Trefwoord  Ethiek: wetten

Zywa Hooibroei

Wie niet volwassen wil worden
en deze weerstand voelen we

allemaal in de wereld
van onenigheid en afgunst
waarin we hoge torens hebben

gebouwd voor rechters en advocaten
die voor je willen winnen

jouw nadelen uitvergroten
als je begrijpt wat ik bedoel
jouw nadelen uitvergroten

en met voldoening nieuwe regels eisen
om aan alle kanten in de hooiberg te steken

tot alles vastloopt
en er hier en daar burgers verstikken
waarna in de tredmolen de volgende stap

alleen maar kan zijn: nieuwe regels eisen
Wie niet volwassen wil worden

eist mee, want er valt niet te praten
met iemand die anders is
Afgunst verstopt je oren

Gedicht 1244
Amsterdam, 2017-03-25
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Afgunst / Jaloezie / Naijver 


Een wet moet praktisch

zijn, liefst gemaakt van rubber --


met veel rek erin.


Laws must be useful,Gesetze m√ľssen
the best are made of rubber --praktisch sein, am besten aus --
very elastic.Gummi: viel Dehnung.

Gedicht S0789
Vaison-la-Romaine, 2018-09-16
Atlas schudde zijn schouders (Ayn Rand) - 1957
Roman "Atlas shrugged" ("Wereldschok" / "Atlas in staking" / "De kracht van Atlantis"), deel 1 (Non-contradiction), hoofdstuk X (Wyatt's torch)

Bundel: Wilikken 
Eerbetuiging: Rand, Ayn 


De wetten stoelen

op kwade zaken, hoe goed --


kunnen ze dan zijn?


The laws are foundedGesetze gr√ľnden
upon evil matters, so --auf bösen Sachen, wie gut --
how good can they be?können sie denn sein?

Gedicht S1543
Amsterdam, 2022-10-21
#171 - Heer Bommel en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), strook 01176

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Als kennis verdwijnt,

zijn er alleen wensdromen --


als moreel houvast.


If knowledge is off,Wenn Wissen weg ist,
there are only wishful dreams --gibt es nur die Wunschträume --
as moral guidance.als sittlicher Halt.

Gedicht S1571
Amsterdam, 2022-11-20
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk V. Gezien voorbijgezien: de stad, §2

Bundel: Groot verzet [2] 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 


Mensen zijn gelijk,

stelt Artikel 1, maar wie --


houdt zich aan de wet?


People are equal,Die Menschen sind gleich,
Article 1 states, but who --laut Artikel 1, aber --
does obey the law?wer folgt dem Gesetz?

Gedicht S1650
Amsterdam, 2023-01-29
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Mensen: medemens 


Geblinddoekt ligt ze

te bloeden, de verkrachte --


Vrouwe Justitie.


Blindfolded she liesBlutend liegt sie da,
there bleeding, she has been raped --blind, die vergewaltigte --
our Lady Justice.Frau Justitia.

Gedicht S1899
Amsterdam, 2023-09-06
Vrouwe Justitia geblinddoekt - 1 (Antjie Krog) - 2014
Gedicht "Vrou Justitia geblinddoek" - 1 (bundel "Mede-wete" ("Medeweten", 2015)

Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 


Vrouwe Justitie

weegt de wetten, ongeacht --


wat rechtvaardig is.


Lady Justice justFrau Justiz wägt nur
weighs the laws, regardless of --die Gesetze ab, egal --
whether it is just.ob es gerecht ist.

Gedicht S1900
Amsterdam, 2023-09-06
Vrouwe Justitia geblinddoekt - 7 (Antjie Krog) - 2014
Gedicht "Vrou Justitia geblinddoek" - 7 (bundel "Mede-wete" ("Medeweten", 2015)

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto