Trefwoord:
Heiligheid
 
 
Hogepriesters en Hogepriesteressen wijden zich aan de heiligheid van het leven

Ik erken de heiligheid van mijzelf


Ik erken de heiligheid van andere wezens


High Priests and High Priestesses dedicate themselves to the sanctity of lifeHohepriester und Hohepriesterinnen widmen sich der Heiligkeit des Lebens
I acknowledge my own holinessIch erkenne meine eigene Heiligkeit an

I acknowledge the holiness of other beingsIch erkenne die Heiligkeit anderer Wesen an

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik heilig wat ik doe 0
Ik erken verbonden te zijn met alles
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Heiligheid 

Santanova

Amsterdam, 2014-05-01
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Heiligheid 

Zywa Venijnboom

In warme schaduw zit ik
onder het geurende heilige
de wereld te beschouwen

in openbaringen, wanend
wetend wie waarom wat wanneer
waar waarmee, en dat ook

de witte bergen heilig zijn
bloedeloos koud, dan weer warm
altijd onaanraakbaar, daarom

omarm ik de wereld-
boom, het sterke, buigzame hout
van de grootste bogen

die verder schieten dan mogelijk is
met andere bogen, met pijlpunten
en gifpotten staan ze tentoongesteld

in het museum
als de driemacht
van de snelle dood

Yew  Die Eibe
Venijnboom

Amsterdam, 2014-06-29
Fortingall & Yggdrasill
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Heiligheid 
Trefwoord: SCO-Schotland# 

Amsterdam, 2020-10-09
Klacht om Qu Yuan (Yi Jia) -177
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Heiligheid 
Eerbetuiging: Jia, Yi 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater