Zywa Hologram van het heelal

Alle elementen die we schikken
in het Periodiek Systeem, de allereerste
bacteri√ęn en ook wij, mensen
zijn scheppers van het heelal

In tijd en ruimte veranderen we
de energie en schrijven we mee
aan de onvergankelijke feiten
aan de randen van zwarte gaten

Die informatie bestond al
als de Schepper
die er met een oerknal
ruimte en tijd aan gaf

Het is onvoorstelbaar
en onscheidbaar beide
energie en informatie
zijn aspecten van elkaar

Daar kan ik met mijn verstand niet bij
Zelfs als in een diepe meditatie
mijn bewustzijn zich verenigt
met al het bestaande, ben ik onwetend

Gedicht 5104
Amsterdam, 2023-03-19
Over de oorsprong van de tijd (Thomas Hertog) - 2023
De "Akashic Records" ("Akasha-kroniek"), een theosofisch concept van Charles Leadbeater en Alice Bailey, daarna gebruikt door Rudolf Steiner, gebaseerd op het boek "The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion and Philosophy" (1888, "De Geheime Leer: De samenvatting van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte") van Helena Blavatsky over de cosmogenese
Kosmologie in de studie "On the Origin of Time: Stephen Hawking's Final Theory" ("Over de oorsprong van de tijd: Stephen Hawking's laatste theorie", 2023, Thomas Hertog)
Zie ook gedicht 0522. Stille aanschouwing (29 nov. 2015)
Samadhi: gedachteloos opgaan in het Zijn

Bundel: Wissellichaam
Eerbetuiging aan: Hertog, Thomas; Blavatsky, Helena 
 

DaarHier en ToenNu,

het raadsel van dimensies --


TaiJi, TweeEenheid.


ThereHere and ThenNow,DortHier, DamalsJetzt,
enigma of dimensions --Rätsel der Dimensionen --
TaiJi, TwoOneness.TaiJi, ZweiEinheit.

Gedicht H3758
Amsterdam, 2023-03-19
Bundel: Wissellichaam
 

Oorzaak en gevolg,

besloten in zoiets als --


het Ene Alles.


Causes and effects,Ursache, Wirkung,
implicated in something --implizit in etwas wie --
like the One and All.das Eine Alles.

Gedicht H3759
Amsterdam, 2023-03-19
Singulariteit
Bundel: Wissellichaam
 

Luchtalarm, dekking

zoeken achter kometen --


Dit is een Oerknal.


An air-raid alarm,Luftalarm, Deckung
take cover behind comets --suchen, hinter Kometen --
This is a Big Bang.Das ist ein Urknall.

Gedicht H3721
Amsterdam, 2023-02-11
misschien, dan... (Iris Bamberger) - 2023
Compositie "maybe, then..." voor elektronisch (MIDI) aangestuurd draaiorgel, op 11 februari 2023 door de Busy Drone uitgevoerd in het Orgelpark
Bundel: org ELP ark 
Componist: Bamberger, Iris 
 

Ik ben gelukkig

dat ik de sterren zie en --


hun herrie niet hoor!


I am so happyIch bin froh, dass ich
to see the billions of stars --die Sterne sehe und nicht --
and not hear their noise!ihren Lärm höre!

Gedicht H3672
Amsterdam, 2023-01-16
Asteroseismologie
Bundel: Wissellichaam
Opgedragen aan: Zoe T 
 

Met reuzenoren

vang ik verre klanken op --


Ik word steeds kleiner.


Receiving distantDie fernen Töne
sounds with giant ears, I get --in meinen Riesenohren --
smaller and smaller.machen mich kleiner.

Gedicht H3669
Amsterdam, 2023-01-15
Atlas van de schijnbare zonneweg (John Cage) - 1962
Radiotelesopen
Compositie "Atlas Eclipticalis", op 15 januari 2023 in het Orgelpark uitgevoerd door Ensemble SPECTRA

Bundel: org ELP ark 
Componist: Cage, John 
 

Diepe verveling

is een vage ervaring --


van alles wat is.


Being bored deeplyDie Langeweile
is a vague experience --ist die vage Erfahrung --
of all that exists.von allem, was ist.

Gedicht H3625
Amsterdam, 2022-12-28
Wat is metafysica? (Martin Heidegger) - 1929
"Die Langeweile offenbare das Seiende im Ganzen" ("De verveling openbaart het zijnde in het geheel"), in: "Was ist Metaphysik?"
Bundel: Ongezien
Eerbetuiging aan: Heidegger, Martin 
 

Het besef hoe groot

het heelal is, maakt de mens --


zowel klein als groot.


The sense of how largeDie Ahnung, wie groß
the universe is, makes man --das Weltall ist, macht uns so-
both little and great.wohl klein als auch groß.

Gedicht H3609
Amsterdam, 2022-12-16
Remedie: aardrijkskunde (Luigi Pirandello) - 1920
Verhaal "Rimedio: la geografia", verwijzend naar Pascal's gedachte (1657-1662): Par l'espace l'univers me comprend et m'engloutit comme un point; par la pensée je le comprends. (Door de oneindigheid omvat het heelal mij en verzwelgt me als een stip; door de gedachte kan ik het heelal omvatten.)
Bundel: Denksels Lusieloos
Eerbetuiging aan: Pirandello, Luigi 
 

Een snaar om een snaar

trekken: zoemende grondtoon --


van alle deeltjes.


Pulling string aroundSaite um Saite
string: humming, the basic tone --ziehen: summender Grundton --
of all particles.von allen Teilchen.

Gedicht H3517
Amsterdam, 2022-10-22
Occam XIV (√Čliane Radigue) - 2017
Compositie voor harp (2017, √Čliane Radigue), bij de premi√®re in Parijs op 26 april 2017 en in het Orgelpark op 22 oktober 2022 uitgevoerd door H√©l√®ne Breschand
Bundel: org ELP ark 
Componist: Radigue, Eliane 
 

Langzaam wegzakken

in de tijdloze ruimte --


van de ene toon.


Slowly sinking offLangsam versinken
in the timeless universe --in das zeitlose Weltall --
of the one keynote.des einen Grundtons.

Gedicht H3519
Amsterdam, 2022-10-22
Occam River XXVII (√Čliane Radigue) - 2020
Compositie voor basklarinet en harp (2020, √Čliane Radigue), bij de premi√®re in Parijs op 13 september 2020 en in het Orgelpark op 22 oktober
Bundel: org ELP ark 
Componist: Radigue, Eliane 
 

Totaalharmonie

van het heelal: het dreungat --


in Gods grote Oor.


Total harmonyTotalharmonie
of the universe: the dronedes Universums: das Dröhn-
hole in God's big Ear.loch in Gottes Ohr.

Gedicht H3520
Amsterdam, 2022-10-22
Verkenning 'Op zoek naar Dani√ęl' (Phill Niblock) - 2019
Compositie "Exploratory 'Looking for Daniel' ", in het Orgelpark op 22 oktober 2022 uitgevoerd door Ensemble Modelo62, Ensemble Scordatura, Claudio Baroni (orgel) en Reinier van Houdt (piano)
Bundel: org ELP ark 
Componist: Niblock, Phill 
 

De bergen en al

hun stromen zijn de leegte:


gestold, gesmolten.


The mountains and allDie Berge und all
their sparkling streams are the void:die Fl√ľsse sind die Leere:
clotted and melted.verklumpt, geschmolzen.

Gedicht H2753
Amsterdam, 2020-06-26
Dicht van de zwerftocht door het Hemelterras-gebergte (Sun Chuo) - 350
Gedicht "You Tiantai shan fu"
Bundel: Denksels Lusieloos
Eerbetuiging aan: Sun, Chuo 
 

Ja, doe maar alsof

het gewoon is, heel gewoon --


ís het, allemaal.


Do pretend it isTu so, als wäre
normal, yes, very normal --es normal, ja, ganz normal --
it ís, all of it.ist es alles, immer.

Gedicht S1043
Amsterdam, 2020-06-26
De mensen (Pieter de Bruijn Kops) - 2019
Gedicht uit de bundel "De minderweter"
Bundel: Denksels Lusieloos
Eerbetuiging aan: De Bruijn Kops, Pieter 
 

Als het startschot 1

oerknal was, bestaat alles --


slechts als restafval.


If the start was AWenn der Startschuss 1
big bang, things only exist --Urknall war, besteht alles --
as its residue.nur als √úberrest.

Gedicht H2574
Amsterdam, 2019-10-05
Puin - 2019
"Debris", op 5 oktober 2019 in het Orgelpark uitgevoerd door Ensemble Klang en Kit Downes
Bundel: ORG elp ark 
Componist: Downes, Kit 
 

Er spant niets, brandt niets;

wat er nog is, bestaat slechts --


als Om, het begin.


No strains, no burning;Da spannt nichts, brennt nichts;
what is left, only exists --was noch ist, existiert nur --
as Om, beginning.als Om, der Anfang.

Gedicht H2576
Amsterdam, 2019-10-05
De brand (Ivan Vukosavljevic) - 2019
"The Burning", op 5 oktober 2019 in het Orgelpark uitgevoerd door Ensemble Klang
Om is de grondtoon van het kosmische bewustzijn

Bundel: ORG elp ark 
Componist: Vukosavljevic, Ivan 
 

Het hemelse vuur

dreunt en flitst door de wolken --


Het is wat Het is.


The heavenly fire,Das Himmelfeuer
booms and flashes through the clouds --dröhnt und blitzt durch die Wolken --
It is what It is.Es ist was Es ist.

Gedicht H2577
Amsterdam, 2019-10-05
De brand (Ivan Vukosavljevic) - 2019
"The Burning", op 5 oktober 2019 in het Orgelpark uitgevoerd door Ensemble Klang
Bundel: ORG elp ark 
Componist: Vukosavljevic, Ivan 
 

Zywa Vibrations of time
(Breath of life)

I think of it, I don't feel it
yet it must be there
if only for a moment
it must have been there

quite small
still growing
alive
becoming

imperceptible vibrations
which make me curious
who I will be

a harmony
of countless vibrations
the universe, the unity
of time

Gedicht 2162
Amsterdam, 2019-03-21
?tman, het wezen van al het bestaande, schept de tijd
Bundel: Wissellichaam
 

Gedicht 1009
Amsterdam, 2017-02-13
Bundel: Wissellichaam
 

Zywa Tijdverschillen

Glad water in de gracht
zien en dan zonder
nog te kijken denken

aan de kouwe drukte
van rondspringende moleculen
de vliegensvlugge vonken

van ons trage verstand
met zijn buitenposten
de netvlieswachters, zij

hebben er vergrootglazen voor
nodig om verschillen te zien
in het ademloze water

en die noemen ze tijd
en massa, dus ruimte
kortom het bestaan

dat verlangzaamt
naarmate je meer afstand neemt
In het oneindige gedacht

staat alles stil
in verzamelingen nu
onstoffelijke foto's

van nano seconden
en die noem ik
eeuwigheid

Gedicht 934
Amsterdam, 2017-01-05
Bundel: Geheim& Geloofd
 

Zywa Slangenei

Allesei zonder maat
barstte en spoot

zijn kuit, aaltjes
kernenergie
schept ruimte

groeit lichtjaren groot uit

tot nevelslangen, sterren-
hemel en later aardetijd

het kleine zoals het grote
water dat golft

de slangen in de leegte
geluiden die knallen

of fluisteren, soms
verre reizen maken

het snelle licht

rivieren en adders
eiwitten, strengen
kleurlichamen

golvende gevoelens
en gedachten

Gedicht 631
De Koog, 2016-04-16
Bundel: Nieuw Verleden
 

Zywa Hypergat

Verzameld in Het
Het EEUWIGE
ultieme Hypergat:
de stoffelijke resten
ruimteloos zij aan zij
Het ALLES-IN-EEN

de zielen als verrezen
lichamen geestelijk
dicht daaromheen
een hemelgewelf
Het stralende IETS

van het onbegrijpelijke
Het volle NIETS, sterrenstof
zonder massa, snippers
van elke gebeurtenis
en wij: tijdloze schimmen

in het hyperhiernamaals
van ons bestaan, onze
illusies van het fysieke leven
dat we vast en zeker leefden
in de tijd die moet bestaan

omdat hij niet bestaat
in de duisternis die schijnt
in het licht en zichzelf
niet kent, maar mens en dier
elk atoom, is haar getuige

onmachtig Het te bevatten

Gedicht 559
Amsterdam, 2016-02-20
Bundel: Wissellichaam
 

Zywa Stille aanschouwing

Er zij licht, en er was licht
uit duisternis big bang alfa
de eerste dag het begin
van alle dagen van de geschiedenis

tot aan de laatste dag
in het omega hypergat
de weg, de waarheid
het leven en alles

is beschreven en vastgelegd
in hologramsnippers, alles
wat bestaat bestond en zal bestaan
het heeft zich uitgezet in de tijd

en de ruimte weer samengebald
het verzamelt zich in Het
ultieme hypergat dat alles ziet
en alles weet, en het staat stil

Gedicht 522
Amsterdam, 2015-11-29
Bundel: Geheim& Geloofd
 

Zywa Tijdruimteavonturen

A-OE-M-zware golven vergruizen
het binnenste van sterrenbergen
tot zee√ęn poederzuiver zandzaad

en vloeibare giffen, ze trillen
die samen in vormavonturen
een moederkoek soms

Het zou niet anders kunnen
gaan dan het gaande is
de schepping, de koan

van vormen putten
uit het niet
en van de tijd daartussen

Als, ja dan zou het anders zijn
gelopen, maar we leven in zo
een vlot op vloeibaar vuur

een dunne korst rondom
bloedstoffen en bloedgiffen
vol krioelende proeven

veelvouden, het instabiele
met een begin en een einde
een einde en een begin

Gedicht 257
Amsterdam, 2014-05-24
Bundel: Wissellichaam
 

Zywa Tovenaarsleerlingen in de mist

Het hamert het borrelt
het twinkelt het wordt het is
een drukte van belang, elk molecuul
een tovenaarsleerling in de smidse
zonder smid, de schepping
van meervoudig bestaan

glashelder gistend in de mist
het buitelt het dampt het bindt
water en vuur, kettingen van reacties
stabiele reeksen haken samen, zwiepen
rukken op in linies vooruit vooruit
het hamert het borrelt het wordt

in rinkelende processen de wereld
probeert en vindt zichzelf uit
veegt met vlagen, husselt in golven
danst zingend klokjes in het water
vooruit vooruit vallen en vallen
de tovenaars over elkaar heen

Gedicht 218
Amsterdam, 2014-03-03
Mist (Ton Bruynèl) - 1994
Compositie "Brouillard", voor piano en 2 klanksporen, uitgevoerd in het Orgelpark op zondag 2 maart 2014
Bundel: ORG elp ark 
Componist: Bruynel, Ton 
 

Zywa Smidse

Het schuurt, vonkt en vliegt
rake klappen in een grot te groot
en te donker om te zien
te diep om te peilen
seinen signalen druk verkeer

Sterren borrelen op, diep uit de pan
zoeken ze fonkelend een plaats in de ruimte
lichtjaren suizen voorbij
in de witte ruis slaat een hamer
het knettert nieuwe stelsels oneindigheid

Het heelal krijgt reli√ęf
sterrenslierten tollen weg
suizen door het nietbestaande heen

Alchemie van de schepping
binnen de kolf kookt het rond
smeltkroes heksenketel toverbrouwsel

Gordijnen materie vallen
voorbij, alles vlucht ver en klein
op reis naar niets schept het het niets

Gedicht 211
Amsterdam, 2014-03-02
Reli√ęf (Ton Bruyn√®l) - 1964
Compositie voor orgel en 4 klanksporen, uitgevoerd in het Orgelpark op zondag 2 maart 2014
Bundel: ORG elp ark 
Componist: Bruynel, Ton 
 

Er was geen heelal,

tot het ooit is geworden --


wat het steeds al was.


Once there was no space,Ein Universum
until it ever arose --gab es nicht, bis es entstand --
as it always was.gleichwie es schon war.

Gedicht S0032
Amsterdam, 2012-01-21
Sterrenrest (Willem Boogman) - 2008
Compositie "Sternenrest"
Bundel: ORG elp ark 
Componist: Boogman, Willem 
 

Zywa Ruimte vol

Wat is lijkt duisternis
voordat het in een ruimte vol
sterren uiteengespat

is alsof wat is
wakker wordt
van eigen lichtHet is dag, leven fluit
uit volle borst in bladvolle bomen
altijd wuivend

fluisteren ze in onze oren wat
is alsof wat is
zichzelf horen wilWanneer alles verblindend
zich weer samenbalt
ster na ster

zijn licht verliest
en verstart, verstart het
bewustzijn

Gedicht 53
Trein Leeuwarden-Amsterdam, 2006-12-03
Bundel: Wissellichaam
 

Zywa
Trefwoord
Heelal
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
EerbetuigingenOpdrachtenComponistenHome
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F