vergaderen, horen elkaar
kakelen, we kwaken onze kwaken
rekken tijd en hopen en vieren
de collega's die afscheid nemen

Ik stel het niet meer uit
ik ga een eigen weg banen
mijn eigen mislukking scheppen

Mijn handen ruimen nog op
maar mijn hoofd is al afwezig
en in mijn hart dek ik bedden
voor wie me lief zijn

 Gedicht 258
 Amsterdam, 2014-05-24
 Bundel: Moza√Įekvirus 


Acht pompen Super:

de omgekeerde wereld --


bij één pomp Normaal.


Eight pumps Premium,Ein Säule Normal
one pump Regular: the world --und acht Säule Super Plus:
is turned upside down.die verkehrte Welt.

 Gedicht S0141
 Amsterdam, 2014-02-22
 Wonderland (Jules Deelder) - 1987
 Gedicht uit de bundel "Interbellum"
 Eerbetuiging: Deelder, Jules 
 Bundel: Specialiteiten 


De boer overziet

het land, het vee en de wind --


en het vele werk.


The farmer watchesDer Bauer √ľber-
the land, the livestock, the wind --schaut das Land, das Vieh, den Wind --
the amount of work.

 Gedicht H0257
 Amsterdam, 2012-02-12
 Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Zywa
Trefwoorden
Economie
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F