Trefwoord:  Hebzucht


De Gans eet zich vet

The Goose eats itself fatDie Gans isst sich fettAmsterdam, 2001-04-17
Ook ik ben hebzuchtig – 0
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Hebzucht 


In het duistere onder
van de toren vangt alleen
het koord licht, heen en weer
onder het luiden van de klok

Meteen komen er mensen
af op het schreeuwende geheim
er is nieuws, het laatste nieuws
en ze becommentariëren het touw

(nette mensen zijn ontmaskerd
  hun nevenbelangen onthuld
  en ondergrondse netwerken
  ontknoopt)

maar nieuwsgierig zijn ze
vooral naar de handen
die aan de klok trekken
daar in het donker onder

in de toren, in het binnenste
van het verstand
dat zich niet laat dwingen
om te zwijgen

Daarna verwaait de frisse bries
uit de galmgaten al gauw
de heldere lucht betrekt
en de mensen gaan

weer hun eigen weg
na de plechtige afspraak
dat het nooit, nooit
meer zal gebeuren
Tot hier

, 2015-04-10
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Hebzucht Mozaiekvirus

, 2015-08-25
Tulpenmanie
Bundel: Mozaïekvirus 
Trefwoord: Hebzucht 
Trefwoord: NED-Holland# 

Kapitalisme:

de kunst jou te verleiden –


schulden aan te gaan.


Capitalism isKapitalismus
the art of tempting people –ist die Kunst des Anreizes –

to contract more debts.Schulden zu machen.

Amsterdam, 2020-06-16
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Hebzucht 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater