Trefwoord  Geweld:


De akker ligt braak,

rondom knotten de knechten --


de wilde takken.


The fields lie fallow,Der Acker liegt brach,
now the hands are pollarding --und jetzt k├Âpfen die Knechte --
all the wild branches.die wilde Zweige.

Gedicht H0143
Julianadorp, 2011-12-31
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Ze verbanden hem

en betaalden hem de eer --


van een bronzen beeld.


They banished him andSie verbannten ihn
paid for it with the honour --und gaben ihm die Ehre --
of a bronze statue.einer Gro├čbronze.

Gedicht S0258
Amsterdam, 2014-11-29
Brief 358 (Vincent van Gogh) - 1883
Citaat van Victor Hugo in de brief van 2 juli 1883 aan Theo van Gogh

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Van Gogh, Vincent 
Eerbetuiging: Hugo, Victor 


Dreunend schiet de tank

angst in schuilende ogen --


in mensen als ik.


Thumping, the tank shootsDer Panzer schie├čt Angst
fear in the sheltering eyes --in Augen, die Schutz suchen --
in people like me.in Menschen wie mir.

Gedicht H1306
Amsterdam, 2015-08-19
Bundel: PuimPuin 

Zywa De Bevrijder

De winter is voorbij, de mannen willen actie
als rammen zonder ooien en zonder herder
Bij het vismeer beloof ik hun koning te zijn

Het kost een vermogen, dagelijks
voeren karren brood en vis aan
de veldtocht begint, we trekken op
door de buitengewesten

Op de Zalvingsberg bij de hoofdstad
kamperen we tussen de olijfbomen
De heilige giet een gouden kroon olie
over mijn hoofd, het is mijn mooiste verjaardag

Ik spreek de mannen toe: Het is nabij!
En mijn vijanden, die mij niet willen
breng hen hier en slacht hen voor mijn ogen!

Gedicht 490
Amsterdam, 2015-10-14
Marcus 3-14 en Lucas 19:27-28
Jezus = "JHWH is redding"

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 


Draaiende zonnen

en donderfirmamenten:


heroïsch vuurwerk!


The revolving sunsDrehende Sonnen
in the thunderfirmaments:und Donnerfirmamente:
heroic fireworks!Heldenfeuerwerk!

Gedicht H1585
Amsterdam, 2016-11-03
#149 - Tom Poes en de kaligaar (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal #149 (stroken 8190-8249), strook 8239

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Gedicht 1137
Amsterdam, 2017-03-06
Bundel: Blauwe plekken 


De aardworm spartelt

in de snavel, bloeddorstig --


in stukken geknipt.


The earthworm wrigglesDer Erdwurm zappelt
in the beak, violently --im Schnabel, wird blutr├╝nstig --
cut into pieces.entzweigeschnitten.

Gedicht H2689
Amsterdam, 2020-05-02
Merels (Willem Thies) - 2020
Bundel "Schoon"

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Thies, Willem 


Wat jij geweld noemt,

doe ik niet, als ik het doe --


dan vergeet ik het.


What is violence?Was du Gewalt nennst,
I don't do it, if I do --tue ich nicht, und wenn doch --
I quickly forget.dann vergess' ich es.

Gedicht S1014
Amsterdam, 2020-05-15
Bundel: Blauwe plekken 


Lijken stapelen

is zwaar werk, een heel karwei --


Aansteken gaat snel.


Stacking the corpsesDie Leichen stapeln
is hard work, it's quite a chore --ist eine schwere Arbeit --
Lighting is easy.Anz├╝nden ist schnell.

Gedicht S1083
Amsterdam, 2020-11-15
Ernstig spreken alleen de spotters (Riekus Waskowsky) - 1968
Gedicht "Ernsst redn nor leizim" (bundel "Slechts de namen der grote dichters leven voort")

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Waskowsky, Riekus 


Aan het nieuwe land

gaven we ons met geweld --


We werden zijn volk.


With violence, weGewaltsam gaben
gave ourselves to the new land --wir uns dem neuen Land hin --
to be its people.um sein Volk zu sein.

Gedicht S1087
Amsterdam, 2020-11-26
Het hele geschenk (Robert Frost) - 1941
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel "A Witness Tree")
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Ik veeg rode verf

I wipe and I swingMit roter Farbe

Gedicht H2938
Amsterdam, 2021-04-15
Naar kruispunten (Buhlebezwe Simani) - 2015
Performance "Towards intersections"

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Simani, Buhlebezwe 


Mijn naakte lichaam

is niemand, in een postzak --


om mijn hoofd geknoopt.


My naked bodyMein nackter K├Ârper
is nobody, in jute --ist niemand, im Leinensack --
tied around my head.├╝ber meinem Kopf.

Gedicht S1157
Amsterdam, 2021-04-15
Chroma (Buhlebezwe Simani) - 2014
Performance
Executie

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Simani, Buhlebezwe 


Voor stabiliteit

verdraag ik de dictatuur --


van medicijnen.


For stabilityF├╝r Stabilit├Ąt
I bear the dictatorship --dulde ich die Diktatur --
of the medicines.der Medizinen.

Gedicht S1215
Amsterdam, 2021-08-17
Sterke medicijnen (om te overleven) hebben bijwerkingen
De Talibaan veroveren Afghanistan

Bundel: OverLeven [1] 


Snoeien, zelf het mes

erin zetten, aanvallen --


vijanden v├│├│r zijn.


Trimming trees, applySchneiden, das Messer
the knife yourself, and attack --selbst verwenden, angreifen --
forestall enemies.Feinden zuvor sein.

Gedicht S1239
Amsterdam, 2021-09-12
De ijsdragers (Anna Enquist) - 2002
Novelle

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Enquist, Anna 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
┬ę Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto