Trefwoord:
Ethiek
 
 
De Griffioen is de hoogste kracht en macht

Ik ken oorzaak en gevolg


Ik ben medeschuldig


The Griffin is the highest power and forceDer Greif ist die höchste Stärke und Macht
I know cause and effectIch kenne Ursache und Wirkung

I am complicitIch bin mitschuldig

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik weet wat juist is – 0
Ik vergeef
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek 

Treinreis/Train-journey/Zugfahrt Tilburg-Amsterdam, 2012-05-19
Bundel: Webhof 
Trefwoord: Ethiek 

Zywa Tussen hemel en hel

Goed en kwaad, de engelen
en duivels die achter mij staan
te fluisteren om me te begeleiden

of te verleiden, prachtig
uitgetekend in het prentenboek
dat mijn kinderziel bekoorde

Met niet al te veel vlekken
op mijn ziel mocht ik hopen
op het vagevuur

maar liever wilde ik braaf zijn
Het leek me verstandig
om te weten wat recht en krom is

in mijn gedachte, woord en daad
op aarde, tussen hemel en hel

Between heaven and hell  Zwischen Himmel und Hölle
Tussen hemel en hel

Amsterdam, 2016-08-18
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ethiek 

Zywa Lam Gods

De kinderziel was toen nog iets
om ondeugden van af te wassen
en schoon als Onze Lieve Heer

van school te laten gaan
en de puberteit met niets
dan liefde te laten beginnen

Een mooi ideaal, mijn leven
te geven voor de mensen en
de hemel en vrede op aarde

Bereid om me op te offeren
lag ik onbeschermd als een lam
onder de blote blauwe hemel

in een bed van dartelgras
zonder te vluchten voor de vlek
van de adelaar die over mij valt

zijn klauwen in mijn malse vlees
slaat en me bloedend meevoert
naar gelukzalige hoogten

Lamb of God  Lamm Gottes
Lam Gods

Amsterdam, 2017-04-29
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ethiek 


Is volwassen zijn je verbazen
als naaktheid niet ontwapent
en alleen tot tederheid in staat

stelt, een lichaam, een mens
noch ogen, bang, vragend
of omarmend, en ook

is volwassen zijn je eigen
weg volgend voorzien
in elkaars behoeften

niet als kinderen in elkaar
geborgen verlangen te zijn
niet enthousiast zonder maat
onuitputtelijk en onvoorwaardelijk

maar werkend, samen, samen-
werkend, de lasten en het lijden
van het leven, van jou en mij

uit liefde samen
niet voor een ander
dragen, niet voor een ander

laten staan
voor jezelf
dat willen doen
Met reserve (Niet voor een ander)

Amsterdam, 2017-11-04
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Ethiek 

Zandvoort aan Zee, 2018-02-01
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ethiek 

Amsterdam, 2019-03-17
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Ethiek 

Als je moet kiezen

If you have to choose, 2019-06-04
Maurits en de feiten – 1986
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Iets slechts bestaat niet

Bad things don't exist, 2019-06-04
Maurits en de feiten – 1986
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Je moet jezelf zijn

You should be yourself, 2019-06-04
Maurits en de feiten – 1986
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Een schuldige hand

A culpable handAmsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa – 2018
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 

Ik ken het kwade,

en ik ken het veel te goed –


om het te laten.


I do know evil,Ich kenn' das Böse,
and I know it way too well –und ich kenn' es viel zu gut –

to refrain from it.um es zu lassen.

Amsterdam, 2020-07-03
Belijdenissen (Augustinus) – 400
Confessiones
Augustinus (Thagaste [Algerije] 354-430), bisschop van Hippo 396-430

Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Augustinus 

Amsterdam, 2020-11-25
Leergesprekken (Epictetus) – 135
“Disseertationes” (opgetekend door Lucius Flavius Arrianus)
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Epictetus 

Ik heb principes,

ik heb er genoeg, kies maar –


welke je leuk vindt.


I have principles,Ich habe genug
I have plenty, you may choose –Prinzipien, wähle aus –

the ones you like best.welche du gern habst.

Amsterdam, 2020-12-15
“Dit zijn mijn principes, en als ze je niet bevallen… nou, dan heb ik andere” (Een oude grap, later toegeschreven aan Groucho Marx)
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: ANON. [NZL] 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater