Trefwoord:  EthiekAmsterdam, 2001-04-17
Ook ik 0
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek 

Treinreis/Train-journey/Zugfahrt Tilburg-Amsterdam, 2012-05-19
Bundel: Webhof 
Trefwoord: Ethiek 


Is volwassen zijn je verbazen
als naaktheid niet ontwapent
en alleen tot tederheid in staat

stelt, een lichaam, een mens
noch ogen, bang, vragend
of omarmend, en ook

is volwassen zijn je eigen
weg volgend voorzien
in elkaars behoeften

niet als kinderen in elkaar
geborgen verlangen te zijn
niet enthousiast zonder maat
onuitputtelijk en onvoorwaardelijk

maar werkend, samen, samen-
werkend, de lasten en het lijden
van het leven, van jou en mij

uit liefde samen
niet voor een ander
dragen, niet voor een ander

laten staan
voor jezelf
dat willen doen
Met reserve (Niet voor een ander)

Amsterdam, 2017-11-04
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Ethiek 

Zandvoort aan Zee, 2018-02-01
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ethiek 

Amsterdam, 2019-03-17
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Ethiek 

Als je moet kiezen

If you have to choose, 2019-06-04
Maurits en de feiten 1986
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Iets slechts bestaat niet

Bad things don't exist, 2019-06-04
Maurits en de feiten 1986
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Je moet jezelf zijn

You should be yourself, 2019-06-04
Maurits en de feiten 1986
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Een schuldige hand

A culpable handAmsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa 2018
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 

Ik ken het kwade,

en ik ken het veel te goed –


om het te laten.


I do know evil,Ich kenn' das Böse,
and I know it way too well –und ich kenn' es viel zu gut –

to refrain from it.um es zu lassen.

Amsterdam, 2020-07-03
Belijdenissen (Augustinus) 400
Confessiones
Augustinus (Thagaste [Algerije] 354-430), bisschop van Hippo 396-430

Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: Augustinus 

Ik heb principes,

ik heb er genoeg, kies maar –


welke je leuk vindt.


I have principles,Ich habe genug
I have plenty, you may choose –Prinzipien, wähle aus –

the ones you like best.welche du gern habst.

Amsterdam, 2020-12-15
“Dit zijn mijn principes, en als ze je niet bevallen… nou, dan heb ik andere” (Een oude grap, later toegeschreven aan Groucho Marx)
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek 
Eerbetuiging: ANON. [NZL] 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater