Trefwoord:
Geloof
 
 
De Maanvolkmens: wat

een hemelbliksemdonder-


wederse waanzin!


The Moonpeopleman:Der Mondvolkmensch: was
what a skylightningthunder-fĂĽr ein Himmelblitzdonner-

weatherly madness!Wetterscher Wahnsinn!

Amsterdam, 2016-12-18
#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) – 1967
Stripverhaal (stroken 5970-6029 en 6031-6032)
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Geloof 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Zwaar- licht- klein- en goed-

gelovigen geloven --


desnoods in feiten.


True, false, weak, and firmSchwer- Leicht- Klein- und Gut-
believers even believe --gläubigen glauben notfalls --

in facts, if need be.sogar in Fakten.

Amsterdam, 2016-12-25
#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) – 1972
Stripverhaal (stroken 7381-7441)
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Geloof 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Om te geloven





To believe in art



Amsterdam, 2019-07-12
Vincent vond zijn zonnebloemen de beste – 2019
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Geloof 
Eerbetuiging: Smets, Sandra 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater