Trefwoord:
Heiligheid
 
 
Hogepriesters en Hogepriesteressen
wijden zich aan de heiligheid van het leven

Ik erken de heiligheid van mijzelf


Ik erken de heiligheid van andere wezens


High Priests and High Priestesses
dedicate themselves to the sanctity of life
Hohepriester und Hohepriesterinnen
widmen sich der Heiligkeit des Lebens
I acknowledge my own holinessIch erkenne meine eigene Heiligkeit an

I acknowledge the holiness of other beingsIch erkenne die Heiligkeit anderer Wesen an

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik heilig wat ik doe 0
Ik erken verbonden te zijn met alles
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Heiligheid 
Opdracht: n408 

Zywa Santanova

Ze zit daar maar
als een sterke magneet
Mensen komen en gaan
genezen naar huis, zeggen ze

Ze moet wel een heilige zijn
een nieuwe, die onder ons is
Ze heeft niets nodig, ze geeft
alles meteen weer terug

Mensen die hoop geven
ontvangen hoop, mensen vol liefde
krijgen nog meer liefde
De teleurgestelden vertrekken

diep teleurgesteld, en agressieve bezoekers
slaat ze neer met hun eigen woede
Wensen en verwensingen ketsen
op haar af, zo vol van alles is ze

een zwarte ster, een vol niets
waarin geen ruimte meer is
volledige zwaartekracht, zichtbaar
in alles dat ze terugkaatst

Santanova  Santanova
Santanova

Amsterdam, 2014-05-01
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Heiligheid 

Zywa Venijnboom

In warme schaduw zit ik
onder het geurende heilige
de wereld te beschouwen

in openbaringen, wanend
wetend wie waarom wat wanneer
waar waarmee, en dat ook

de witte bergen heilig zijn
bloedeloos koud, dan weer warm
altijd onaanraakbaar, daarom

omarm ik de wereld-
boom, het sterke, buigzame hout
van de grootste bogen

die verder schieten dan mogelijk is
met andere bogen, met pijlpunten
en gifpotten staan ze tentoongesteld

in het museum
als de driemacht
van de snelle dood

Yew  Die Eibe
Venijnboom

Amsterdam, 2014-06-29
Fortingall & Yggdrasill
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Heiligheid 
Trefwoord: SCO-Schotland# 

Amsterdam, 2020-10-09
Klacht om Qu Yuan (Yi Jia) -177
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Heiligheid 
Eerbetuiging: Jia, Yi 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater