Trefwoord  Ethiek: praktijk


Ik doe wat ik kan

en de rest is wat het is --


echt, dat is alles.


I do what I canIch tue was ich
and the rest is what it is --kann, der Rest ist, was er ist --
really, that is all.Ja! Das ist alles.

Gedicht S0069
Texel, 2012-07-20
Bundel: Geheim& Geloofd 

Zywa Kleiner ik

Het smalle pad is beter
leer ik van de volwassenen
die klagend gemakkelijk
de brede wegen gaan

Zo eenvoudig is het niet, dat
zul je nog wel merken, zuchten
ze, dit is de echte wereld
niet de ware, dat weten wij

maar al te goed. Bedriegers
denk ik, daar doe ik niet aan mee
lopen jullie maar zonder mij
de oude tredmolens rond

met doemaars moetmaars laatmaars
de vijanden, die bondgenoten zijn
in de slappe stappen ondeugd
waar geen politie aan gewaagd wordt

want naïef moet je niet zijn
Heel de wereld doet mee
Zo zijn wij kleine ikken
gekomen waar we zijn en

we hebben een lief die wil
wonen in een gewoon huis
met gewone kinderen. Verrader
denk ik, iets ergers bestaat er niet

Gedicht 394
Vaison-la-Romaine, 2015-04-07
Matte├╝s 7:13-14
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Al wil ik niet?

Het juiste doen, al wil ik niet
doden en gedood worden, maar toch
voor anderen de tirannie verdrijven

Als dat de grens van mijn leven is
kan ik niet verder, en wil ik niet
daarbinnen opgesloten blijven

Wie anders zou ik kunnen zijn?
Want deze onvrijheid wil ik niet
voor hen die nog jong zijn

Dus laat ik na wat ik wil
tegengaan en doe ik wat ik wil
nalaten. Ik houd niet mijn mond!

Gedicht 553
Amsterdam, 2016-02-03
Bundel: PuimPuin 

Zywa Gebroken in de mond

Zoals veel meisjes kreeg ik de naam
mooi te zijn, met lange haren

maar ik geef er niet om
Ik ben niet meer dan een ander

heb ik geleerd, toen ik trouwde
met een eenvoudige man

Ik zou koninklijk kunnen leven
(karavanen vullen de huizen en de stallen)

maar ik geloof niet
dat de rijken kunnen binnengaan

door het oog van de naald
in de poorten van Jeruzalem

Ze hebben de steen gebroken
De stukken zullen in de mond liggen

zolang er arme families zijn

Gedicht 577
Amsterdam, 2016-03-09
Zaynab bint Jahsh (in het jaar 638)
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Islam^ 
Trefwoord: Armoede 


Mensen zijn zo veel,

verstandig, dom, goed en slecht:


mensen zijn kantig.


Humans are so much,Menschen sind so viel,
prudent, stupid, good and bad:vern├╝nftig, dumm, gut und schlecht:
humans are sided.Menschen sind seitig.

Gedicht H1610
Amsterdam, 2016-11-30
#174 - Heer Bommel en de zelfkant (Marten Toonder) - 1984
Stripverhaal #174 (stroken 01412-01513), strook 1414

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Atlas recht zijn rug,

er valt een last van hem af:


mensen, draag jezelf!


He straightens his back,Atlas richtet sich
a burden falls off Atlas:auf, eine Last f├Ąllt von ihm:
people, bear yourself!Leute, tragt euch selbst!

Gedicht S0796
Vaison-la-Romaine, 2018-09-19
Atlas schudde zijn schouders (Ayn Rand) - 1957
Roman "Atlas shrugged" ("Wereldschok" / "Atlas in staking" / "De kracht van Atlantis"), deel 3 (A is A), hoofdstuk I (Atlantis), en deel 2 (Either - Or), hoofdstuk 3 (White blackmail)

Bundel: Wilikken 
Eerbetuiging: Rand, Ayn 


De wereld vraagt: Heb

je naaste lief als jezelf --


Het is het antwoord.


The world is askingDie Welt fragt: liebe
Love your neighbour as yourself --deinen N├Ąchsten wie dich selbst --
It is the answer.Es ist die Antwort.

Gedicht H2412
Amsterdam, 2019-03-17
Leviticus 19:18
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Bijbel 


Je moet jezelf zijn,

maar niemand lastig vallen --


anders mag het niet.


You should be yourself,Du musst du selbst sein,
but not bother anyone --doch niemanden st├Âren, sonst --
or it's not allowed.ist es nicht erlaubt.

Gedicht S0889
Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman

Bundel: Wije Nik 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 


Een schuldige hand

wordt weer schoon door het wassen --


van andermans hand.


A culpable handDie schuldige Hand
can clean itself by washing --wird sauber mit dem Waschen --
someone else's hand.anderer H├Ąnde.

Gedicht S0912
Amsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman, ┬ž 4-2

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Ik heb principes,

ik heb er genoeg, kies maar --


welke je leuk vindt.


I have principles,Ich habe genug
I have plenty, you may choose --Prinzipien, w├Ąhle aus --
the ones you like best.welche du gern habst.

Gedicht S1109
Amsterdam, 2020-12-15
Dit zijn mijn principes - 0
"Dit zijn mijn principes, en als ze je niet bevallen... nou, dan heb ik andere" (Een oude grap, later toegeschreven aan Groucho Marx)

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Marx, Groucho 


Wat wil ik vandaag

doen en laten: steeds opnieuw --


een dag des oordeels.


What do and don't IWas m├Âchte ich tun
want to do today: always --und lassen: immer wieder --
it is judgement day.ein Tag des Gerichts.

Gedicht H3580
Amsterdam, 2022-11-27
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 

Zywa De zegen van ongehoorzame onvolwassenheid

Als het met God te maken heeft
wordt het altijd ingewikkeld
want het verstand
geeft zich niet gauw gewonnen
en wil zijn logica behouden

zoekend naar elk begin, redenerend
vanaf een volmaakte schepping
naar de bekende wereld
met sterke neigingen
tot genotzucht en nieuwsgierigheid

Terwille van de moraal
schiep God de onvolwassenheid
van menselijk ongeduld
en onverstandig zijn
om verstandig te worden

Adam en Eva waren de eerste
kinderen die volwassen werden en
beseften dat het leven niet zo volmaakt
is met ziektes, veroudering en dood
En dat viel hen tegen

Gedicht 4908
Amsterdam, 2023-01-02
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Volwassenen / Volwassenheid 


Ik ben niet zo goed

als ik kan zijn. Ik ben bang --


voor God. Bid voor mij.


I am not as goodIch bin nicht so gut
as I can be. I'm afraid --wie ich sein kann. Ich f├╝rchte --
of God. Pray for me.Gott. Bete f├╝r mich.

Gedicht S1692
Amsterdam, 2023-03-01
Godland (Hlynur Pálmason) - 2022
Ragnar (Ingvar Sigurdsson) in de film "Vanskabte land" ("Misvormde landen"/"Godland")

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: gebed 
Eerbetuiging: Palmason, Hlynur 

Zywa Stammenstrijd [1]

Zoals elke straat een kerk had
met een eigen theologie, het dorp
twaalf stammen van uitverkorenen
telde, die eenheid verkondigen
in hun gezegende naam

sluiten we ons aan
wanneer het eropaan komt
om niet buitengesloten
en verdeeld de dupe
van andermans belang

te moeten lijden
wat er verkeerd gaat
in de wijken, de stadions
en op de gemeentehuizen
ministeries en universiteiten

Overal vormen zich stammen
Met eigen waarheden en martelaars
voor de gelogen eenheid
van het algemeen belang
waar geen stam voor is

Gedicht 5096
Trein Amsterdam-Valkenburg, 2023-03-12
In het dorp Alblasserdam zijn er naast de katholieke kerk, de joods-messiaanse gemeente en de islamitische gemeenschap (oemma) momenteel 16 kerkgebouwen en 12 protestantse kerkgenootschappen
Protestantse Kerk, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde Gemeente, Christelijk gereformeerde kerk, Evangelische gemeente Jozua, Evangelische gemeente 't Scheepke, Evangelische gemeente Nehemia, Baptisten Gemeente, Jehova's getuigen)

Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Samen: groep 


Zondigen moet men

onophoudelijk, geen tijd --


laten voor berouw.


You can only sinS├╝ndigen muss man
ceaselessly, leaving no time --unaufh├Ârlich, keine Zeit --
to be remorseful.zur Reue lassen.

Gedicht S1799
Amsterdam, 2023-06-22
De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 3-1 [1918]

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 


Moet je naar je werk?

Natuurlijk moet ik werken --


maar ik m├│et het nooit.


You're going to work?Gehst du zur Arbeit?
Of course I have to go, yet --Sicher, ich muss zur Arbeit --
I never must go.aber es m├║ss nie.

Gedicht H3926
Amsterdam, 2023-07-03
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 1-1 (AD 1922)

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 


Die vraag: Waartoe zijn

wij op aarde? Om onszelf --


te vernietigen?


That basic question:Die Frage: Warum
Why are we humans on earth?sind wir auf der Erde? Um --
To destroy ourselves?uns zu zerst├Âren?

Gedicht S1889
Amsterdam, 2023-08-27
Losse Nummers (Freek de Jonge) - 1992
Theatershow

Bundel: Geweten 
Eerbetuiging: De Jonge, Freek 


Spelling: de d's en l's

dubbel te schrijven, want twee --


daden, twee leugens.


Spelling: the d's and l'sSchreibweise: die t's
must be written twice, because --und l's zweimal, n├Ąmlich zwei --
with two deeds, two lies.Taten, zwei L├╝gen.

Gedicht H4114
Amsterdam, 2023-09-07
Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Ezelsbruggetje voor de spelling van het woord onmiddellijk
Relaas "A Change of tongue", deel 1 ┬ž 3

Bundel: Geweten 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 


Iedereen doet gek,

ik ook. Mijn parade is:


de ongepaste!


I act silly, likeIch bin verr├╝ckt, wie
everyone. My parade is:du. Meine Parade ist:
the scandalous one!die Unerh├Ârte!

Gedicht H4247
Amsterdam, 2023-10-22
Parade (Arthur Rimbaud) - 1875
Gedicht, gepubliceerd in 1886 (bundel "Les Illuminations"), in 1938-1939 op muziek gezet door Benjamin Britten (opus 18)

Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Eerbetuiging: Rimbaud, Arthur 
Componist: Britten, Benjamin 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
┬ę Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto