Trefwoord:  Godsdienst


Zou God jaloers zijn?

Would God be jealous?Amsterdam, 2014-04-18
God is inderdaad een jaloerse God – 0
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 


Hier leven geen honden meer
we sloegen ze dood
ze hadden geen kans
onder onze stokken

we lachten om hun gejank
en om de meiden
die niet durfden te kijken
die wegliepen

naar waar ze horen
Er was een hysterisch kind
dat een hond had verstopt
we joegen ze samen op

alsof ze konden ontsnappen
Na afloop maaide het meisje
met haar blote handen
zand weg tussen haar knieën

De wereld wacht op ons
om bevrijd te worden
wij zullen haar bevrijden
van elke goddeloze hond
De wereld wacht op ons

Amsterdam, 2014-09-29
Bagdad in 1951
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Godsdienst 
Trefwoord: IRQ-Baghdad# 


Het is een serieuze zaak
mannen aan de rivier
bespreken en proeven de revolutie

De cavalerie komt
de heilige arresteren
en sluit hem ver weg op

Het is feest in dat fort
de koning is jarig
een meisje danst

Ze warmt de mannen op
met haar blote buik
en moet een wens doen

Ze weet zich geen raad, zoekt
bescherming bij haar moeder
die het hoofd van de heilige vraagt

Los van zijn lijf wordt het
's nachts overgedragen
aan zijn volgelingen die zingen

van revolutie en rechtop staan
zonder de voet van de koning
in hun rug
Hoofdzaken

, 2015-04-06
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: Nieuwe Testament 


Hij leefde in voorspoed
en wilde een contract sluiten
met zijn god om dat zo te houden

want hij offerde zonder zekerheid
wat hij terug zou krijgen, terwijl
hij wist dat geluk een vogel is

die zelf kiest waar ze rust
en wie ze voedt als haar jong
hij was bang

dat ze weg zou vliegen
en besloot tot een extra offer
van heel zijn huishouden

alle mannen en jongens moesten
zich schikken naar zijn wil en
de regenboog bezegelde het
Geluk is een vogel

, 2015-04-08
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst Rots van Bereidheid

, 2015-10-13
Hogepriester Jakob
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst 


Ik kwam van de Arafat
en kon de stad niet bereiken
ik stuitte op drie muren

gebouwd van verstand, die vrucht
van de boom der kennis
die verleidelijke slang

met de slechte naam
Duivel
de duivel die sprak

tot Eva: doe het, eet
en tot Abraham: doe het niet
offer je zoon niet

die zijn vrouw en zoon
opstandig maakte
om hem tegen te houden

maar Abraham raapte stenen
en verjoeg hun woorden
die hij al kende

van zijn eigen gedachten
die te verstandig waren
voor zijn geloof

Zeven keer
zeven keer
wierp hij
Drie muren

Amsterdam, 2018-05-31
Jamarat
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Godsdienst 
Trefwoord: KSA-Mina# 


Ik zie mensen om me heen
slechte daden verrichten
zelfs binnen families
zorgt niet iedereen
goed voor elkaar

Ik leerde het al als kind
luisterend
naar de oude verhalen
die als wijze bejaarden vertellen
hoe mensen zich groter denken

dan ze zijn, tenzij
ze een dienaar zijn
en zich klein maken
om deel te hebben
zoals vroeger

Ja, zoals vroeger
kan het nu weer zijn
en op mij rust de taak
om dat te regelen
het gezag van de Heer

in de stad en het land
van mijn leven te vestigen
met woord en zwaard
mijn leven te wagen
voor ieders voorspoed
Zo sprak in zichzelf de gezalfde, zo sprak in zichzelf ook de profeet

Amsterdam, 2019-07-19
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst 


Het is warm hier beneden
Het bitumen schuurt in de klei
Het dampt in de poriën
Het is een stoomkraker

met een schoorsteen
die zich vult met etheen
onder de stop, de navel
van moeder aarde, tot in

Een nieuwe sterrenmaand
Een heilige show begint
Een vrouw naar de kruk geleid wordt
Een man onder haar de navel opent

hem plechtig neerlegt
onder het baldakijn en de priesters
uit de stank gaan staan om met
geveinsde aandacht te luisteren

Ze raakt bedwelmd en raaskalt
Ze is in een trance van onwetendheid
Ze wordt licht in haar hoofd
Ze verliest steeds meer hersencellen
Stoomkraker

Amsterdam, 2019-07-26
Pyrolyse (“vuursplitsing”)
De Pythia, het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst 
Trefwoord: GRE-Delfi# 


