Trefwoord:
Ethiek / Deugden
 
 
De Griffioen
is de hoogste kracht en macht

Ik ken oorzaak en gevolg


Ik ben medeschuldig


The Griffin
is the highest power and force
Der Greif
ist die höchste Stärke und Macht
I know cause and effectIch kenne Ursache und Wirkung

I am complicitIch bin mitschuldig

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik weet wat juist is 0
Ik vergeef
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Opdracht: n424 

De Boodschapper
meldt wat het juiste is om te doen

Ik handel aandachtig


Ik handel zorgzaam


The Messenger
gives notice what is right to do
Die Botin
meldet was richtig ist um zu tun
I act attentivelyIch handle aufmerksam

I act with careIch handle sorgsam

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik beoefen deugden 0
Ik handel bescheiden
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Opdracht: n410 

Trein/Train/Zug Tilburg-Amsterdam, 2012-05-19
Bundel: Webhof 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Amsterdam, 2013-04-22
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Afgedankte tafel

Amsterdam, 2015-11-24
Bundel: Verf overschreven 
Trefwoord: Ethiek / Deugden Krijgskunst van de deugd

Amsterdam, 2015-12-19
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Zywa Tussen hemel en hel

Goed en kwaad, de engelen
en duivels die achter mij staan
te fluisteren om me te begeleiden

of te verleiden, prachtig
uitgetekend in het prentenboek
dat mijn kinderziel bekoorde

Met niet al te veel vlekken
op mijn ziel mocht ik hopen
op het vagevuur

maar liever wilde ik braaf zijn
Het leek me verstandig
om te weten wat recht en krom is

in mijn gedachte, woord en daad
op aarde, tussen hemel en hel

Between heaven and hell  Zwischen Himmel und Hlle
Tussen hemel en hel

Amsterdam, 2016-08-18
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Amsterdam, 2016-11-30
#174 - Heer Bommel en de zelfkant (Marten Toonder) 1984
Stroken 01412-01513
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Amsterdam, 2016-12-18
#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) 1967
Stroken 5970-6029 en 6031-6032
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Zywa Lam Gods

De kinderziel was toen nog iets
om ondeugden van af te wassen
en schoon als Onze Lieve Heer

van school te laten gaan
en de puberteit met niets
dan liefde te laten beginnen

Een mooi ideaal, mijn leven
te geven voor de mensen en
de hemel en vrede op aarde

Bereid om me op te offeren
lag ik onbeschermd als een lam
onder de blote blauwe hemel

in een bed van dartelgras
zonder te vluchten voor de vlek
van de adelaar die over mij valt

zijn klauwen in mijn malse vlees
slaat en me bloedend meevoert
naar gelukzalige hoogten

Lamb of God  Lamm Gottes
Lam Gods

Amsterdam, 2017-04-29
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 


Is volwassen zijn je verbazen
als naaktheid niet ontwapent
en alleen tot tederheid in staat

stelt, een lichaam, een mens
noch ogen, bang, vragend
of omarmend, en ook

is volwassen zijn je eigen
weg volgend voorzien
in elkaars behoeften

niet als kinderen in elkaar
geborgen verlangen te zijn
niet enthousiast zonder maat
onuitputtelijk en onvoorwaardelijk

maar werkend, samen, samen-
werkend, de lasten en het lijden
van het leven, van jou en mij

uit liefde samen
niet voor een ander
dragen, niet voor een ander

laten staan
voor jezelf
dat willen doen
Met reserve (Niet voor een ander)

Amsterdam, 2017-11-04
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Zandvoort aan Zee, 2018-02-01
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Amsterdam, 2019-03-17
Leviticus 19:18
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Als je moet kiezen

If you have to choose, 2019-06-04
Maurits en de feiten 1986
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Iets slechts bestaat niet

Bad things don't exist, 2019-06-04
Maurits en de feiten 1986
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Je moet jezelf zijn

You should be yourself, 2019-06-04
Maurits en de feiten 1986
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Een schuldige hand

A culpable handAmsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa 2018
Roman
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 

Ik ken het kwade,

en ik ken het veel te goed --


om het te laten.


I do know evil,Ich kenn' das Böse,
and I know it way too well --und ich kenn' es viel zu gut --

to refrain from it.um es zu lassen.

Amsterdam, 2020-07-03
Belijdenissen (Augustinus) 400
"Confessiones"
Augustinus (Thagaste [Algerije] 354-430), bisschop van Hippo 396-430

Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Augustinus 

Zywa Echt ideaal

Soms droom ik van een nieuwe start
een nieuwe wereld, de aarde
zonder menselijke ondeugden

alleen goddelijke geboortes
van behulpzaamheid en wijsheid
zodat die woorden in onbruik raken

eindelijk geen audities meer
van ingebeelde komieken
met eindeloze smerigheid

hun bundeling van eeuwen
dwang, vernedering en misbruik
in de grap van De Aristocraten

Een wereld zonder mij
alleen maar planten, dieren
en avatars als een soort

mensen die de virtuele werkelijkheid
van de gulden middenwegen
van Aristoteles bewandelen

Ideal-real  Ideal-real
Echt ideaal

Amsterdam, 2020-07-12
• Virtus = deugd
• Virtueel = ideaal-echt
• "The Aristocrats": elkaar overtroeven met taboedoorbrekende grappen
• Avatara = neerdalende = de incarnatie van een godheid, die neerdaalt om de kosmische orde te herstellen
• In de deugdethiek van Aristoteles (384-322) is de deugd de gulden middenweg tussen twee tegenovergestelde mogelijkheden

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Opdracht: Godfrey Ndlovu 

Amsterdam, 2020-11-25
Leergesprekken (Epictetus) 135
"Disseertationes" (opgetekend door Lucius Flavius Arrianus)
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Epictetus 

Ik heb principes,

ik heb er genoeg, kies maar --


welke je leuk vindt.


I have principles,Ich habe genug
I have plenty, you may choose --Prinzipien, wähle aus --

the ones you like best.welche du gern habst.

Amsterdam, 2020-12-15
"Dit zijn mijn principes, en als ze je niet bevallen… nou, dan heb ik andere" (Een oude grap, later toegeschreven aan Groucho Marx)
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: ANON. [NZL] 

Zywa Rimpelingen [2]

Kinderen trekken mij aan
ik wil geraakt worden
hun energie voelen
botsen op mij

en ik wil terugkaatsen
mijn ziel tegen hen aan
duwen als een streling

De bejaarden op de soos raken mij
hun aanwezigheid en hun lach
verwarmen mij, de verstandhouding
de knipoog van een raak woord
de wijsheid van hun rimpels

Ik heb vriendinnen
ik maak contact, ik gooi mezelf
in het water, de golven
raken hen en heel de wereld
in een wijde kring

licht drukken de rimpelingen op de mensen
met wie ik maar even omga, dieper
in wie mijn naam kent

en altijd veert er iets terug
altijd dringt er iets binnen
van wie ik ben, niemand ontkomt
eraan dat ik besta

Ripples [2]  Rippeln [2]
Rimpelingen [2]

Amsterdam, 2021-01-17
Tegen de zon in kijken: doodsangst en hoe die te overwinnen (Irvin Yalom) 2008
"Ripple effect" (rimpeleffekt: vermenigvuldigde reacties)
"Staring at the Sun: overcoming the terror of death"

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 

Amsterdam, 2021-07-06
Het tiende gebod (Kent M. Keith) 1968
"The Tenth Commandment": Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Keith, Kent M. 

Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) 1980
Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) 1980
Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) 1980
Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Dood is dood, helaas,

na al mijn moeite wil ik --


Geoordeeld worden!


Dead is dead, too bad,Tot ist tot, leider,
after the effort I made --nach der Mühe möchte ich --

I like to be Judged!Geurteilt werden!

Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) 1980
Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa Over/Leven

Een verkeerd leven
van aangedaan onrecht
leven en toch willen leven
- ook zonder hoop

De ellende doorstaan
lotgenoten steunen
en af en toe genieten
van de omgeving

en van een verhaal van de weelde
genoeg te hebben ondanks
het gepruts en het geknoei
dat de mensen dwarsboomt

Mijn schuldige leven
van onmacht, mijn familie
niet tekort willen doen, en al gauw
meer verbruiken dan nodig is

Ook dichtbij lijden en sterven
er mensen, en ik leef, ik wil
er het beste van maken
en hopen op beter

We herhalen verhalen
die ons mooi, moedig of goed
noemen, medeplichtig alleen
aan onze menselijkheid

Live/Through ber/Leben
Over/Leven

Amsterdam, 2021-07-15
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater