Trefwoord  Ethiek:


Griffioenen
vormen de hoogste kracht en macht

Ik ken oorzaak en gevolg


Ik ben medeschuldig


Griffins
constitute the highest power and force
Greife
bilden die höchste Stärke und Macht
I know cause and effectIch kenne Ursache und Wirkung
I am complicitIch bin mitschuldig

Gedicht Q089
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik weet wat juist is - 0
Ik vergeef

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n424 


Boodschappers
melden wat het juiste is om te doen

Ik handel aandachtig


Ik handel zorgzaam


Messengers
give notice what is right to do
Botinnen
melden was richtig ist um zu tun
I act attentivelyIch handle aufmerksam
I act with careIch handle sorgsam

Gedicht Q095
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik beoefen deugden - 0
Ik handel bescheiden

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n410 

Zywa Zilverglans

De oorlog is me overkomen
de vijandige mensen
mijn buren en familie
ik moet

hoe dan ook
mijn verlies nemen

Het donker leert me
te aanvaarden
dat ik onkwetsbaar ben
niet hoef te vluchten

mijn ziel is mijn asiel
als ik dood, dood ik liefdevol

met een zilverglans
om mijn plicht
die geen spiegel is
van hun motieven

Gedicht 330
Amsterdam, 2014-08-24
De Eerbiedwaardige Wereld - -1500
Epos "Mahabharata" ("De Eerbiedwaardige Wereld")
Ardjoena = Zilverglans
Krishna = Donker

Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Bharat (India) 
Eerbetuiging: Mahabharata 

Zywa Met welke mensen mens

Ik word wakker

in het heldere licht
van de rechterstoel
om te antwoorden

wie ik ben geweest

de afgelopen dag en
waar het mij om ging en
welke keuzes ik maakte en

het doet er niet toe

hoe tevreden ik was
met mezelf en de muziek
van complimenten voor mijn werk

en het doet er niet toe

wat ik klaar kreeg
of hoe handig ik was
in het regelen en oplossen

van mijn eigen fouten

en andermans zaken
en altijd de vraag te horen
met welke mensen ik mens was ¬Ė

de aandachtige luisteraars

noteren het allemaal precies
in schoonschrift op handgeschept papier
laten het mij ondertekenen

en werpen het sierlijk weg

in het eeuwige vuur
waar wat ik naliet voorgoed verdwijnt
en het tekort van mijn daden zwart wordt

een brandmerk in mijn ziel

Gedicht 350
Amsterdam, 2014-10-17
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Bang bloed

Hoeveel ruzies ondenkbaar
relaties veel gelukkiger
en wetten overbodig, als
ondeugden niet bestonden?

Geen hebzucht op de troon
in ons hoofd, opgemaakt
met trots en schone schijn
geen gulzige ontevredenheid
en genotzucht in onze buik
geen bang bloed meer
rondgepompt door ons hart

als iedereen eerlijk antwoord
geeft aan zichzelf: wat wil je
doen als geld geen rol speelt
en je niet bang hoeft te zijn?

Vind je deze vraag te hoog
gegrepen of te weinig gesteld?

Gedicht 456
Amsterdam, 2015-06-11
Bundel: Moza√Įekvirus 

Zywa Afgedankte tafel

Leegte trekt mij over de stoep
langs het huis waar ook
mijn ouders niet meer wonen

Alles is anders
Het hart ontbreekt
Het tafelmassief

van de ongeschreven regels
gepreekt tot gehoorzaamheid -
een boek vol in mijn hoofd

Ik voel het gewicht ervan
verschuiven bij het zien
van de kamer, zo vertrouwd

de zekerheden weer zwaar
en duidelijk na jaren
verijling, een onverlies-

baar geloof, ondanks
het openslaan
van de bladzijden en

ondanks mijn weg
mijn waarheid
mijn leven zonder

Gedicht 519
Amsterdam, 2015-11-24
Bundel: Verf overschreven 

Zywa Krijgskunst van de deugd

Ik kan wel op de bank zitten
klagen dat het niet klopt
hoe ik ook mijn best doe

om het te begrijpen
zoals zoveel mensen
die niet bang zijn

en toch niet durven
te vertrouwen op zichzelf
Ik kan wel meer dromen

dan op te letten en
in praktijk te brengen wat ik weet
geen besluiten nemen en

een onbetekenend leven leiden
maar liever handel ik alsof
alles belangrijk voor mij is

Gedachten zijn geen deugden
en deugden geen gedachten
of superpositionele patronen

maar magische momenten
in de zichtbare werkelijkheid:
mijn energie

Gedicht 532
Amsterdam, 2015-12-19
Bundel: Ik ben 


Wat goed, wat slecht is:

een Heer weet dat, de wetten --


zijn er voor het volk.


What is good, what bad:Was gut, was schlecht ist:
a Lord knows, and there are laws --ein Herr weiß es, Gesetze --
for common people.gibt es f√ľr das Volk.

Gedicht H1623
Amsterdam, 2016-12-18
#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal #118 (stroken 5970-6029 en 6031-6032), strook 5976

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Zywa Met reserve
(het is voor jezelf)

Is volwassen zijn je verbazen
als naaktheid niet ontwapent
en alleen tot tederheid in staat

stelt, een lichaam, een mens
noch ogen, bang, vragend
of omarmend, en ook

is volwassen zijn je eigen
weg volgend voorzien
in elkaars behoeften

niet als kinderen in elkaar
geborgen verlangen te zijn
niet enthousiast zonder maat
onuitputtelijk en onvoorwaardelijk

maar werkend, samen, samen-
werkend, de lasten en het lijden
van het leven, van jou en mij

uit liefde samen
niet voor een ander
dragen, niet voor een ander

laten staan
voor jezelf
dat willen doen

Gedicht 1598
Amsterdam, 2017-11-04
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Echt ideaal

Soms droom ik van een nieuwe start
een nieuwe wereld, de aarde
zonder menselijke ondeugden

alleen goddelijke geboortes
van behulpzaamheid en wijsheid
zodat die woorden in onbruik raken

eindelijk geen audities meer
van ingebeelde komieken
met eindeloze smerigheid

hun bundeling van eeuwen
dwang, vernedering en misbruik
in de grap van De Aristocraten

Een wereld zonder mij
alleen maar planten, dieren
en avatars als een soort

mensen die de virtuele werkelijkheid
van de gulden middenwegen
van Aristoteles bewandelen

Gedicht 3119
Amsterdam, 2020-07-12
Virtus = deugd
Virtueel = ideaal-echt
"The Aristocrats": elkaar overtroeven met taboedoorbrekende grappen
¬ē Avatara = neerdalende = de incarnatie van een godheid, die neerdaalt om de kosmische orde te herstellen
¬ē In de deugdethiek van Aristoteles (384-322) is de deugd de gulden middenweg tussen twee tegenovergestelde mogelijkheden

Bundel: PuimPuin 
Mede opgedragen aan: Godfrey N 


Soms accepteer ik

wat me niet bevalt, altijd --


doe ik mijn beklag.


Sometimes I acceptIch akzeptiere,
something I don't like, always --manchmal muss ich, doch immer --
I complain of it.beschwere ich mich.

Gedicht H2834
Amsterdam, 2020-11-25
Leergesprekken (Epictetus) - 135
"Disseertationes" (opgetekend door Lucius Flavius Arrianus)

Bundel: Het licht van de woorden 
Eerbetuiging: Epictetus 

Zywa Rimpelingen [2]

Kinderen trekken mij aan
ik wil geraakt worden
hun energie voelen
botsen op mij

en ik wil terugkaatsen
mijn ziel tegen hen aan
duwen als een streling

De bejaarden op de soos raken mij
hun aanwezigheid en hun lach
verwarmen mij, de verstandhouding
de knipoog van een raak woord
de wijsheid van hun rimpels

Ik heb vriendinnen
ik maak contact, ik gooi mezelf
in het water, de golven
raken hen en heel de wereld
in een wijde kring

licht drukken de rimpelingen op de mensen
met wie ik maar even omga, dieper
in wie mijn naam kent

en altijd veert er iets terug
altijd dringt er iets binnen
van wie ik ben, niemand ontkomt
eraan dat ik besta

Gedicht 3385
Amsterdam, 2021-01-17
Tegen de zon in kijken: doodsangst en hoe die te overwinnen (Irvin Yalom) - 2008
"Ripple effect" (rimpeleffekt: vermenigvuldigde reacties)
"Staring at the Sun: overcoming the terror of death"

Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 


Je best doen is wijs,

ook al krijg je stank voor dank:


geef wat je waard bent.


Be wise, do your best,Mach ja dein Bestes,
even though you get small thanks:obwohl du Undank bekommst:
give what you are worth.gib, was du wert bist.

Gedicht H2979
Amsterdam, 2021-07-06
Het tiende gebod (Kent M. Keith) - 1968
"The Tenth Commandment": Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.

Bundel: Wije Nik 
Eerbetuiging: Keith, Kent M. 


Deugden zijn helder,

maar gerechtigheid mengt bruin --


alles door elkaar.


All virtues are bright,Tugenden sind hell,
but justice mixes things up --Gerechtigkeit mischt alles --
into a brown truth.braun durcheinander.

Gedicht H2987
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) - 1980
Roman "Nuns and Soldiers"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Heerlijk vagevuur:

lijden met een vooruitzicht --


van niets dan Goedheid!


The purgatory:Das Fegefeuer:
suffering with a prospect --Leiden mit eine Aussicht --
of complete Goodness!auf nur noch Gute!

Gedicht H2988
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) - 1980
Roman "Nuns and Soldiers"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Ik ben fatsoenlijk,

ik heb enkele deugden --


en dat is veel werk!


I'm decent, I amIch bin anständig,
practising a few virtues --mit einigen Tugenden --
It's a lot of work!Es ist viel Arbeit!

Gedicht H2989
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) - 1980
Roman "Nuns and Soldiers"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Dood is dood, helaas,

na al mijn moeite wil ik --


Geoordeeld worden!


Dead is dead, too bad,Tot ist tot, leider,
after the effort I made --nach der M√ľhe m√∂chte ich --
I want to be Judged!Geurteilt werden!

Gedicht S1201
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) - 1980
Roman "Nuns and Soldiers"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa Over/Leven

Een verkeerd leven
van aangedaan onrecht
leven en toch willen leven
- ook zonder hoop

De ellende doorstaan
lotgenoten steunen
en af en toe genieten
van de omgeving

en van een verhaal van de weelde
genoeg te hebben ondanks
het gepruts en het geknoei
dat de mensen dwarsboomt

Mijn schuldige leven
van onmacht, mijn familie
niet tekort willen doen, en al gauw
meer verbruiken dan nodig is

Ook dichtbij lijden en sterven
er mensen, en ik leef, ik wil
er het beste van maken
en hopen op beter

We herhalen verhalen
die ons mooi, moedig of goed
noemen, medeplichtig alleen
aan onze menselijkheid

Gedicht 3893
Amsterdam, 2021-07-15
Bundel: OverLeven [2] 


Ethiek is willen

handelen naar wat je ziet:


de wereld is mooi !


Ethics is the willEthik ist handeln
to react to what you see:wollen nach dem, was man sieht:
the beautiful world !dass die Welt schön ist !

Gedicht S1227
Overberg, 2021-09-04
Het Italiaanse meisje (Iris Murdoch) - 1964
Roman "The Italian Girl"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Ik wilde leren,

om verstandig te leven --


enkel uit liefde.


I wanted to learn,Ich wollte lernen,
to live a sensible life --um vern√ľnftig zu leben --
only out of love.einfach aus Liebe.

Gedicht H3052
Amsterdam, 2021-10-03
Bundel: Museum Het Gele Huis 


Ik wil graag goed zijn,

daar denk ik goed over na --


Dat is goed van mij.


I want to be good,Ich möchte gut sein
I take time to think it through --und denke dar√ľber nach --
That is good, isn't it?Das ist gut, oder?

Gedicht S1271
Egmond aan Zee, 2021-10-25
Het boek en de broederschap (Iris Murdoch) - 1987
Roman "The Book and the Brotherhood"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto