Trefwoord  Godsdienst: geloof

 

 
VVLM - Een Teken van Hoop (Vondelkerk, Vincentiuskerk, Liefdekerk, Magdalenakerk)
Amsterdam, 2007-04-01
Voor het parochieblad
Lettertype Unzialish, dat gebaseerd is op het lettertype Unzial uit de vroege middeleeuwen (vierde tot achtste eeuw)

Bundel: 2002-2010 
Trefwoord: Logo 

 

 
Advent
Amsterdam, 2007-10-01
Voor het parochieblad
Bundel: 2002-2010 
Trefwoord: Illustratie 

 

 
Maria Magdalena
Amsterdam, 2008-05-06
Voor het parochieblad van juli-augustus
Naar 'Het laatste avondmaal' van Leonardo da Vinci

Bundel: 2002-2010 
Trefwoord: Illustratie 


Op de berg roep ik:

er is niets! en de echo --


antwoordt: is niets iets?


I shout: it's nonsense!Ich rufe: alles
and the echo answers me:ist Unsinn! und das Echo --
is nonsense sense?sagt: ist Unsinn Sinn?

Gedicht H0882
Amsterdam, 2014-03-16
Gerard Reve publiceerde in 1968 en in de bundel "Het zingend hart" (1973) het gedicht "Een zoeker":

Ik sta op de rand der wereld
en roep: 'Waar zijt Gij?'
De echo antwoordt: 'Zijt gij? Gij?'

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Eerbetuiging: Reve, Gerard 

Zywa Dwaasheid

Het is een opdracht van hogerhand
anders zou ik de moeite niet nemen
want het leven is kort
Ik wil er van genieten

zonder angst, wanhoop en wensen
dus moet ik, mag en kan ik
geloven in een happy end

En: er zijn een paar getuigen
die weten wat ze hebben gezien
een feitelijke waarheid
die wij onder elkaar doorvertellen
al is ze officieel verboden

omdat ze onze zorgen onbelangrijk
en onze goede daden onvoldoende
maken, ik weet niet precies hoe

Het is onbegrijpelijk. Maar het geldt
voor iedereen, dat is het goede nieuws
Wat er ook gebeurd is, het brengt vrede
in harten die ervoor open staan

Gedicht 378
Amsterdam, 2015-03-13
Paulus in het jaar 38
1 Korinthi√ęrs 155,32 en Romeinen 3:21

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa De gedoemde troonopvolger

Godzijdank kent niemand zijn naam
het is allemaal al erg genoeg

De verzonnen verhalen, dwaze
fantasie√ęn die smokkelen

met de tijd, de schijnwerper
van planeten op Bethlehem

het koningsdorp, de komeet
en de komst van drie geleerden

het volk dat weer iets heeft
om over te praten en de tiran

die alle jongetjes laat vermoorden
Hoe zou hij hebben kunnen leven

met alleen meisjes van zijn leeftijd
als enige overlevende

en ieders hoop
op wraak en vrijheid

zonder naam, alleen maar met de titel
van een voorganger, de doem
van oude dromen?

Gedicht 491
Amsterdam, 2015-10-14
Jezus = "JHWH is redding"
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 

Zywa Het laten

Zoekt en gij zult vinden
dat het antwoord ligt
onder een nieuwe vraag

Nadat God gevonden was
en gedefinieerd
als onkenbaar
riepen er mensen: Ja, maar
dat is dus een geloof!

Paulus schreef het op:

De oude verhalen zijn geen bewijzen
het nieuwe verhaal is dat evenmin
hoe blind ik ook geweest ben

Spijker het maar op de deuren!
En toch moet het
bestaan, kijk naar de wonderen
om je heen, kijk naar alles
Je moet helemaal niet zoeken
niet defini√ęren, maar bewust zijn

ervoor open staan en het laten
komen en gaan, dan heb je het
gevonden

Gedicht 1277
Konstanz, 2017-04-19
Matte√ľs 7:7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Blind: Handelingen 9:8
Spijker: in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen over de aflaatpraktijk, die volgens latere verhalen door hem op de deur van de slotkerk te Wittenburg zijn gespijkerd

Bundel: Wezen 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Ibrim Abram

Pa is gek, broertje ook wel
maar de oudste en ik zijn gewoon
trekkers net als opa Terach
uit de verhalen, mannen

geen armoedzaaiers
zoals andere ibrim

Wij hebben geen goden nodig
we zijn geen boeren, geen fantasten
die dat willen worden
dromend van eigen land

gelovend in de Kracht
van hun verlangen

El Sjaddai, Almachtige God
noemt pa die, broertje vocht ermee
en ze deden zaken: totale eerbied
voor de Kracht, land voor hen

In plaats van hun verstand
te gebruiken geloven ze, blind

Gedicht 1723
Amsterdam, 2018-04-22
Ibrim = Habiru = Hebree√ęn, "Rondtrekkers" (Genesis 14:13 De Hebree√ęr Abram, Ibrim Abram)
Esau, zoon van Abraham en Rebekka
Isma-El, oudste zoon van Abraham (en Hagar)
Jakob "Isra-El" = "God heerst", dus: totale eerbied

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Wat er ook gebeurt

De fantasten hebben het opgegeven
om ooit nog bloed te vergieten
voor een eigen staat, eigen koning

Overal kun je goed leven
als er vrede is
en de geboden echt zijn

Dan kan je lichaam wel sterven
maar je ziel leeft
in de Kracht

die je bijstaat
in mislukkingen en rampen
Dat is het geloof

het nieuwe geloof voor ongelovigen
dat iedereen uit de droom helpt
open en bloot, zonder geheimen

Heb lief, heb lief en eerbiedig
wie je niet liefhebt, dan
is de Kracht met je

Gedicht 1765
Amsterdam, 2018-05-26
Paulus van Tarsus
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Liefde: universeel 

Zywa Voor alle mensen

Wat heb ik me verkeken
op de waarheid die ik meende

meende te kennen na jaren
van studie en scherpslijperij

aan de praktijk van alledag
Achteraf lijkt het zo logisch

dat de geboden niet alleen
voor uitverkorenen gelden. De Kracht is

groter dan alles, is er voor alle mensen
en alle mensen zijn er voor de Kracht

Sinds de roof van het lijk, de vergeefse
ontheiliging die heiliging wilde voorkomen

zijn er getuigen dat zijn ziel, zijn geest leeft
en onder ons gebleven is

Echt, dat is goed nieuws
voor alle mensen: we zijn sterfelijk

maar we leven eeuwig
in de Kracht die in ons is

Gedicht 1771
Amsterdam, 2018-05-29
Credo, geloofsbelijdenis (Paulus)
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Eerbied en liefde

voor God zijn onmogelijk --


als Hij echt bestaat.


Reverence and loveRespekt und Liebe
for God are impossible --zu Gott sind ja unmöglich --
if He does exist.wenn Er existiert.

Gedicht H2472
Amsterdam, 2019-06-04
Peachez, een romance (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2017
Verhaal

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


De Barmhartige

verrijkt onze levens niet --


Dat doet ons geloof.


The Most MercifulDer Barmherzige
is not enriching our lives --bereichert das Leben nicht --
Only our faith does.Das macht der Glaube.

Gedicht H2473
Amsterdam, 2019-06-04
Peachez, een romance (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2017
Verhaal

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 

Zywa Stoomkraker

Het is warm hier beneden
Het bitumen schuurt in de klei
Het dampt in de pori√ęn
Het is een stoomkraker

met een schoorsteen
die zich vult met etheen -
onder de stop, de navel
van moeder aarde, tot in

Een nieuwe sterrenmaand
Een heilige show begint
Een vrouw naar de kruk geleid wordt
Een man onder haar de navel opent

hem plechtig neerlegt
onder het baldakijn en de priesters
uit de stank gaan staan om met
geveinsde aandacht te luisteren

Ze raakt bedwelmd en raaskalt
Ze is in een trance van onwetendheid
Ze wordt licht in haar hoofd
Ze verliest steeds meer hersencellen

Gedicht 2371
Amsterdam, 2019-07-26
Pyrolyse ("vuursplitsing")
De Pythia, het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Ellada 


Geloof is een weg

voor de ziel, een ijle brug --


die geen pijlers heeft.


Faith is a highwayDer Glaube: Schwebe-
for the soul, an airy bridge --Br√ľcke f√ľr die Seele, d√ľnn --
without any piers.und ohne Pfeiler.

Gedicht S0970
Amsterdam, 2019-11-20
Geloof - is de Peilerloze Brug (Emily Dickinson) - 1864
Gedicht "Faith - is the Pierless Bridge" (1864, publ.1929)
"How brittle are the Piers" (1878, publ.1894)

Bundel: Innerst [1] 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 


Wat verstand niet kan

verklaren, kan... het geloof --


in sluwe duivels.


If reason fails, allWas der Verstand nicht
can be... explained with belief --deuten kann, kann... der Glaube --
in cunning devils.an des Teufels List.

Gedicht S1017
Amsterdam, 2020-05-19
Bundel: Geheim& Geloofd 


God is een tv-

ster die de kijkers kan zien --


in één ogenblik.


God is a tv-Gott ist ein Fernseh-
star who can see the viewers --star, der die Zuschauer sieht --
in one, just one blink.ja, augenblicklich!

Gedicht S1370
Amsterdam, 2022-03-22
Het theater, de brief en de waarheid (Harry Mulisch) - 2000
Novelle

Bundel: Waar/genomen 
Eerbetuiging: Mulisch, Harry 


Alsof God ons ziet

zoals mensen op tv --


ons blind aankijken?


As if God sees usAls ob Gott uns sieht
like the people on tv --wie Leute im Fernsehen --
look blindly at us?uns blind anschauen?

Gedicht S1371
Amsterdam, 2022-03-22
Het theater, de brief en de waarheid (Harry Mulisch) - 2000
Naar deze novelle

Bundel: Waar/genomen 
Eerbetuiging: Mulisch, Harry 


God valt tegen, ach

ja, accepteer het nu maar:


Hij is wie Hij is.


God disappoints us,Gott enttäuscht, na ja,
well, we'd better accept it:akzeptiere es einfach:
He is who He is.Er ist wer Er ist.

Gedicht S1528
Noordwijkerhout, 2022-10-05
God onder de mensen (Toon Tellegen) - 2020
Bundel, gedicht "We moeten hem accepteren zoals hij is"

Bundel: Misschien / Ooit / Soms / Bijna 
Eerbetuiging: Tellegen, Toon 


Een man bidt. God vraagt:

Is dat soms voor Mij bedoeld?


Nou, dan zit je fout!


A man prays. God asks:Betet ein Mann, fragt
Is that meant for Me by chance?Gott: Ist das f√ľr mich bestimmt?
Well, then you are wrong!Nun, dann liegst du falsch!

Gedicht S1532
Noordwijkerhout, 2022-10-05
God onder de mensen (Toon Tellegen) - 2020
Bundel, gedicht "Toen God op een keer in een achtertuin tegen een schutting leunde"

Bundel: Misschien / Ooit / Soms / Bijna 
Eerbetuiging: Tellegen, Toon 


Zijn mensen wel slim

genoeg om vast te stellen --


of ze geloven?


Can people be smartSind die Menschen schlau
enough to truly judge --genug, um zu verstehen --
whether they believe?ob sie echt glauben?

Gedicht S1648
Amsterdam, 2023-01-27
Dagen als gras (Jens Christian Gr√łndahl) - 2020
Vroomheid
Verhaal "Dage som græs" (bundel "Dage som græs")

Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Zelfkennis 
Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 


Het gaat nooit om God,

maar altijd om jouw leven --


dat je gezien wordt!


It's not about God,Es geht nie um Gott,
it's always about your life --sondern um dein Leben, dass --
about being seen!du gesehen wirst!

Gedicht H3703
Amsterdam, 2023-02-03
Vaarwel (Jens Christian Gr√łndahl) - 2020
Alziend Oog
Een jonge vrouwelijke priester spreekt tot een ongelovige
Verhaal "Farväl" (bundel "Dage som græs"), § 3

Bundel: Ongezien 
Trefwoord: Aandacht: bestaan 
Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 


Word je gelovig

als je gelovig moet zijn --


voor een goede baan?


Do people becomeWird man religiös,
religious if it's required --wenn man religiös sein muss --
to get a good job?f√ľr die guten Jobs?

Gedicht H3733
Amsterdam, 2023-02-18
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Samen: arbeid 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto