Trefwoord  Ethiek: ondeugden


Ik zag duisternis

buiten het raam, en de zon --


erin weerspiegeld.


Outside the windowIch sah Finsternis
I saw darkness, with the sun --im Fenster, und die Sonne --
reflected in it.sich darin spiegeln.

Gedicht H0291-45
Trein Tilburg-Amsterdam, 2012-05-19
Bundel: Webhof 


Als je moet kiezen,

kies dan altijd voor het kwaad --


dat verhulbaar is.


If you have to choose,Wenn du wählen musst,
it's wise to choose the evil --wähle immer das Böse --
that you can conceal.das du tarnen kannst.

Gedicht S0884
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman

Bundel: Vliegend 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 


Iets slechts bestaat niet

zolang het verborgen is --


als denk je het slechts.


Bad things don't existEs gibt nichts Böses,
as long as they are hidden --solange es versteckt ist --
as if only thought.als denkst du es nur.

Gedicht S0885
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman

Bundel: Vliegend 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 

Gedicht 2547
Amsterdam, 2019-12-16
Botten: van dinosauri√ęrs
Bundel: Museum Het Gele Huis 


Soms wil ik dringend

stenen werpen, maar moet dat --


echt eerst op mezelf?


Sometimes I want toManchmal möchte ich
cast stones, but do I have to --Steine werfen, soll das dann --
throw on myself first?zuerst auf mich selbst?

Gedicht S1341
Amsterdam, 2022-02-18
Joh. 8:7 - 0
Wie zonder zonde is, werpoe de eerste steen op haar.

Bundel: Het Halve Werk 


Overheid, doe iets!

Echt, ik wil veranderen --


dus help me! Dwing me!


Authorities, act!Regierung, mach was!
Really, I do want to change --Echt, ich möchte mich ändern --
so help me! Force me!Hilf mir! Ja, zwing mich!

Gedicht S1411
Amsterdam, 2022-05-21
Medeplichtig (Aaf Brandt Corstius) - 2019
Column (bundel "Jan Wolkers - Winterbloei")

Bundel: Wije Nik 
Eerbetuiging: Brandt Corstius, Aaf 

Zywa Metapsychica

Nadenken over het leven is die twee
zoveel mogelijk loskoppelen
afstand nemen, een vrij uitzicht

vanaf een ivoren toren
observeren met alhorende oren
en ogen die alles herkennen

en kunnen begrijpen
ieders dagelijkse negeren
van de hoofdzonden, die oude

lessen over de hoogmoed
jezelf hoger te achten en te denken
beter te leven dan anderen

keer op keer duidelijk gemeten
op een eigen maatstaf
die je van tijd tot tijd herijkt

door de toren te beklimmen
om de dwaasheid van de mensen
te beschouwen en er boven te staan

Gedicht 4579
Amsterdam, 2022-07-10
Bundel: Het drama 


Gelovigen vegen

hun lusten en driften af --


aan priesteroren.


The believers canGläubige wischen
wipe their lusts, greeds and cravings --sich ihre L√ľste und Gier --
on any priest's ears.am Priesterohr ab.

Gedicht S1494
Amsterdam, 2022-08-13
Het volgende verhaal (Cees Nooteboom) - 1991
Novelle
Biecht

Bundel: Groot verzet [1] 
Eerbetuiging: Nooteboom, Cees 

Zywa De berusting van God

Mensen mishandelen en twisten
en dat was niet voorzien -
een ongewenst gevolg
van hun zelfstandigheid

Natuurlijk kan God zich bedenken

Weg met de schepping
weg met de scheiding van de wateren
in de hemel en op aarde:
een zondvloed, en zand erover!

Nog een keer: ander plan!
Vooruit, een nieuw begin
een redding en de berusting
dat er nu eenmaal kwaad is

in de mens, maar verzacht
door de nieuwe stamvader
die belooft zich goed te gedragen
en voor de aarde en de mensen

zorgzaam te zijn

Gedicht 4886
Amsterdam, 2022-12-11
Morele slechtheid: Genesis 6:5,11-13
Zich bedenken: Genesis 6:6-7,13
Zich de tweede keer bedenken: Genesis 6:8-9, 8:21
Nieuwe stamvader: Noach
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): § 6, een uitgebreide versie van de publicatie "Noah and God in the Story of the Flood" (1991, "Noach en God in het verhaal van de zondvloed")

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Elke leugen heeft

een garderobe nodig --


van welsprekendheid.


Really every lieDoch! Jede L√ľge
does need a decent wardrobe --braucht eine Garderobe --
of nice eloquence.der Beredsamkeit.

Gedicht S1629
Amsterdam, 2023-01-05
De garderobe van de welsprekendheid (Luigi Pirandello) - 1908
Verhaal "Il guardaroba dell'eloquenza"

Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Macht: manipulatie 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 


Lees de ijdelheid

en de leugens van mensen --


op hun grafstenen.


The vanity andLese die L√ľgen
the lies of people are carved --und den D√ľnkel der Menschen --
into their headstones.auf den Grabsteinen.

Gedicht S1630
Amsterdam, 2023-01-06
Twee tweepersoonsbedden (Luigi Pirandello) - 1909
Verhaal "Due letti a due"

Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Schijn 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 


Maak je handen vuil,

bedek ze met de mantel --


van jouw zwarte geld.


Just sully your handsMach dir die Hände
and cover them, draw the veil --schmutzig, unter dem Mantel --
of your black money.deines Schwarzgeldes.

Gedicht S1637
Amsterdam, 2023-01-11
Drie kleuren: Wit - Gelijkheid (Krzysztof Kieslowski) - 1993
Karol
Film "Trzy kolory: Bialy" - Równo??

Bundel: Midziel 
Eerbetuiging: Kieslowski, Krzysztof 

Zywa Boze Opzet

De mensen hier
zijn niet helemaal volwassen
Ze leven langs ongemakken heen

Dus dan ga ik het maar regelen
Als een ouder voor hun bestwil
Commentaar hoort erbij

Dat doet me niks, we moeten door
Wie niet handelt, wordt gehandeld
en mijn eigen voorkeuren
komen niet uit de lucht vallen
Ik heb ervaring

Ik hak en veeg de spaanders weg
Ik ben een doener, daad-
krachtig, geen zachte heelmeester
die bange pati√ęnten geruststelt
met dure doekjes voor het bloeden

Ik weet wat ik doe, er zijn doelen
te bereiken en werelden te winnen
met ambitie

de kiem van mijn misdaden
mijn gehoonde hoogmoed
iets te willen bereiken

Gedicht 5184
Amsterdam, 2023-05-11
Boze Opzet: Misdaad (uit hoogmoed medemensen "voor hun bestwil" ondergeschikt maken aan een belang dat jouw voorkeur heeft)
Over hoogmoed: gedicht 5187. Boze Oog

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Actie 

Zywa Boze Oog

Ik ben niet ijdel, ik ben edel
Er valt niets op mij aan te merken
Ik ken de wereld, de mensen

met hun kleine zielen
hun kleine verstand
en kleine beslommeringen

Ik begrijp hen, ik zie
de schuld en de schaamte
waarmee ze zichzelf straffen

voor hun leugens
om de lijken in hun kast
verborgen te houden

die ik wel kan raden
en fluisterend doorvertel
als een gareel, een dwingend oog

Zo werkt het nu eenmaal
Dankzij deze kiemen
ben ik voorbeeldig

De kiemen van mijn hoog-
moedige, hoogstaande idee√ęn
Zo praktisch, mijn laster

Gedicht 5187
Amsterdam, 2023-05-12
Boze Oog: Hoogmoed (na het belasteren van mensen die je minderwaardig acht, met een dwingend oog op hen neerkijken)
Over laster: gedicht 5190. Boze Tong

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Hoogmoed / Trots 

Zywa Boze Tong

Het zal toch wel zo zijn
dat er ellende schuilt
achter glitter en goud?

We praten erover
zodra er iets verdachts is
Een kind dat thuisblijft

oma die een week komt logeren
een nieuwe oppas
of een lange zakenreis

Noem het roddels
Ze zijn het cement
van onze buurt

En we weten best
dat het mogelijk is
dat ze niet waar zijn

En dat is de kiem
de kiem van onze laster
Onze afgunst

Gedicht 5190
Amsterdam, 2023-05-13
Boze Tong: Laster (roddelen over buren en kennissen, uit afgunst op hun leven)
Over afgunst: gedicht 5193. Boze Fee

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Laster 

Zywa Boze Fee

Altijd maar blijdschap en geluk
zou saai zijn, maar wat kan ik
weten van iets dat niet voorkomt?

Het zou ook oneerlijk zijn, ja
onverdraaglijk, als sprookjes
echt zouden kunnen zijn

Mijn vrienden gun ik alles
zolang we bij elkaar passen
en ze niet te koop lopen

met hun kinderen
schaapjes op het droge
of andere voorspoed

Ik mijd buren en collega's
die graag opscheppen
over aanwinsten en snufjes

Die spullen kan ik missen
maar de zekerheid van Guus Geluk
dat er altijd genoeg zal zijn

de zegen van meevallers
die wil ik graag hebben
En daarin ligt de kiem

de kiem van mijn afgunst
mijn hebzucht, zodat ik kan laten zien
dat ik gezegend ben

Gedicht 5193
Amsterdam, 2023-05-14
Boze Fee: Afgunst (uit de behoefte om zelf een gezegend leven te hebben)
Over hebzucht: gedicht 5196. Boze Baas

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Afgunst / Jaloezie / Naijver 

Zywa Boze Baas

Wij leven sober, genoeg
is genoeg voor mij, en reserves
zijn nodig volgens jou

Alles is verzekerd, gelukkig
geen leningen, we werken hard
omdat je anders niets hebt

De kinderen hebben hun eigen leven
zij zullen niet voor ons zorgen
en vragen al om een deel

van hun erfdeel, maar het zit vast
in steen, in kluizen, en in jouw hoofd
dat ook de dekkingen wil dekken

Een mens moet volwassen worden
en voor zichzelf zorgen
zijn eigen vruchten plukken

al zouden we meer kunnen delen
vertrouwend op wederzijdse hulp
niet alleen op ons eigen karakter

waarin de kiem ligt
de kiem van hebzucht
Onze angst

Gedicht 5196
Amsterdam, 2023-05-15
Boze Baas: Hebzucht (uit angst dat anderen je niet zullen helpen)
Over angst: gedicht 5199. Boze Wereld

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Hebzucht 

Zywa Boze Wereld

De nacht is veilig. Kom
Wat er ook misgaat
je hebt gedaan wat je kon

Kom. Je wilt te veel
liefde en waardering
van anderen voor elkaar

en minder regels
minder regelaars
die in de weg staan

en als marionetten
beschikken over je lot
Fouten zijn verboden

Ze zitten in het systeem
en daar wordt aan gewerkt
Kom. Voorbij is de dag

waarin de kiem ligt
de kiem van jouw angst
Jouw gulzige liefde

Gedicht 5199
Amsterdam, 2023-05-16
Boze Wereld: Angst (vanuit een gulzige behoefte aan liefde en geborgenheid ben je bang, denkend dat je niet kunt functioneren in het maatschappelijke systeem)
Over gulzigheid: gedicht 5202. Boze Kind

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Angst: onveiligheid 

Zywa Boze Kind

Hand voor mijn mond, ik lach
om het boze kind
dat jij bent, dat alles wil
zoals het zou moeten zijn

een betere wereld
rechtvaardigheid, gelijkheid
en broederschap, nu!

Niet langer een ideaal
dat medemensen laat lijden
om zelf niets tekort te komen

Zo onvolwassen, niet jij
jouw klacht, jouw wens
om meer

meer solidariteit
meer harmonie
meer zelfkritiek

Ik weet het, de kiem
van jouw gulzigheid
die dat allemaal wil
is je lieve boosheid

Gedicht 5202
Amsterdam, 2023-05-17
Boze Kind: Gulzigheid (naar rechtvaardigheid, gelijkheid en broederschap, solidariteit, harmonie en zelfkritiek, uit boosheid over het gebrek daaraan in de maatschappij)
Over boosheid: gedicht 5205. Boze Wolf

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Gulzigheid 

Zywa Boze Wolf

Ik durf wel bij jou in bed
Jouw grote mond is te klein
voor de wereld, jouw hart te groot

voor mij, hier ben ik
Vertel maar, dan droom ik
met je mee, over jou

in een purperen mantel
de vacht van onschuld en macht
Heel discreet, heel discreet

neem jij wraak
op iedereen die niet in actie komt
en alles maar laat gebeuren

Je geeft wijze opdrachten
die jouw agenda camoufleren
Veel moeite om niets

want al verfoei jij hen
ze zijn geen andere soort
ze zijn zoals jij

alleen niet boos genoeg
om te kunnen kiezen
wat belangrijk is

Dat is de kiem
de kiem van jouw boosheid
Ieders passiviteit

Gedicht 5205
Amsterdam, 2023-05-18
Boze Wolf: Boosheid (uit afkeer van andermans passiviteit)
Over passiviteit: gedicht 5208. Boze Onwil

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Woede / Boosheid 

Zywa Boze Onwil

Vergeef me
ik wil niet goedpraten
dat ik tijd nodig had

om de consequenties
van het ene of het andere
op een rijtje te zetten

Misschien heb ik de schijn tegen
maar ik hield me niet afzijdig
echt, ik wacht nooit af

Ik kijk niet weg
ik kijk juist grondig
voor een weloverwogen beslissing

want er gebeurt zoveel
en vaak zit er geen lijn in
alle details

En ik wil niets verkeerds doen
Dat is de kiem
van mijn passiviteit

Mijn afkeer van misdaden

Gedicht 5208
Amsterdam, 2023-05-19
Boze Onwil: Passiviteit (uit afkeer van misdaden)
Over misdaden: gedicht 5184. Boze Opzet

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Passiviteit: gevangenschap 


Vergeef ondeugden,

de mensen schikken zich, naar --


God en de sterren?


Forgive all vices,Vergib Laster, denn
for everyone goes along --die Menschen passen sich Gott --
with God and the stars?und den Sternen an?

Gedicht S1769
Amsterdam, 2023-05-20
De tragedie van koning Lear (William Shakespeare) - 1606
Toneelstuk "The Tragedie of King Lear", 1ste bedrijf, 2de scène, Edmund, zoon van graaf Gloster:
"Dit is de kostelijke toneelstukje van de wereld, dat we, wanneer we ziek zijn van geluk, - vaak de oververzadigdheid van ons eigen gedrag, - de zon, de maan en de sterren de schuld geven van onze rampen: alsof we uit nood schurken zijn; dwaas door hemelse dwang; deugnieten, dronkaards, leugenaars en overspelig door een gedwongen gehoorzaamheid aan de invloed van de planeten; en dat alles waarin we slecht zijn, gebeurt onder goddelijke druk."

Bundel: Raspende mieren 
Eerbetuiging: Shakespeare, William 


Satan en seks, in

al hun gedaanten, en slakken:


vijanden genoeg!


Satan and sex, inSatan und Sex, in
all appearances, and slugs:vielen Formen, und Schnecken:
enemies enough!ja, Feinde genug!

Gedicht S1826
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) - 1985
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Genesis"

Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Engel / Duivel 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 


Ondeugd en misdaad:

leef je in en weet, je bent --


zelf ertoe in staat.


All vices and crimes:Laster, Verbrechen:
empathise and know, you are --f√ľhle dich ein und wisse --
capable of it.du könntest das auch.

Gedicht H4091
Amsterdam, 2023-08-30
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Acteurs en mensen. Niets menselijks is mij vreemd.
Roman, hoofdstuk VII. Vooroefeningen

Bundel: Innerst [2] 
Trefwoord: Mensen: menselijkheid 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto