Trefwoord  Godsdienst: belofte

Zywa Vossen

Geen gloeiende storm uit de woestijn
geen ziedende toorn uit de hemel
geen dageraad in het oosten

alleen het machtige leger
dat ons als opstandelingen doodslaat
en in de kuil gooit bij de botten

van misdadigers en verliezers
Heeft er iemand gebid en gesmeekt
om een paar rechtvaardigen te sparen?

Blijft om die enkelen de stad gespaard?
Wij die ontkomen zijn, schuilen huilend
in ons recht waar we de doden eren

wier vertrouwen is beschaamd. Waarom?
Ik kan niet slapen, ik adem vragen
maar hoor geen antwoorden

Ik luister, luister ook naar mij
wees genadig en antwoord mij
zoek mij zoals ik U zoek, blijf

niet verborgen, wijs mij niet af
help mij, verwerp me niet
verlaat mij niet, wees mij nabij

Gedicht 389
Vaison-la-Romaine, 2015-04-03
Simon 'Petrus' (Jeruzalem in het jaar 30)
Lucas 9:58, Klaagliederen 5:17-18, Jeremia 4:11-13,26, Genesis 18:32, Job 34:5, Psalm 22:2, 27:7-9

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa HemelPuin

Het was een dag zonder datum
een gewone dag, voor zover bekend

is er toen geen grootvorst geboren
geen stad vergaan of wereldrijk ingestort

Het is erg lang geleden, die dag
van de zwarte stenenregen

Misschien was het een harde straf
al wist niemand waarvoor

zeker later niet, dus wat anders
zou het geweest kunnen zijn

dan een hemels geschenk?
De kleine stenen vergingen

maar er ligt nog een grote
als herinnering

aan het herwonnen eiland
zonder zijn muren verloren

als paradijs, maar een belofte
aan de gelovigen: ooit

zal weer zo'n dag zonder datum
de laatste en de eerste zijn

Gedicht 590
Amsterdam, 2016-03-19
De Zwarte Steen (meteoriet, hoeksteen van de Kaäbah)
Onder kalief Umar ibn al-Chattab "al-Farooq" wordt in het jaar 642 al-Jaz?ra ingenomen, "het Eiland", het gebied van het paradijs tussen de Tigris en de Eufraat

Bundel: PuimPuin 

Zywa Homo desens

Rebel of belofte?
Onze oudste zoon mislukte
we moeten hem wel verzwijgen

Opnieuw een harde les
de bazen van de soldaten
zijn onze bazen

We zullen moeten toegeven
niet langer geloven
dat het ooit goed komt

dat er ooit een Huis zal staan
onverwoestbaar, met op de hoek
een afgekeurde steen

Dat huis zullen we niet bouwen
maar misschien worden we rijk
genoeg om de wapens te kopen

waarmee we het land kunnen veroveren
even nietsontziend als de stammen
onder leiding van Jozua

Gedicht 644
Amsterdam, 2016-05-01
Desens = falend, missend
Jezus Christus (Psalm 118:22, Marcus 12:10) als Joodse kroonpretendent
Jehoshua / Jozua / Jezus = JHWH is redding

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Palestina 
Trefwoord: Bijbel 


Geloven, leven

in De Donkere Tijden --


tot De Nieuwe Dag.


Believing, livingGlauben, leben in
in Ever Darkening Times --Stetiger Verdunkelung --
until The New Day.bis zum Neuen Tag.

Gedicht S1984
Amsterdam, 2023-10-28
Vuurtorenwachten (Jeanette Winterson) - 2004
Roman "Lighthousekeeping", hoofdstukken: Bekend punt in de duisternis, en: Nieuwe planeet

Bundel: Waar/genomen 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 

Zywa Gevecht op de dorsvloer

Opa was normaal. Vruchtbaar zaad
meteen een zoon bij zijn tweede vrouw
Maar de volgende liet op zich wachten

Opa werd er gek van, in gedachten
worstelde hij met God en diens belofte
van een groot nageslacht

En toen oom Sjaak er eindelijk was
werd de kleine teveel vertroeteld
werd Sjakie een doetje

een Abeltje, zo anders
dan zijn grote broer
Hij kon niet geschikt zijn

voor Gods ondoorgrondelijke plan
zo goed kende hij God wel
Dus beraamde hij een offer

Er verscheen een man
Hij moest wel een engel zijn
als Gods vermomming

en zij vochten om het mes
Opa won, Sjakie stierf, en oma
heeft geen woord meer gezegd

Gedicht 5356
Amsterdam, 2023-11-05
Genesis 22:1-2,9-12 Abraham offert zijn jongste zoon
2 Samuel 24:24 David koopt de berg Moria, de latere Tempelberg

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Gevecht aan de Blauwe Rivier

Vader droomde verder dan opa
Hij droomde tot hoog in de hemel
Maar hij werd gek van de gedachte
dat hij terug moest naar het laagland
waar
hij niet veilig was voor zijn broer
Geen kudde aan geschenken
zou groot genoeg zijn
om hem te verzoenen
maar
er was geen alternatief
Hij moest erheen met zijn gezin
om ons, de kleinkinderen
te laten zien aan zijn ouders
's Nachts
worstelde hij met God en diens beloften
Er verscheen een man
Hij moest wel een engel zijn
als Gods vermomming
en zij
vochten of hij Gods steun verdiende
om zijn broer te weerstaan
Vader won, hij vatte moed
ondanks de gebroken heup

Gedicht 5357
Amsterdam, 2023-11-05
Genesis 28:12-13 Jakob droomt
"Kanaän" = "Laagland"
Genesis 32:28 Bijnaam "Isra-El" = "Die met God vecht"

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto