Trefwoord  Geweld:

Gedicht 143
Amsterdam, 2010-03-21
Marcus 15:16-17
Romeinse soldaat in Jeruzalem (in het jaar 30)

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 


De akker ligt braak,

rondom knotten de knechten --


de wilde takken.


The fields lie fallow,Der Acker liegt brach,
now the hands are pollarding --und jetzt k├Âpfen die Knechte --
all the wild branches.die wilde Zweige.

Gedicht H0143
Julianadorp, 2011-12-31
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Ze verbanden hem

en betaalden hem de eer --


van een bronzen beeld.


They banished him andSie verbannten ihn
paid for it with the honour --und gaben ihm die Ehre --
of a bronze statue.einer Gro├čbronze.

Gedicht S0258
Amsterdam, 2014-11-29
Brief 358 (Vincent van Gogh) - 1883
Citaat van Victor Hugo in de brief van 2 juli 1883 aan Theo van Gogh

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Van Gogh, Vincent 
Eerbetuiging: Hugo, Victor 


Dreunend schiet de tank

angst in schuilende ogen --


in mensen als ik.


Thumping, the tank shootsDer Panzer schie├čt Angst
fear in the sheltering eyes --in Augen, die Schutz suchen --
in people like me.in Menschen wie mir.

Gedicht H1306
Amsterdam, 2015-08-19
Bundel: PuimPuin Gedicht 490
Amsterdam, 2015-10-14
Marcus 3-14 en Lucas 19:27-28
Jezus = "JHWH is redding"

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 


Draaiende zonnen

en donderfirmamenten:


heroïsch vuurwerk!


The revolving sunsDrehende Sonnen
in the thunderfirmaments:und Donnerfirmamente:
heroic fireworks!Heldenfeuerwerk!

Gedicht H1585
Amsterdam, 2016-11-03
#149 - Tom Poes en de kaligaar (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal #149 (stroken 8190-8249), strook 8239

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Gedicht 1137
Amsterdam, 2017-03-06
Bundel: Blauwe plekken 


De aardworm spartelt

in de snavel, bloeddorstig --


in stukken geknipt.


The earthworm wrigglesDer Erdwurm zappelt
in the beak, violently --im Schnabel, wird blutr├╝nstig --
cut into pieces.entzweigeschnitten.

Gedicht H2689
Amsterdam, 2020-05-02
Merels (Willem Thies) - 2020
Bundel "Schoon"

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Thies, Willem 


Wat jij geweld noemt,

doe ik niet, als ik het doe --


dan vergeet ik het.


What is violence?Was du Gewalt nennst,
I don't do it, if I do --tue ich nicht, und wenn doch --
I quickly forget.dann vergess' ich es.

Gedicht S1014
Amsterdam, 2020-05-15
Bundel: Blauwe plekken 


Lijken stapelen

is zwaar werk, een heel karwei --


Aansteken gaat snel.


Stacking the corpsesDie Leichen stapeln
is hard work, it's quite a chore --ist eine schwere Arbeit --
Lighting is easy.Anz├╝nden ist schnell.

Gedicht S1083
Amsterdam, 2020-11-15
Ernstig spreken alleen de spotters (Riekus Waskowsky) - 1968
Gedicht "Ernsst redn nor leizim" (bundel "Slechts de namen der grote dichters leven voort")

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Waskowsky, Riekus 


Aan het nieuwe land

gaven we ons met geweld --


We werden zijn volk.


With violence, weGewaltsam gaben
gave ourselves to the new land --wir uns dem neuen Land hin --
to be its people.um sein Volk zu sein.

Gedicht S1087
Amsterdam, 2020-11-26
Het hele geschenk (Robert Frost) - 1941
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel "A Witness Tree")
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Ik veeg rode verf

I wipe and I swingMit roter Farbe

Gedicht H2938
Amsterdam, 2021-04-15
Naar kruispunten (Buhlebezwe Simani) - 2015
Performance "Towards intersections"

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Simani, Buhlebezwe 


Mijn naakte lichaam

is niemand, in een postzak --


om mijn hoofd geknoopt.


My naked bodyMein nackter K├Ârper
is nobody, in jute --ist niemand, im Leinensack --
tied around my head.├╝ber meinem Kopf.

Gedicht S1157
Amsterdam, 2021-04-15
Chroma (Buhlebezwe Simani) - 2014
Performance
Executie

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Simani, Buhlebezwe 


Voor stabiliteit

verdraag ik de dictatuur --


van medicijnen.


For stabilityF├╝r Stabilit├Ąt
I bear the dictatorship --dulde ich die Diktatur --
of the medicines.der Medizinen.

Gedicht S1215
Amsterdam, 2021-08-17
Sterke medicijnen (om te overleven) hebben bijwerkingen
De Talibaan veroveren Afghanistan

Bundel: OverLeven 


Snoeien, zelf het mes

erin zetten, aanvallen --


vijanden v├│├│r zijn.


Trimming trees, applySchneiden, das Messer
the knife yourself, and attack --selbst verwenden, angreifen --
forestall enemies.Feinden zuvor sein.

Gedicht S1239
Amsterdam, 2021-09-12
De ijsdragers (Anna Enquist) - 2002
Novelle

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Enquist, Anna 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto