Trefwoord  Godsdienst: geboden


De strenge woorden,

de kou, de kale muren --


het zachte zonlicht.


The words are rigid,Die strengen Wörter,
it's cold and the walls are bare --Kälte und kahlen Wände --
soft is the sunlight.mildes Sonnenlicht.

Gedicht S0003
Amsterdam, 2011-11-18
Kerk
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Zywa Brandhaarden

Soms broeit mijn hoop
op vrede op aarde
Dan vrees ik brand of erger
het rotten en de onzekerheid
wat daaruit zal groeien

Dan is het leven van vandaag alles
het enige dat nog telt
al valt het me moeilijk
om zonder pretenties
dankbaar te zijn

voor mijn kansen
om wie hulp behoeft
te helpen, de plicht
die ik deemoedig vervul
in het zwarte harnas van mijn geloof

De mensen die niet uitverkoren zijn
voor het hiernamaals hebben het zwaar
Er is geen barmhartigheid
die hun leven verlichten kan
geen liefde die hoop geeft

Gedicht 250
Amsterdam, 2014-05-17
Geloof, hoop en liefde
Bundel: OverLeven [2] 
Trefwoord: Hoop 

Zywa Volmachten en soldaten

Vaak was het hun blije vroomheid
soms de brutale blik in hun ogen
of hun overdreven voorzichtigheid
Ik wist hen te vinden

alsof ik ze kon ruiken
de belijders, pruttelend
bij de ketel in hun huisjes
Ik vulde de kerkers met hen

Ze willen de feiten niet
accepteren en liever fantaseren
over goddelijk ingrijpen
Ze zijn bijgelovig en opstandig

Ik ken de wetten beter dan zij
en ik handelde als vrij man
zonder last of ruggespraak
Met volmachten en soldaten

Tot ik duidelijk hoorde: Stop.
Ik ben het. Ga niet verder.
Luister. En doe wat ik zeg.

Stuur liever een ander

antwoordde ik
Ik zag niet meer
wat ik moest, wat moest ik
in godsnaam doen?

Gedicht 377
Amsterdam, 2015-03-10
Saulus / Paulus (bekering in het jaar 38)
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Vroomshoop

Vertroebel Het Bronwater Niet
woeker niet tussen de gewassen

pas op, alles wordt gezien
je zult herinnerd worden

aan wat je weet te verbergen -
engelen tekenen het op

Hak wat geen vrucht draagt
tot compost voor de moestuin

Wees zorgzaam en teder
stel onkruid tot voorbeeld:

pas op, iedereen ziet het
branden of moet extra betalen

wat de dwazen zal uitputten
Eet en drink niet met hen

mijd ook de schijnheiligen, bid
niet met twijfelaars en vrijzinnigen

trouw niet met een gelovige
van een andere school

pas op, God ziet alles
Vertroebel Het Bronwater Niet

Gedicht 472
Amsterdam, 2015-09-28
Syri√ę (ar-Raqqa in 634 - Kalief Abu Bakr)
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Islam 

Zywa Geef je over

Amma, niet huilen, ik doe wat ik moet
Wees trots en geef je over, laat je vallen
in de handen van barmhartigheid

Er zijn hier geen ontregelde hoofden
We staan juist buiten onszelf van woede
om het onrecht, we vechten in het licht

van de dood dat de oude wereld vernietigt
feller dan een superster van duizenden
zonnen, waarin ik smelten wil als het valt

op mij, en Amma, het valt ook op jou
als een heilig zwaard - de wond moet
bloeden en het leven laten wegstromen

in een nieuwe wereld, geef je toch over
en spring door de poort van het oordeel
in de armen van barmhartigheid

Gedicht 488
Amsterdam, 2015-10-13
Ontregelde hoofden: TURKS ba?ibosak FRANS bachi-bouzouk = tête déréglée (ontregeld in de zin van idioot, dom), het scheldwoord dat kapitein Haddock het vaakst gebruikt
Mahabharata 6:1, 11:12,32, 18:43
Jihad-strijder (Islam = Overgave)
Syri√ę (ar-Raqqa 2014)

Bundel: Korte Preken 

Zywa Een nieuw geheim

Ik vier het feest niet vandaag

Hebt U Zelf Uw handen gelegd
op de koning en hem beladen
met onze zonden?

Aan de soldaten overgeleverd
is hij geofferd aan wie anders
dan Uzelf, hij moet dus wel leven

ook al ligt hij in een grafkamer

Verblijft hij misschien als eerste
in een heel nieuwe wereld
nog leeg zoals de woestijn
waar de zondebok vrij is?

Is het dan nu al de Dag

van Vergevingen, een nieuw geheim
een nieuw geloof, volgens wetten
die voor mij verborgen zijn

maar toch ergens besloten liggen
in onze mislukte onderneming
in Uw Naam, Uw heilige Naam

die ik onwaardig ben uit te spreken?

Gedicht 565
Amsterdam, 2016-02-26
Hogepriester Simeon Barjona (zoon van Jona) "Kefas" (Petrus) in Jeruzalem op de paasdag van het jaar 30
Dag van Vergevingen: Jom Kippoer

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 

Zywa Naamloos geprezen

Sommige mensen zijn te groot
voor een gewone naam, een titel
hebben ze verdiend, de hoogste

lof die een naam kan uitdrukken
hoe tijdelijk hun leven ook is
en later misschien vergeten wordt

niet belangrijk meer gevonden
door dichters die duizend nachten
kunnen betoveren met hun tong

en met een schuin oog op populaire teksten
succesverhalen aandikken
nadat de feiten zijn gaan liggen

ze groter maken dan denkbaar was
omdat ze dan waar worden, zo oud
als de mensheid en de wereld

Gedicht 573
Amsterdam, 2016-03-05
Hafsa bint Umar (in het jaar 632)
Jezus en Mohammed zijn eretitels
Muhammadun rasulu Ilah = Geprezen zij God's boodschapper

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Islam^ 
Trefwoord: Eer / Roem 

Zywa Pelgrim

Ze zeggen dat ik moet gaan
Ik kan het betalen
maar de drukte is niets voor mij

Je moet ontzettend opletten
en er is geen tijd voor gebed
terwijl daar regels voor zijn

waar je je niet aan kunt houden
Je moet ze afkopen
voor een goed doel

Ik wil serieus geloven, echt
vroom zijn, elke dag een pelgrim
en nadenken over mijn daden

gastvrij zijn met respect
voor wie ik ontmoet
alsof ik ontvangen word

als een vreemde

Gedicht 784
Amsterdam, 2016-08-31
Haj
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Mensen: medemens 

Zywa Het goede dat ik ontvang

Ook wie niet gelooft
heeft alles - gekregen:
de wereld, mijn leven, jouw leven
en de plicht elkaar te helpen
Verder kan alles

kan niets lukken of mislukken
In alle talen wensen we elkaar
vrede en geluk, het goede

Het is onze kans en onze opdracht
het is mijn naam, die ik niet wil ruilen
en zeker niet zou willen ontberen
uit haar heldere mond ¬Ė ze is een engel
dat hoort iedereen, ook wie niet gelooft

Gedicht 1583
Amsterdam, 2017-10-28
Voor Taoufik D
Toba [Hebreeuws] = goed >> Tobiah = de goedheid van God >> Tawfik/Tevfik/Togiq/Taoufik = succesvol kunnen zijn

Bundel: Wezen 
Trefwoord: Ethiek: deugden 
Mede opgedragen aan: Taoufik D 

Zywa De hand

Zelfverzekerd joeg ik
op zieke mensen:

quarantaine in Jeruzalem
om de epidemie te stoppen

die goedgelovigheid
in de loze belofte

van een plaats in de hemel
en een hemel op aarde

Maar hun eigenwijsheid knaagde
vergeefsheid in mijn ijver

verduisterde het licht in mijn hoofd
zodat ik viel. De zon tolde

in zijn halo, samengebald
in de hand die mij aanwees

om mijn leven te riskeren
met mijn mooiste woorden

Gedicht 1757
Amsterdam, 2018-05-12
Beterweters zoals Saulus vanaf het jaar 30
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 

Zywa Drie muren

Ik kwam van de Arafat
en kon de stad niet bereiken
Ik stuitte op drie muren

gebouwd van verstand, die vrucht
van de boom der kennis
die verleidelijke slang

met de slechte naam
Duivel
de duivel die sprak

tot Eva: doe het, eet
en tot Abraham: doe het niet
offer je zoon niet

die zijn vrouw en zoon
opstandig maakte
om hem tegen te houden

maar Abraham raapte stenen
en verjoeg hun woorden
die hij al kende

van zijn eigen gedachten
die te gelovig waren
voor zijn verstand

Zeven keer
zeven keer
wierp hij

Gedicht 1775
Amsterdam, 2018-05-31
Jamarat (drie zuilen)
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Saudi Arabia 


Opa is zo streng:

bij onweer dondert het nooit --


want vloeken mag niet.


Grandpa is so strict:Opa ist sehr streng:
storms never thunder, because --Gewitter donnert nie, denn --
swearing isn't allowed.man soll nicht fluchen.

Gedicht S1756
Amsterdam, 2023-05-10
Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent (Simon Vestdijk) - 1939
Roman, hoofdstuk 3-1; roman "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 5 (AD 1908)

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 


In Zijn verwarring

liet God een gebod achter --


dat een verbod werd.


In His confusionDas Gebot, das Gott
God left us a commandment --uns hinterlassen hatte --
which became a ban.wurde zum Verbot.

Gedicht S1803
Amsterdam, 2023-06-24
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-1 [1920]

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 


Mama let op mij,

of er soms tekenen zijn --


van Satan in mij.


Mama watches me,Mama observiert
whether there are any signs --mich, ob es Anzeichen gibt --
of Satan in me.von Satan in mir.

Gedicht S1827
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) - 1985
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Genesis"

Bundel: Geen wonder 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 

Zywa Handwassing [1]

We willen onze eigen regels
zonder lede ogen op ongelovigen
We willen meer dan alleen
een veilig leven

We eisen het recht
om apart te leven
en we zetten onze eisen kracht bij
want het is nog niet gelukt

We bidden met rituelen
en de heilige plicht
om de openbaring
niet te loochenen

Bij elke herhaling
worden de woorden bewaarheid
worden ze harder, onwrikbaarder
worden ze onaantastbaar

voor onze twijfels
Ze wassen alles van ons af
We hebben een schoon geweten
en we maken schoon schip

Gedicht 5365
Amsterdam, 2023-11-06
De apartheid van orthodoxe gelovigen - joods, christelijk, islamitisch of hindoe√Įstisch
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Godsdienstonderwijs.

Les 1: ongelovigen --


horen hier niet thuis.


Teaching religion.Glaubensunterricht.
First lesson: unbelievers --Lektion 1: Ungläubige --
do not belong here.gehören hier nicht.

Gedicht S2013
Amsterdam, 2023-11-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-3 "Mik-in-de-spuugbak"

Bundel: Groot verzet [2] 
Trefwoord: Samen: verdeeldheid 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto