Trefwoord  Godsdienst:


Een helder licht straalt

boven het sneeuwwitte strand --


toch knielt er niemand.


A very clear lightEin helles Licht scheint
shines above the snow-white beach --√ľber dem schneewei√üen Strand --
still nobody kneels.dennoch kniet niemand.

Gedicht S0084
Trein Amsterdam-Groningen, 2013-07-05
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Zywa Brandhaarden

Soms broeit mijn hoop
en vrees ik brand of erger
nog, het rotten en de onzekerheid
wat er zal groeien uit de compost

Dan is het leven van vandaag alles
het enige dat nog telt, maar
zonder dat ik vanzelf dankbaar ben
voor alles dat ik aangereikt krijg

mijn kansen om te helpen
wie hulp behoeft, klein
en eenvoudig als ik ben
zonder pretenties

in zwarte kousen, zwarte kleren
schoon gewassen in barmhartigheid
mijn plicht, een heilige wet
die sommigen willen afdwingen

met een bebloede hand
ook al is het leven al hard genoeg
voor ongelovigen die niets hebben
om op te hopen, niet uitverkoren

na hun dood

Gedicht 250
Amsterdam, 2014-05-17
Geloof, hoop en liefde
Bundel: Geheim& Geloofd 

Zywa Volgens de priesters in Godenhuizen

Koerende duiven in de bomen
van moeder aarde en de hemel
de woning van de geest

wiens adem rustig ruist
in de bladeren en het brons aantikt
als ketelmuziek die met ons spot

De orakelpriesters luisteren
en trekken schijnheilige gezichten
Fluisterend beraden ze zich

om verstandig en met gezag
raadsels uit te spreken
over zielszaken en politiek

hier in de bossen op de bergen
tussen de eeuwige sneeuw
en de oevers van de zee

Gedicht 283
Amsterdam, 2014-06-30
Dod√≥ni (Epirus, Griekenland, bij Albani√ę)
Bundel: Geheim& Geloofd 

Zywa De wereld wacht op ons

Hier leven geen honden meer
we sloegen ze dood
ze hadden geen kans
onder onze stokken

we lachten om hun gejank
en om de meiden
die niet durfden te kijken
die wegliepen

naar waar ze horen
Er was een hysterisch kind
dat een hond had verstopt
we joegen ze samen op

alsof ze konden ontsnappen
Na afloop maaide het meisje
met haar blote handen
zand weg tussen haar knie√ęn

De wereld wacht op ons
om bevrijd te worden
wij zullen haar bevrijden
van elke goddeloze hond

Gedicht 348
Amsterdam, 2014-09-29
Joan Baez in Bagdad in 1951
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Iraq 
Eerbetuiging: Baez, Joan 


Lichaam, wees geen last,

laat me rustig sterven, want --


sterven zal ik niet.


Be no burden, dear,Leib, sei keine Last,
body, let me die calmly --lass mich doch ruhig sterben --
because I won't die.denn ich sterbe nicht.

Gedicht S0256
Amsterdam, 2014-11-12
Ik leef zonder in mezelf te leven (Teresa S√°nchez de Cepeda y Ahumada) - 1582
Gedicht "Vivo sin vivir en mí"
Ook verwoord in de "Coplas del alma que pena por ver a Dios" ("Verzen van de ziel die God begeert") van Juan de Yepes ('Juan de la Cruz')

Bundel: Ongezien 
Eerbetuiging: S√°nchez de Cepeda y Ahumada, Teresa 

Zywa Volmachten en soldaten

Vaak was het hun blije vroomheid
soms de brutale blik in hun ogen
of hun overdreven voorzichtigheid
¬Ė ik wist hen te vinden

alsof ik ze kon ruiken
de belijders, pruttelend
bij de ketel in hun huisjes
¬Ė ik vulde de kerkers met hen

Ze willen de feiten niet
accepteren en liever fantaseren
over goddelijk ingrijpen
¬Ė ze zijn bijgelovig en opstandig

Ik ken de wetten beter dan zij
en ik handelde als vrij man
zonder last of ruggespraak
¬Ė met volmachten en soldaten

tot ik duidelijk hoorde: Stop.
Ik ben het. Ga niet verder.
Luister. En doe wat ik zeg.

¬Ė Stuur liever een ander

antwoordde ik
ik zag niet meer
wat ik moest, wat moest ik
¬Ė in godsnaam doen?

Gedicht 377
Amsterdam, 2015-03-10
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Vossen

Geen gloeiende storm uit de woestijn
geen ziedende toorn uit de hemel
geen dageraad in het oosten

alleen het machtige leger
dat ons als opstandelingen doodslaat
en in de kuil gooit bij de botten

van misdadigers en verliezers
Heeft er iemand gebid en gesmeekt
om een paar rechtvaardigen te sparen?

Blijft om die enkelen de stad gespaard?
Wij die ontkomen zijn, schuilen huilend
in ons recht waar we de doden eren

wier vertrouwen is beschaamd. Waarom?
Ik kan niet slapen, ik adem vragen
maar hoor geen antwoorden

Ik luister, luister ook naar mij
wees genadig en antwoord mij
zoek mij zoals ik U zoek, blijf

niet verborgen, wijs mij niet af
help mij, verwerp me niet
verlaat mij niet, wees mij nabij

Gedicht 389
Vaison-la-Romaine, 2015-04-03
Simon 'Petrus' (Jeruzalem in het jaar 30)
Lucas 9:58, Klaagliederen 5:17-18, Jeremia 4:11-13,26, Genesis 18:32, Job 34:5, Psalm 22:2, 27:7-9

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Hoofdzaken

Het is een serieuze zaak
mannen aan de rivier
bespreken en proeven de revolutie

De cavalerie komt
de heilige arresteren
en sluit hem ver weg op

Het is feest in dat fort
de koning is jarig
een meisje danst

Ze warmt de mannen op
met haar blote buik
en moet een wens doen

Ze weet zich geen raad, zoekt
bescherming bij haar moeder
die het hoofd van de heilige vraagt

Los van zijn lijf wordt het
's nachts overgedragen
aan zijn volgelingen die zingen

van revolutie en rechtop staan
zonder de voet van de koning
in hun rug

Gedicht 393
Vaison-la-Romaine, 2015-04-06
Johannes de Doper (Perea, Palestina, in het jaar 29)
Marcus 6:17-24

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Geluk is een vogel

Hij leefde in voorspoed
en wilde een contract sluiten
met zijn god om dat zo te houden

want hij offerde zonder zekerheid
wat hij terug zou krijgen, terwijl
hij wist dat geluk een vogel is

die zelf kiest waar ze rust
en wie ze voedt als haar jong
hij was bang

dat ze weg zou vliegen
en besloot tot een extra offer
van heel zijn huishouden

alle mannen en jongens moesten
zich schikken naar zijn wil en
de regenboog bezegelde het

Gedicht 397
Vaison-la-Romaine, 2015-04-08
Abraham
Genesis 17:1-2,10-11

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Vernielde beelden,

dakloze tempels, goden --


die bleven leven.


The statues destroyed,Statuen zerstört,
temples without a roof, gods --Tempel ohne Dach, Götter --
that are still alive.die weiter leben.

Gedicht H1285
Amsterdam, 2015-08-10
Ionisch (Konstantinos Kav√°fis) - 1911
029. "Ionikón"

Bundel: Waar/genomen 
Eerbetuiging: Kav√°fis, Konstantinos 

Zywa De woorden (Doe het)

Onthoud alleen het goede, herhaal het
dag op dag, levenslang
Maak steeds een nieuw begin, doe het
grondig, vergeet oude gedachten
ga ze uit de weg om jezelf te redden

Dood ze als het niet anders kan
Je zonen, je broers en je buren
sla hen dood en laat hen liggen
voor gieren en hyena's
Het moet zo

Niet uit wreedheid, niet uit bloeddorst
maar omdat wat zij geloven niet bestaat
dus hun leven doet er niet toe
Jouw dolk veroordeelt hen niet
maar het voltrekt de Woorden

Lees ze, lees ze voor
Zaai vrees en gehoorzaamheid
Eeuwige straf
verwachten
is wijsheid! inzicht!

Gedicht 474
Amsterdam, 2015-09-30
Mozes brengt de Tien Woorden (Asèrèt hadibrot) vanaf de Horeb, waarna het volk door Tabuk trekt; Levieten vermoorden daar de ongelovigen van het volk (Exodus 32:25-28)
Syri√ę (ar-Raqqa in 2014)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel Gedicht 489
Amsterdam, 2015-10-13
Jaar 71: Hogepriester Jakob, de zoon van Kleofas, bidt op Jom Kippoer op de "Rots" ("Kefas" = "Petrus"), dat is de top van de berg Moriah in Jeruzalem, die in het westen een grote muur heeft die later in gebruik kwam als de Klaagmuur
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Vader Van Velen

O zoete belofte! Ik ben kinderloos
maar toch voor eeuwig gezegend
en bedreigd met uitroeiing
van mijn nakomelingen
als ze ongehoorzaam worden
en hun voorhuid behouden

In de zwartste nachten
van mijn twijfels ga ik liggen
op een warme steen onder de sterren
om te zien hoe ontelbaar veel
mensen er geboren zullen worden

Ik droom van één groot volk
al is mijn zoon een wilde ezel
die tegen allen vecht
en allen vechten tegen hem

Gedicht 524
Amsterdam, 2015-11-30
Abram = Edele vader
Abraham = Vader van velen (Genesis 15:5 en 17:5)
Isma√ęl is zijn oudste zoon, een wilde man (Gen. 16:12)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Proost (Tot Uw Voordeel)

Proost op
het paradijs
mijn vader
zijn droom

Proost op
de heuvels
en het asiel
tijdens de hongersnood

Proost op
mijn mooie vrouw
onze kinderen en
de verre toekomst

Jullie zegeningen
zijn de mijne
tot in eeuwigheid
amen

Gedicht 525
Amsterdam, 2015-12-02
Abraham (Genesis 12:1-2,6-7,10,14-16, 13:14-17, 15:1-5,12-21, 17:1-27, 20:11-12)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Slangenbezweerder

Tempelambtenaren hebben het land
groot gemaakt, maar nu laten ze het
vallen, in eigen stukken; mijn vrienden
zijn veel te dure vrienden

Uit voorzichtigheid gaf vader me
na mijn zoogjaren weg
aan Egypte, de tempel in de delta

en toen de dynastie verloren leek
omdat de Ethiopi√ęrs oprukten
dachten de priesters slim te zijn
door me te benoemen tot legeraanvoerder

Maar ik nam de heilige vogels
mee in manden, in de woestijn
beten ze de adders voor onze voeten dood

We verrasten de vijand in zijn slaap
troffen hem in zijn naakte flanken
en hebben gewonnen; de tempel-
cobra's richten zich weer op

Gedicht 539
Amsterdam, 2015-12-27
¬ē Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta

Egypte = Huis van de Schepper
hwt k3 pth = huis van de kaa (ziel) van Ptah (de Maker)
hwt k3 pth >> hi-ku-ptah >> ai-gu-ptos >> Egypte

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Als ze een god van donder en vuur willen, dan krijgen ze die

We vertrokken op het goede moment
de toekomst lag open
verwanten ontvingen ons graag

Ze deelden de buit
en iedereen wist zeker wie
hen heeft geleid: de Vernietiger
uit hun schrijnende verleden

Dus ga ik de berg op
en ik blijf lang weg
om iets tastbaars te maken
als geschenk van hun god

Ik vertel hen
dat Hij Zich aan mij heeft laten zien
als een licht, feller dan de zon
verblindend voor wie zou kijken

het Allerhoogste
waarvan ik de hogepriester ben
met een halve naam in dienst
van de halve gelovigen die ik leid

want beter te verdragen
dan een open wond
is een halve waarheid

Gedicht 542
Amsterdam, 2015-12-30
Onder leiding van Mozes (Thut-mosis) trekken de remigranten door Hidjaz en Edom
God toont zich op de Horeb, in Tabuk, de noordelijke streek van Hidjaz, in een brandende doornstruik (Exodus 3:2), en op de Sina√Į in lichtflitsen (Exodus 19:16, 20:18) en een laaiend vuur (Exodus 19:18, 24:17)
El Sjaddai = God de Vernietiger

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Dus

Achteraf is alles duidelijk
te zien in de hemel, dus
stuurt een onzichtbare hand
de sterren, zon en maan
zelfs de koningen op aarde

zeggen ze zelf, afhankelijk
van hun vertoon, uiteindelijk
is geen leger sterk genoeg
om hen te redden, dus
is het wijs om te knielen

maant de leraar met de zalf
die uit vrije hand volmaakt
cirkels tekent op het bord, dus
zit hij aan de linkerhand
van de burgemeester van dienst

die de gouden draden ontvangt
voor het baldakijn van de macht
die hij dient of denkt heilig heilig
heilig te beheersen, bedwelmd
door wierook en bloed, dus

weeft hij verder
aan zijn onzichtbare hand

Gedicht 681
Amsterdam, 2016-06-10
Mirre (voor zalf, het geschenk voor profeten en genezers), goud (het geschenk voor koningen) en wierook (het geschenk voor goden)Baldakijn = stof uit Baldac (Bagdad)
Bundel: Het licht van de woorden 

Zywa De daad

Het had anders moeten aflopen
Met een supplement, een happy end
Nu kan ik me slechts verbeelden
dat er meer is dan offers
en rook voor God
voor ons het vlees
want het is feest
en dan eten we vlees

Hier ben ik
zeiden we, God eerst
en toen ik
tot mijn zoon
Ik bracht het offer
ik stelde de daad
bij mijn woord
Hier ben ik

Geen engel te bekennen

Gedicht 817
Amsterdam, 2016-10-28
Hier ben ik: "Hin(n)eni" in Genesis 22
22:1 God tot Abraham
22:7 Abraham tot Isaak
22:11 Abraham tot de engel

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Zo sprak in zichzelf
de gezalfde, zo sprak in zichzelf
ook de profeet

Ik zie mensen om me heen
slechte daden verrichten
zelfs binnen families
zorgt niet iedereen
goed voor elkaar

Ik leerde het al als kind
luisterend
naar de oude verhalen
die bejaarden vertellen:
mensen denken zich groter

dan ze zijn, tenzij
ze een dienaar zijn
en zich klein maken
om deel te hebben
zoals vroeger ooit

Ja, zoals vroeger
kan het nu weer zijn
Op mij rust de taak
om dat te regelen
en het gezag van de Heer

in de stad en het land
van mijn leven te vestigen
om met woord en zwaard
mijn leven te wagen
voor ieders voorspoed

Gedicht 2363
Amsterdam, 2019-07-19
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 

Zywa Stoomkraker

Het is warm hier beneden
Het bitumen schuurt in de klei
Het dampt in de pori√ęn
Het is een stoomkraker

met een schoorsteen
die zich vult met etheen
onder de stop, de navel
van moeder aarde, tot in

Een nieuwe sterrenmaand
Een heilige show begint
Een vrouw naar de kruk geleid wordt
Een man onder haar de navel opent

hem plechtig neerlegt
onder het baldakijn en de priesters
uit de stank gaan staan om met
geveinsde aandacht te luisteren

Ze raakt bedwelmd en raaskalt
Ze is in een trance van onwetendheid
Ze wordt licht in haar hoofd
Ze verliest steeds meer hersencellen

Gedicht 2371
Amsterdam, 2019-07-26
Pyrolyse ("vuursplitsing")
De Pythia, het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Ell√°da 

Zywa De mensen vragen erom

Voor de priesters is het helder
ze hebben het goddelijke antwoord

gegoten in hexameters en herhaald
tot ze het feilloos konden opzeggen
als vertaling van de wanklanken
uit de mond van hun gevangene

die ze dienen voor het oog
van boeren, burgers en gezanten

aan een voet van het huis
van de goden, de witte berg
van zwakke kalksteen
op het kruispunt

van verborgen scheuren
waarin de grond is weggezakt

's Avonds stijgt de hitte op
en mijn bloed verkoelt
ik dwaal rond over de rotsen
en bergterrassen, snuif naar sporen

van het zoete gas dat al eeuwen
succesvol het verstand tart

Gedicht 2372
Amsterdam, 2019-07-27
De Pythia, het orakel van Delfi
Berg Parnassus (Berg "Van het huis")

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Ell√°da 

Zywa De gezanten van Athene

De gezanten van Athene
in hun comfortabele rijtuigen
demokratisch ontdaan van opsmuk

zijn voornaam van onvermogen
om een besluit te nemen, verdeeld
door al de nuances van het verstand

Ze zullen moeten wachten
want we hebben nog geen nieuws
van onze informanten

We besprenkelen de geit
met lauw water, ze bibbert niet
dus de god zal niet spreken

tot de sterren weer goed staan
en we ge√Įnformeerd zijn
over de politiek van de vorsten

We sparen kosten noch moeite
we zijn de toegewijde priesters
van deze sjieke loterij

Gedicht 2373
Amsterdam, 2019-07-28
De onmacht van demokratie
De priesters van het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Ell√°da 

Zywa Voorgaan in gebed

Leiders gunnen het volk
de goden die het liefheeft
want die hebben geen macht

los van het geloof
dat gestuurd kan worden
door er in voor te gaan

In dure gewaden, stralende
huizen en precieze rituelen tonen
de koning en de priesters hoe

te bidden, ze verkondigen
de wetten en smeden met recht
het land tot een vruchtbare orde

waarin ieder zijn plaats weet
van de ochtend tot de avond
in voor- en in tegenspoed

Gedicht 2400
Amsterdam, 2019-09-08
Rechtsorde - -2800
In gebieden met 1 miljoen mensen ontstaan er samenlevingsregels die bekrachtigd worden door godsdienstige rituelen:
2800 vC Maät (Recht) in Egypte
2200 vC Sjamasj (Zon) in Mesopotami√ę
500 vC Ahura Mazda (Heer Wijsheid) in Perzi√ę

Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Heiligen op stal

Een middag met vader
hij regisseert een toneelstuk
in het patronaatsgebouw en
ik dwaal ondertussen rond
over de zolder, kamer na kamer
muffe spullen van vroeger

heiligen die ik niet ken
van hout dat ik niet ken
glad en glanzend geboend
maar uit de gratie geraakt
soms nog als voorspraak
meegetroond in een optocht

hier zijn ze echt
hier kan ik ze ruiken
en aanraken, dichtbij
hun blik zien en op mij
voelen vanuit de hemel
vragend kijk ik hen aan

Gedicht 2737
Amsterdam, 2020-03-01
Bundel: Waartussen 
Mede opgedragen aan: Dory dK 


Wat verstand niet kan

verklaren, kan het geloof --


in sluwe duivels.


If reason fails, allWas Verstand nicht kann
can be explained with belief --erklären, das kann Glaube --
in cunning devils.an des Teufels List.

Gedicht S1017
Amsterdam, 2020-05-19
Bundel: Geheim& Geloofd 


Kom, Dambala, kom
teken je spoor in het zand
ik wil je lezen

tussen de heuvels waarop wij wonen
kom, eet de eieren, Papa, kom
de blauwe en de bruine

Wij zijn groen van het wier
uit de diepzee, wij zijn rood
van het bloed dat vloeit

de witte mensen gaan niet
naar de zwarte hemel
en er is geen hel

Er is alleen het vuur
en de aarde om hun lijken
te verteren en jou te eren

met hun geur van bederf
het offer van hun zonden
kom, Dambala, kom
Gedicht 3009
Amsterdam, 2020-06-23
Dambala - 1970
Bahama's
Lied (1970, Exuma; 1974, Nina Simone)

Bundel: PuimPuin 
Eerbetuiging: Simone, Nina 
Eerbetuiging: Exuma 

Gedicht 3401
Amsterdam, 2021-01-25
Lofzangen op de tempels (Enheduanna) - -2225
Enheduanna = "Hoge-priesteres, Sieraad van de Hemel" (Ur, 2300-2225 vC)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Gedicht 3505
Amsterdam, 2021-02-22
Theocratie (een bundeling van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht [Trias Politica])
De wetten en regels in de boeken Leviticus, Deuteronomium en een deel van Numeri beslaan tezamen 40% van de Thor√°
Thor√° = Onderwijzing (leer, wet)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Gedicht 3508
Amsterdam, 2021-02-23
Simson (gesitueerd in 1100 vC)
Makkabee√ęn 167-164 (Maqqaba = Hamer)

Bundel: Waartussen 


Hij doorzag Satan,

die gewonnen had van God --


en dat geheim hield.


He saw through Satan,Er durchschaut Satan,
who had outmanoeuvred God --der von Gott gewonnen hat --
and kept it secret.und es geheim hält.

Gedicht S1169
Amsterdam, 2021-05-06
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien a√Īos de soledad"

Bundel: Na de feestelijkheden 
Eerbetuiging: Garc√≠a M√°rquez, Gabriel 


God geeft overlast:

Hij is altijd aanwezig --


en blijft maar slapen.


God is a nuisance:Gott: ein √Ąrgernis,
He is constantly present --immer ist Er anwesend --
but always sleeping.immer schläft er nur.

Gedicht S1192
Amsterdam, 2021-06-18
God onder de mensen (Toon Tellegen) - 2021
Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Tellegen, Toon 

Zywa