Voor de priesters is het helder
ze hebben het goddelijke antwoord

gegoten in hexameters en herhaald
tot ze het feilloos konden opzeggen
als vertaling van de wanklanken
uit de mond van hun gevangene

die ze dienen voor het oog
van boeren, burgers en gezanten

aan een voet van het huis
van de goden, de witte berg
van zwakke kalksteen
op het kruispunt

van verborgen scheuren
waarin de grond is weggezakt

's Avonds stijgt de hitte op
en mijn bloed verkoelt
ik dwaal rond over de rotsen
en bergterrassen, snuif naar sporen

van het zoete gas dat al eeuwen
succesvol het verstand tart
De mensen vragen erom

Amsterdam, 2019-07-27
De Pythia, het orakel van Delfi
Berg Parnassus (Berg “Van het huis”)

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst 
Trefwoord: GRE-Delfi# 


De gezanten van Athene
in hun comfortabele rijtuigen
demokratisch ontdaan van opsmuk

zijn voornaam van onvermogen
om een besluit te nemen, verdeeld
door al de nuances van het verstand

Ze zullen moeten wachten
want we hebben nog geen nieuws
van onze informanten

We besprenkelen de geit
met lauw water, ze bibbert niet
dus de god zal niet spreken

tot de sterren weer goed staan
en we geďnformeerd zijn
over de politiek van de vorsten

We sparen kosten noch moeite
we zijn de toegewijde priesters
van deze sjieke loterij
De gezanten van Athene

Amsterdam, 2019-07-28
De onmacht van demokratie
De priesters van het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst 
Trefwoord: GRE-Delfi# 


Leiders gunnen het volk
de goden die het liefheeft
want die hebben geen macht

los van het geloof
dat gestuurd kan worden
door er in voor te gaan

In dure gewaden, stralende
huizen en precieze rituelen tonen
de koning en de priesters hoe

te bidden, ze verkondigen
de wetten en smeden met recht
het land tot een vruchtbare orde

waarin ieder zijn plaats weet
van de ochtend tot de avond
in voor- en in tegenspoed
Voorgaan in gebed

Amsterdam, 2019-09-08
Rechtsorde – -2800
In gebieden met 1 miljoen mensen ontstaan er samenlevingsregels die bekrachtigd worden door godsdienstige rituelen:
2800 vC Maät (Recht) in Egypte
2200 vC Sjamasj (Zon) in Mesopotamië
500 vC Ahura Mazda (Heer Wijsheid) in Perzië

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Godsdienst 

Geloof is een weg

voor de ziel, een ijle brug –


die geen pijlers heeft.


Faith is a highway
for the soul, an airy bridge –

without any piers.

Amsterdam, 2019-11-20
Geloof - is de Peilerloze Brug – 1864
"Faith - is the Pierless Bridge" (1864, publ.1929)
"How brittle are the Piers" (1878, publ.1894)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 


Een middag met vader
hij regisseert een toneelstuk
in het patronaatsgebouw en
ik dwaal ondertussen rond
over de zolder, kamer na kamer
muffe spullen van vroeger

heiligen die ik niet ken
van hout dat ik niet ken
glad en glanzend geboend
maar uit de gratie geraakt
soms nog als voorspraak
meegetroond in een optocht

hier zijn ze echt
hier kan ik ze ruiken
en aanraken, dichtbij
hun blik zien en op mij
voelen vanuit de hemel
vragend kijk ik hen aan
Heiligen op stal

Amsterdam, 2020-03-01
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Godsdienst 
Opdracht: Dory de Kok 

Wat verstand niet kan

verklaren, kan het geloof –


in sluwe duivels.


If reason fails, allWas Verstand nicht kann
can be explained with belief –erklären, das kann Glaube –

in cunning devils.an des Teufels List.

Amsterdam, 2020-05-19
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst 


Kom, Dambala, kom
teken je spoor in het zand
ik wil je lezen

tussen de heuvels waarop wij wonen
kom, eet de eieren, Papa, kom
de blauwe en de bruine

Wij zijn groen van het wier
uit de diepzee, wij zijn rood
van het bloed dat vloeit

de witte mensen gaan niet
naar de zwarte hemel
en er is geen hel

Er is alleen het vuur
en de aarde om hun lijken
te verteren en jou te eren

met hun geur van bederf
het offer van hun zonden
kom, Dambala, kom
Dambala

Amsterdam, 2020-06-23
Dambala – 1970
Bahama's
Lied (1970, Exuma; 1974, Nina Simone)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: Simone, Nina 
Eerbetuiging: Exuma 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater