Trefwoord  Heelal

Zywa Ruimte vol

Wat is lijkt duisternis
voordat het in een ruimte vol
sterren uiteengespat

is alsof wat is
wakker wordt
van eigen lichtHet is dag, leven fluit
uit volle borst in bladvolle bomen
altijd wuivend

fluisteren ze in onze oren wat
is alsof wat is
zichzelf horen wilWanneer alles verblindend
zich weer samenbalt
ster na ster

zijn licht verliest
en verstart, verstart het
bewustzijn

Gedicht 53
Trein Leeuwarden-Amsterdam, 2006-12-03
Bundel: Alsloos 

Zywa Tijdruimteavonturen

A-OE-M-zware golven vergruizen
het binnenste van sterrenbergen
tot zee√ęn poederzuiver zandzaad

en vloeibare giffen, ze trillen
die samen in vormavonturen
een moederkoek soms

Het zou niet anders kunnen
gaan dan het gaande is
de schepping, de koan

van vormen putten
uit het niet
en van de tijd daartussen

Als, ja dan zou het anders zijn
gelopen, maar we leven in zo
een vlot op vloeibaar vuur

een dunne korst rondom
bloedstoffen en bloedgiffen
vol krioelende proeven

veelvouden, het instabiele
met een begin en een einde
een einde en een begin

Gedicht 257
Amsterdam, 2014-05-24
Bundel: Alsloos 

Zywa Stille aanschouwing

Er zij licht, en er was licht
uit duisternis big bang alfa
de eerste dag het begin
van alle dagen van de geschiedenis

tot aan de laatste dag
in het omega hypergat
de weg, de waarheid
het leven en alles

is beschreven en vastgelegd
in hologramsnippers, alles
wat bestaat bestond en zal bestaan
het heeft zich uitgezet in de tijd

en de ruimte weer samengebald
het verzamelt zich in Het
ultieme hypergat dat alles ziet
en alles weet, en het staat stil

Gedicht 522
Amsterdam, 2015-11-29
Bundel: Alsloos 

Zywa Hypergat

Verzameld in Het
Het EEUWIGE
ultieme Hypergat:
de stoffelijke resten
ruimteloos zij aan zij
Het ALLES-IN-EEN

de zielen als verrezen
lichamen geestelijk
dicht daaromheen
een hemelgewelf
Het stralende IETS

van het onbegrijpelijke
Het volle NIETS, sterrenstof
zonder massa, snippers
van elke gebeurtenis
en wij: tijdloze schimmen

in het hyperhiernamaals
van ons bestaan, onze
illusies van het fysieke leven
dat we vast en zeker leefden
in de tijd die moet bestaan

omdat hij niet bestaat
in de duisternis die schijnt
in het licht en zichzelf
niet kent, maar mens en dier
elk atoom, is haar getuige

onmachtig Het te bevatten

Gedicht 559
Amsterdam, 2016-02-20
Bundel: Alsloos 

Zywa Slangenei

Allesei zonder maat
barstte en spoot

zijn kuit, aaltjes
kernenergie
schept ruimte

groeit lichtjaren groot uit

tot nevelslangen, sterren-
hemel en later aardetijd

het kleine zoals het grote
water dat golft

de slangen in de leegte
geluiden die knallen

of fluisteren, soms
verre reizen maken

het snelle licht

rivieren en adders
eiwitten, strengen
kleurlichamen

golvende gevoelens
en gedachten

Gedicht 631
De Koog, 2016-04-16
Bundel: Nieuw Verleden 

Zywa Tijdverschillen

Glad water in de gracht
zien en dan zonder
nog te kijken denken

aan de kouwe drukte
van rondspringende moleculen
de vliegensvlugge vonken

van ons trage verstand
met zijn buitenposten
de netvlieswachters, zij

hebben er vergrootglazen voor
nodig om verschillen te zien
in het ademloze water

en die noemen ze tijd
en massa, dus ruimte
kortom het bestaan

dat verlangzaamt
naarmate je meer afstand neemt
In het oneindige gedacht

staat alles stil
in verzamelingen nu
onstoffelijke foto's

van nano seconden
en die noem ik
eeuwigheid

Gedicht 934
Amsterdam, 2017-01-05
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Tijd 

Gedicht 1009
Amsterdam, 2017-02-13
Bundel: Alsloos 

Zywa Vibrations of time
(Breath of life)

I think of it, I don't feel it
yet it must be there
if only for a moment
it must have been there

quite small
still growing
alive
becoming

imperceptible vibrations
which make me curious
who I will be

a harmony
of countless vibrations
the universe, the unity
of time

Gedicht 2162
Amsterdam, 2019-03-21
?tman, het wezen van al het bestaande, schept de tijd
Bundel: Wezen 


Ja, doe maar alsof

het gewoon is, heel gewoon --


ís het, allemaal.


Do pretend it isTu so, als wäre
normal, yes, very normal --es normal, ja, ganz normal --
it ís, all of it.ist es alles, immer.

Gedicht S1043
Amsterdam, 2020-06-26
De mensen (Pieter de Bruijn Kops) - 2019
Gedicht (bundel "De minderweter")

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: De Bruijn Kops, Pieter 


De bergen en al

hun stromen zijn de leegte:


gestold, gesmolten.


The mountains and allDie Berge und all
their sparkling streams are the void:die Fl√ľsse sind die Leere:
clotted and melted.verklumpt, geschmolzen.

Gedicht H2753
Amsterdam, 2020-06-26
Dicht van de zwerftocht door het Hemelterras-gebergte (Sun Chuo) - 350
Gedicht "You Tiantai shan fu"

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Sun, Chuo 


Het besef hoe groot

het heelal is, maakt de mens --


zowel klein als groot.


The sense of how largeDie Ahnung, wie groß
the universe is, makes man --das Weltall ist, macht uns so-
both little and great.wohl klein als auch groß.

Gedicht H3609
Amsterdam, 2022-12-16
Remedie: aardrijkskunde (Luigi Pirandello) - 1920
Verhaal "Rimedio: la geografia", verwijzend naar Pascal's gedachte (1657-1662): Par l'espace l'univers me comprend et m'engloutit comme un point; par la pensée je le comprends. (Door de oneindigheid omvat het heelal mij en verzwelgt me als een stip; door de gedachte kan ik het heelal omvatten.)

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 


Diepe verveling

is een vage ervaring --


van alles wat is.


Being bored deeplyDie Langeweile
is a vague experience --ist die vage Erfahrung --
of all that exists.von allem, was ist.

Gedicht H3625
Amsterdam, 2022-12-28
Wat is metafysica? (Martin Heidegger) - 1929
"Die Langeweile offenbare das Seiende im Ganzen" ("De verveling openbaart het zijnde in het geheel"), in: "Was ist Metaphysik?"

Bundel: Ongezien 
Trefwoord: Verveling: leegte 
Eerbetuiging: Heidegger, Martin 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto