Trefwoord  Godsdienst: wreedheid

Zywa De wereld wacht op ons

Hier leven geen honden meer
we sloegen ze dood
Ze hadden geen kans
onder onze stokken

We lachten om hun gejank
en om de meiden
die niet durfden te kijken
die wegliepen

naar waar ze horen
Er was een hysterisch kind
dat een hond had verstopt
We joegen ze samen op

alsof ze konden ontsnappen
Na afloop maaide het meisje
met haar blote handen
zand weg tussen haar knieƫn

De wereld wacht op ons
om bevrijd te worden
Wij zullen haar bevrijden
van elke goddeloze hond

Gedicht 348
Amsterdam, 2014-09-29
Joan Baez in Bagdad in 1951
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Iraq 
Eerbetuiging: Baez, Joan 

Zywa Wurmsel slijmslak

Beeld je niets in
we vragen niemand
losgeld, raad of vergiffenis

Verloren ben je, nog even
goed voor mijn was en mijn bed
al ben je bont en blauw

Waag het niet te stinken
zeg dat je het goed hebt
en laat je aan niemand zien

Wurmsel slijmslak seks
met duivels heb je gehad
zonder mij was je begraven

onder honderd stenen
eervol geworpen door mannen
van God, wees Hem dankbaar

want jij hoeft niet te wachten
jouw straf is al begonnen
elke dag is jouw Laatste

Gedicht 467
Amsterdam, 2015-09-24
Syriƫ (ar-Raqqa in 2014)
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Islam 

Zywa School

Ik ga niet naar zo'n school
waar je leert om te liegen
over de regen en de aarde
ze kleinerend uit te schelden
als natuurverschijnsel
een bol rondom de zon

Die scholen steken wij in brand
De wereld is onze werkplaats
Regen kan een zegen zijn
of een straf, dat leren we
in de ware school
van ons gebed

Bidden is leren
is leven, en ik bid
ik bid
samen met het meisje
dat voor mij is uitverkoren
ik bid

voordat ik de bijdragen incasseer
ik bid
terwijl de Hogere Hand mij leidt
om de dorpen te zuiveren
van lasteraars, hun valse tongen
en hun giftige woorden

Ze staan in natgeplaste kleren
in de zon die hun schaduw verbergt
smekend
dat ze goede mensen zijn
Verlossen zal ik hen
verstommen hun leugens

Gedicht 482
Amsterdam, 2015-10-07
Kindsoldaten
Nigeria (Yobe in 2012)

Bundel: Korte Preken 

Zywa Voorbeeld

Luister!
Wij zijn geen slappelingen!
Wat zullen we met jou doen?

Jij bent geen strijder, jij
bent al dood, al durfde je niet
te sterven toen het tijd was

alsof je die zelf kunt kiezen
Wil je roem?
Jouw hoofd hoog op een staak?

Wil je spektakel?
Jouw silhouet midden in het vuur?
Wil je weg?

Slappeling! Waar is je geloof
in de liefdevolle Barmhartigheid?
Waar is je geloof

in de straf
die wij namens haar voltrekken?
Je moet een voorbeeld zijn!

Gedicht 486
Amsterdam, 2015-10-10
Onwillige rekruut
Nigeria (Yobe in 2012)

Bundel: Korte Preken 

Zywa Ongezien

De poort naar de ongeziene wereld
zijn wij voor de dwazen die weigeren
zich over te geven, al hun goede daden
zijn niet genoeg, alleen de overgave telt

Onze overgave, ons ideaal niet te sterven

door een ongeluk of verdriet, niet voor strepen
en sterren op vlaggen en schouders, we zijn vrij-
mannen, we maken de weg vrij
voor een betere wereld

Wij hebben een ideaal, we willen ervoor sterven

Dat is ons offer
op het altaar voor Het Onbekende
onze overwinning
op goud geld macht

en de dood, om Het Ongeziene te zien

Gedicht 494
Amsterdam, 2015-10-16
Aides (Hades) = Ongezien
Syriƫ (ar-Raqqa in 2014)
Handelingen 17:23,29

Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Islam 

Zywa Waar strijders wonen

We scheppen
een nieuwe wereld
met bommen
angst en bloed
vuur om vuur
puin om puin

We weten
dat we zullen sterven
we hebben gekozen
om dood te gaan
aan de goede kant
waar alleen strijders wonen

Vriend en vijand
laten we betalen
voor ons eten
en de zwaarden
die de oude wereld
slachten

Vrijdagmiddag
knielen we in ar-Raqqa
en 's avonds
zeggen we dank in Tel Aviv
het is een gebogen gevecht
gebed om gebed

Gedicht 498
Amsterdam, 2015-10-18
Syriƫ (ar-Raqqa in 2014, "Management of Savagery", instructions for jihadism / "Bestuur van beestachtigheid", een handboek voor jihadisme)
Palestina (Tel Aviv in 2014)

Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Palestina 

Zywa Het moeras

Er verdwijnen mensen
in het donkere bos
van het nieuwe begin

achter de moerasdood
waar niets anders is
dat je aan het denken zet

Is bijziendheid genoeg?

Rondom zijn ver en nabij
de bomen altijd hetzelfde
verleden en de toekomst

ligt verborgen in kinderen
die niets weten
dan wat hun wordt verteld

Pas op je woorden
want er verdwijnen mensen
in het donkere bos

Gedicht 956
Amsterdam, 2017-01-16
Sambisa (Nigeria)
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Oorlog: guerilla 

Zywa De Hel

Er zijn twee Hellen
buiten de muren
ginds bij de bron

Daar gingen kinderen door het vuur
voor hun ouders, wetend en bang
het einde niet te kunnen halen

geofferd als het dierbaarste
dat een mens kan geven
aan zijn koninklijke god

En op de bloedakker bij de engte
vochten de opstandelingen
zich dood voor hun nieuwe koning

zich vastklampend
aan de eerste stralen van de zon
terwijl het licht in hun ogen verflauwde

en hun bloed het water
van de bron verbitterde
voor ieder die het wist

Gedicht 1725
Amsterdam, 2018-04-23
MLK = Moloch = Koning, de god (Lev. 18:21, 20:1,3,4, 2 Kon.17:17, 23:10, Jeremia 32:35)
MLK = Malchus = Koning, de koning der Joden (Johannes 18:10)
Dal van Hinnom = Ge-Hinnom = Gehenna = Hel (MatteĆ¼s 5:21-23), vanaf de bron Ein Rogel naar het westen; in dit dal stond de Tofet (van Tefet = brandstapel), waar kinderen geofferd werden
De Bloedakker (MatteĆ¼s 27:8) is de westelijke helling van rode klei in het dal van de Kidron, ten noorden van de bron Ein Rogel

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Ik omarm papa

in zijn graf, ook het mijne --


We liggen heel stil.


I embrace daddyIch umarme ihn
in his grave, also mine, we --in seinem Grab, auch meins, wir --
lie here quietly.liegen ganz ruhig.

Gedicht S0962
Amsterdam, 2019-11-15
Het mos van zijn huid (Anne Sexton) - 1960
Gedicht "The Moss of His Skin" (bundel "To Bedlam and Part Way Back")

Bundel: Om Armen 
Eerbetuiging: Sexton, Anne 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
Ā© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto