Trefwoord  Ethiek:


De Griffioen is de hoogste kracht en macht

Ik ken oorzaak en gevolg


Ik ben medeschuldig


The Griffin is the highest power and forceDer Greif ist die höchste Stärke und Macht
I know cause and effectIch kenne Ursache und Wirkung
I am complicitIch bin mitschuldig

Gedicht Q089
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik weet wat juist is (0) Ik vergeef
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek:  
Mede opgedragen aan: n424 


De Boodschapper meldt wat het juiste is om te doen

Ik handel aandachtig


Ik handel zorgzaam


The Messenger gives notice what is right to doDie Botin meldet was richtig ist um zu tun
I act attentivelyIch handle aufmerksam
I act with careIch handle sorgsam

Gedicht Q095
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik beoefen deugden (0) Ik handel bescheiden
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek:  
Mede opgedragen aan: n410 

Zywa Afgedankte tafel

Leegte trekt mij over de stoep
langs het huis waar ook
mijn ouders niet meer wonen

Alles is anders
Het hart ontbreekt
Het tafelmassief

van de ongeschreven regels
gepreekt tot gehoorzaamheid -
een boek vol in mijn hoofd

Ik voel het gewicht ervan
verschuiven bij het zien
van de kamer, zo vertrouwd

de zekerheden weer zwaar
en duidelijk na jaren
verijling, een onverlies-

baar geloof, ondanks
het openslaan
van de bladzijden en

ondanks mijn weg
mijn waarheid
mijn leven zonder

Discarded table  Weggeworfener Tisch
Gedicht 519
Amsterdam, 2015-11-24
Bundel: Verf overschreven 
Trefwoord: Ethiek:  Gedicht 532
Amsterdam, 2015-12-19
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Ethiek:  

Zywa Tussen hemel en hel

Goed en kwaad, de engelen
en duivels die achter mij staan
te fluisteren om me te begeleiden

of te verleiden, prachtig
uitgetekend in het prentenboek
dat mijn kinderziel bekoorde

Met niet al te veel vlekken
op mijn ziel mocht ik hopen
op het vagevuur

maar liever wilde ik braaf zijn
Het leek me verstandig
om te weten wat recht en krom is

in mijn gedachte, woord en daad
op aarde, tussen hemel en hel

Between heaven and hell  Zwischen Himmel und Hölle
Gedicht 754
Amsterdam, 2016-08-18
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ethiek:  


Mensen zijn zo veel,

verstandig, dom, goed en slecht:


mensen zijn kantig.


Humans are so much,Menschen sind so viel,
prudent, stupid, good and bad:vernünftig, dumm, gut und schlecht:
humans are sided.Menschen sind seitig.

Gedicht H1610
Amsterdam, 2016-11-30
#174 - Heer Bommel en de zelfkant (Marten Toonder) (1984) Stroken 01412-01513
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Wat goed, wat slecht is:

een Heer weet dat, de wetten --


zijn er voor het volk.


What is good, what bad:Was gut, was schlecht ist:
a Lord knows, and there are laws --ein Herr weiß es, Gesetze --
for common people.gibt es für das Volk.

Gedicht H1623
Amsterdam, 2016-12-18
#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) (1967) Stroken 5970-6029 en 6031-6032
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Zywa Lam Gods

De kinderziel was toen nog iets
om ondeugden van af te wassen
en schoon als Onze Lieve Heer

van school te laten gaan
en de puberteit met niets
dan liefde te laten beginnen

Een mooi ideaal, mijn leven
te geven voor de mensen en
de hemel en vrede op aarde

Bereid om me op te offeren
lag ik onbeschermd als een lam
onder de blote blauwe hemel

in een bed van dartelgras
zonder te vluchten voor de vlek
van de adelaar die over mij valt

zijn klauwen in mijn malse vlees
slaat en me bloedend meevoert
naar gelukzalige hoogten

Lamb of God  Lamm Gottes
Gedicht 1317
Amsterdam, 2017-04-29
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ethiek:  


Is volwassen zijn je verbazen
als naaktheid niet ontwapent
en alleen tot tederheid in staat

stelt, een lichaam, een mens
noch ogen, bang, vragend
of omarmend, en ook

is volwassen zijn je eigen
weg volgend voorzien
in elkaars behoeften

niet als kinderen in elkaar
geborgen verlangen te zijn
niet enthousiast zonder maat
onuitputtelijk en onvoorwaardelijk

maar werkend, samen, samen-
werkend, de lasten en het lijden
van het leven, van jou en mij

uit liefde samen
niet voor een ander
dragen, niet voor een ander

laten staan
voor jezelf
dat willen doen
Gedicht 1598
Amsterdam, 2017-11-04
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Ethiek:  


De wereld vraagt: Heb

je naaste lief als jezelf --


Het is het antwoord.


The world is asking
Love your neighbour as yourself --
It is the answer.

Gedicht H2412
Amsterdam, 2019-03-17
Leviticus 19:18
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Ethiek:  


Als je moet kiezen

If you have to choose

Gedicht S0884
, 2019-06-04
Maurits en de feiten (1986) Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 


Iets slechts bestaat niet

Bad things don't exist

Gedicht S0885
, 2019-06-04
Maurits en de feiten (1986) Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 


Je moet jezelf zijn

You should be yourself

Gedicht S0889
, 2019-06-04
Maurits en de feiten (1986) Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 


Een schuldige hand

A culpable hand

Gedicht S0912
Amsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa (2018) Roman
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 

Zywa Echt ideaal

Soms droom ik van een nieuwe start
een nieuwe wereld, de aarde
zonder menselijke ondeugden

alleen goddelijke geboortes
van behulpzaamheid en wijsheid
zodat die woorden in onbruik raken

eindelijk geen audities meer
van ingebeelde komieken
met eindeloze smerigheid

hun bundeling van eeuwen
dwang, vernedering en misbruik
in de grap van De Aristocraten

Een wereld zonder mij
alleen maar planten, dieren
en avatars als een soort

mensen die de virtuele werkelijkheid
van de gulden middenwegen
van Aristoteles bewandelen

Ideal-real  Ideal-real
Gedicht 3119
Amsterdam, 2020-07-12
• Virtus = deugd
• Virtueel = ideaal-echt
• "The Aristocrats": elkaar overtroeven met taboedoorbrekende grappen
• Avatara = neerdalende = de incarnatie van een godheid, die neerdaalt om de kosmische orde te herstellen
• In de deugdethiek van Aristoteles (384-322) is de deugd de gulden middenweg tussen twee tegenovergestelde mogelijkheden

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Ethiek:  
Mede opgedragen aan: Godfrey N 


Soms accepteer ik

wat me niet bevalt, altijd --


doe ik mijn beklag.


Sometimes I acceptIch akzeptiere,
something I don't like, always --manchmal muss ich, doch immer --
I complain of it.beschwere ich mich.

Gedicht H2834
Amsterdam, 2020-11-25
Leergesprekken (Epictetus) (135) "Disseertationes" (opgetekend door Lucius Flavius Arrianus)
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Epictetus 


Ik heb principes,

ik heb er genoeg, kies maar --


welke je leuk vindt.


I have principles,Ich habe genug
I have plenty, you may choose --Prinzipien, wähle aus --
the ones you like best.welche du gern habst.

Gedicht S1109
Amsterdam, 2020-12-15
"Dit zijn mijn principes, en als ze je niet bevallenÂ… nou, dan heb ik andere" (Een oude grap, later toegeschreven aan Groucho Marx)
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: ANON. [NZL] 

Zywa Rimpelingen [2]

Kinderen trekken mij aan
ik wil geraakt worden
hun energie voelen
botsen op mij

en ik wil terugkaatsen
mijn ziel tegen hen aan
duwen als een streling

De bejaarden op de soos raken mij
hun aanwezigheid en hun lach
verwarmen mij, de verstandhouding
de knipoog van een raak woord
de wijsheid van hun rimpels

Ik heb vriendinnen
ik maak contact, ik gooi mezelf
in het water, de golven
raken hen en heel de wereld
in een wijde kring

licht drukken de rimpelingen op de mensen
met wie ik maar even omga, dieper
in wie mijn naam kent

en altijd veert er iets terug
altijd dringt er iets binnen
van wie ik ben, niemand ontkomt
eraan dat ik besta

Ripples [2]  Rippeln [2]
Gedicht 3385
Amsterdam, 2021-01-17
Tegen de zon in kijken: doodsangst en hoe die te overwinnen (Irvin Yalom) (2008) "Ripple effect" (rimpeleffekt: vermenigvuldigde reacties)
"Staring at the Sun: overcoming the terror of death"

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 


Je best doen is wijs,

ook al krijg je stank voor dank:


geef wat je waard bent.


Be wise, do your best,Mach ja dein Bestes,
even though you get small thanks:obwohl du Undank bekommst:
give what you are worth.gib, was du wert bist.

Gedicht H2979
Amsterdam, 2021-07-06
Het tiende gebod (Kent M. Keith) (1968) "The Tenth Commandment": Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Keith, Kent M. 


Deugden zijn helder,

maar gerechtigheid mengt bruin --


alles door elkaar.


All virtues are bright,Tugenden sind hell,
but justice mixes things up --Gerechtigkeit mischt alles --
into a brown truth.braun durcheinander.

Gedicht H2987
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) (1980) Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Heerlijk vagevuur:

lijden met een vooruitzicht --


van niets dan Goedheid!


The purgatory:Das Fegefeuer:
suffering with a prospect --Leiden mit eine Aussicht --
of complete Goodness!auf nur noch Gute!

Gedicht H2988
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) (1980) Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Ik ben fatsoenlijk,

ik heb enkele deugden --


en dat is veel werk!


I'm decent, I amIch bin anständig,
practising a few virtues --mit einigen Tugenden --
It's a lot of work!Es ist viel Arbeit!

Gedicht H2989
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) (1980) Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Dood is dood, helaas,

na al mijn moeite wil ik --


Geoordeeld worden!


Dead is dead, too bad,Tot ist tot, leider,
after the effort I made --nach der Mühe möchte ich --
I want to be Judged!Geurteilt werden!

Gedicht S1201
Amsterdam, 2021-07-11
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) (1980) Roman "Nuns and Soldiers"
Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa Over/Leven

Een verkeerd leven
van aangedaan onrecht
leven en toch willen leven
- ook zonder hoop

De ellende doorstaan
lotgenoten steunen
en af en toe genieten
van de omgeving

en van een verhaal van de weelde
genoeg te hebben ondanks
het gepruts en het geknoei
dat de mensen dwarsboomt

Mijn schuldige leven
van onmacht, mijn familie
niet tekort willen doen, en al gauw
meer verbruiken dan nodig is

Ook dichtbij lijden en sterven
er mensen, en ik leef, ik wil
er het beste van maken
en hopen op beter

We herhalen verhalen
die ons mooi, moedig of goed
noemen, medeplichtig alleen
aan onze menselijkheid

Live/Through Ãœber/Leben
Gedicht 3893
Amsterdam, 2021-07-15
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ethiek:  


Ethiek is willen

handelen naar wat je ziet:


de wereld is mooi !


Ethics is the willEthik ist handeln
to react to what you see:wollen nach dem, was man sieht:
the beautiful world !dass die Welt schön ist !

Gedicht S1227
Overberg, 2021-09-04
Het Italiaanse meisje (Iris Murdoch) (1964) Roman "The Italian Girl"
Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Ik wilde leren,

om verstandig te leven --


enkel uit liefde.


I wanted to learn,Ich wollte lernen,
to live a sensible life --um vernünftig zu leben --
only out of love.einfach aus Liebe.

Gedicht H3052
Amsterdam, 2021-10-03
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Ethiek:  


Ik wil graag goed zijn,

daar denk ik goed over na --


Dat is goed van mij.


I want to be good,Ich möchte gut sein
I take time to think it through --und denke darüber nach --
That is good, isn't it?Das ist gut, oder?

Gedicht S1271
Egmond aan Zee, 2021-10-25
Het boek en de broederschap (Iris Murdoch) (1987) Roman "The Book and the Brotherhood"
Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa
TrefwoordenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater