Trefwoord  Hoogmoed / Trots


Pauwen
zijn geboren met veren en een kroontje

Peacocks
are born with feathers and a crown
Pfauen
wurden mit Federn und einer Krone geboren

Gedicht Q013
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik ben bijzonder - 0
Ik ben niet hoogmoedig

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n295 


Al zijn we niet groot,

als we willen winnen we --


weer een Zilvervloot!


We may not be big,Wir sind klein, pass auf,
but if we want, we will win --sonst gewinnen wir wieder --
one more Treasure fleet!die Silberflotte!

Gedicht H1056
Amsterdam, 2014-11-20
Zilvervloot (Jan Pieter Heije) - 1847
Lied

Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Politiek 
Eerbetuiging: Heije, Jan Pieter 

Zywa Feitsnippers

Ik zou maar huilen
als ik keek en luisterde
op terrassen, de pont, het journaal
de plaatsen waar het geen zin heeft
om mensen tegen te spreken

De wereld verdeeld in meningen
Naar waarheden wordt niet gezocht
je hebt de jouwe of je kunt zonder
zonder de feiten te zien
Onbevlekt, onnozel, onschuldig

En als je het beter weet
roep je stoer hoe geweldig ze zijn:
jouw grote man en de helden
van jouw land, jouw land
binnen de hekken

van niemandsland

Gedicht 876
Amsterdam, 2016-12-08
Bundel: Moza√Įekvirus 


Een voorbeeld denken

te zijn, geeft maar narigheid --


Het is kwasterig.


Any thought to beDenken, ein Vorbild
a model causes trouble --zu sein, gibt nur √Ąrgernis --
It is so priggish.Es ist wichterig.

Gedicht S0441
Amsterdam, 2016-12-14
#75 - Heer Bommel en de Zwarte Zwadderneel (Marten Toonder) - 1957
Zwadder = spuwsel van een gifslang
Stripverhaal (stroken 3118-3160 en 3162-3169)

Bundel: Poesenheer 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Ik wil weg, verzin

gauw de list die ik zelf had --


kunnen bedenken.


I wanna go, comeIch möchte raus, schnell
up with the ruse I could have --die List, die ich selbst hätte --
invented myself.erfinden können.

Gedicht S0456
Amsterdam, 2017-01-05
#51 - Heer Bommel en vriend Vijand (Marten Toonder) - 1953
Stripverhaal (stroken 1730-1796)

Bundel: Poesenheer 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Zywa Ik weet

Ik ken de boeken van de wijsheid
en de regels hoe te leven
zonder afgoden en toch bescheiden

Ik weet: een koning doet er toe
hij maakt trots en onderdanig
hij zit op een troon van geweld

Ik weet: mislukking verdeelt
nationalisten in fanaten
en fantasten, hun bitterheid

likken ze achter muren
van verstokte hoop, ontevreden
met een goed leven, ik weet het

Al 1000 jaar vechten ze
in de naam van de Kracht
van hun verlangen

om vorstelijk te genieten
negerend dat vrede niet gratis is
en er geen onmensen bestaan

alleen mensen die de prijs betalen
die de woorden kennen
en geloven

in daden

Gedicht 1761
Amsterdam, 2018-05-24
Jeruzalem van het jaar 30 tot nu (van Saul tot het huidige anti-palestijnse nationalisme)
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Jerusalem 

Zywa Vlag van verhalen

De fanaten vechten steeds harder
voor hun eigen staat, eigen land
tegen het verlies van hun verhalen

Hun frustratieheugenis
het doembeeld naamloos
verspreid over de aarde

wel een goed leven te leiden
maar niet uitverkoren
en nog steeds niet vrij

van vreemden, hun onbegrip
en selectieve afgunst en
bovenal het verleden

dat hen verplicht op straffe van
vlagverlies, identiteitsverlies
en alles dat de lading moet dekken

De wreedheid uit de hemel
De van verre geslingerde dood
De eindelijk bemachtigde grond

en de definitieve verlossing
van het rondtrekkende bestaan
van Nahor, Terach, Abram

en de dochters van de dochters
van de dochters van de dochters
van zijn dochters

Gedicht 1763
Amsterdam, 2018-05-25
Jeruzalem nu
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Jerusalem 

Gedicht 2449
Amsterdam, 2019-10-18
Zonnekoning (The Beatles) - 1969
Lied "Sun King" (album "Abbey Road")
Keltische symboliek: Tinne (de Hulst), die altijd groen is, ondersteunt, beschermt, behoudt en vijanden verdrijft; de Hulst dient zich te laten leiden door Govannon (Gobannus, de Smid, een goddelijke Held) en de Eenhoorn (het symbool van zuiverheid en kracht)

Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Lennon, John 
Eerbetuiging: The Beatles 
Componist: Lennon, John 


Op het eind expres

een fout maken, deemoedig --


toppunt van hoogmoed.


A deliberateEin absichtlicher
error at the end, humble --Fehler, der dem√ľtige --
pinnacle of pride.Gipfel des Hochmuts.

Gedicht S1191
Amsterdam, 2021-06-17
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Hij spot met haar, maar

dat meent hij niet, niet gemeen --


niet altijd gemeen.


He mocks her, does notEr verspottet sie;
mean it, not in a mean way --das meint er nicht, nicht gemein --
not mean every time.nicht immer gemein.

Gedicht S1353
Amsterdam, 2022-03-08
Al het blauw (Peter Terrin) - 2021
Roman

Bundel: Mag Macht 
Eerbetuiging: Terrin, Peter 


Ze geloven graag

in een vervalst verleden --


en wettigen dat.


They like to believeSie glauben gerne
in a forged past history --an gefälschten Geschichten --
and make it legal.machen sie legal.

Gedicht S1393
Amsterdam, 2022-04-10
Bijvoorbeeld Isra√ęl, Rusland, China
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Palestina 


Omsingel hun graf,

laat hen sterven, onwaardig --


een naam te dragen.


Close in on their grave,Umzingle ihr Grab,
let them die, they're unworthy --lass sie sterben, unw√ľrdig --
of bearing a name.Namen zu tragen.

Gedicht S1394
Amsterdam, 2022-04-10
Superioriteitsdenken - Bijvoorbeeld * Isra√ęl - Palestijnen, * Europese kolonisten in Noord-Amerika ¬Ė Indianen (19de eeuw), * Rusland - Oekra√Įners, * China - Oeigoeren
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Palestina 

Zywa Abel de braverik

Abel, de braverik
kwam niet thuis slapen
Hij achtte zich beter

en bleef liever alleen
bij de dieren in het veld
met de honden als oppas

want alles moest zijn zoals toen
in het paradijs, die streek
van de verhalen

waar hij steeds weer om vroeg

Alles van ons leven wilde hij weten
het rondtrekken, de bessen
noten, geiten en koeien

En hij had een trucje
om witte rook te maken
Daarmee bespotte hij zijn broer

Ook Adam en mij verweet hij
Ka√Įn's behoefte aan gemak
Hij tergde hem, lokte hem uit

Gedicht 4523
Amsterdam, 2022-06-12
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Ze racen voorbij,

vinden het vanzelfsprekend --


dat ze nog leven.


They are racing pastSie rasen vorbei,
and they take it for granted --halten es f√ľr normal, noch --
that they're still alive.am Leben zu sein.

Gedicht S1581
Amsterdam, 2022-11-29
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 132, Maarten Koning en Bart Asjes (1973)

Bundel: Het gaat wel [1947-1973] 
Eerbetuiging: Voskuil, Han 


De man is gekleed

in niets, niets dan stropdassen --


zo superieur!


The tall man is dressedDer baumlange Mann
in nothing, nothing but ties --trägt nichts, nichts als Krawatten --
so superior!so √ľberlegen!

Gedicht S1601
Amsterdam, 2022-12-18
Gires Kanda in Kinshasa (Kris Pannecoucke) - 2022
Gires Kanda in een kostuum van stropdassen, Kinshasa 2022 (foto Kris Pannecoucke)

Bundel: Midziel 
Eerbetuiging: Pannecoucke, Kris 
Eerbetuiging: Kanda, Gires 


De koster praat graag

klaaglijk over Gods liefde --


en het tranendal.


The sexton enjoysDer K√ľster spricht gern
lamenting about God's love --kläglich von Gottes Liebe --
and the vale of tears.und dem Jammertal.

Gedicht S1652
Amsterdam, 2023-02-03
Vaarwel (Jens Christian Gr√łndahl) - 2020
Verhaal "Farväl" (bundel "Dage som græs"), § 3

Bundel: Dringer 
Trefwoord: Aanzien 
Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 


Ongevraagd komen

ze helpen, zo bescheiden --


is hun eigendunk!


UnsolicitedUngefragt kommen
they come to help, so modest --sie zu Hilfe, bescheiden --
is their haughtiness!ihre Eitelkeit!?

Gedicht S1654
Amsterdam, 2023-02-04
Bundel: De trek 
Trefwoord: Kolonialisme 

Zywa Boze Oog

Ik ben niet ijdel, ik ben edel
Er valt niets op mij aan te merken
Ik ken de wereld, de mensen

met hun kleine zielen
hun kleine verstand
en kleine beslommeringen

Ik begrijp hen, ik zie
de schuld en de schaamte
waarmee ze zichzelf straffen

voor hun leugens
om de lijken in hun kast
verborgen te houden

die ik wel kan raden
en fluisterend doorvertel
als een gareel, een dwingend oog

Zo werkt het nu eenmaal
Dankzij deze kiemen
ben ik voorbeeldig

De kiemen van mijn hoog-
moedige, hoogstaande idee√ęn
Zo praktisch, mijn laster

Gedicht 5187
Amsterdam, 2023-05-12
Boze Oog: Hoogmoed (na het belasteren van mensen die je minderwaardig acht, met een dwingend oog op hen neerkijken)
Over laster: gedicht 5190. Boze Tong

Bundel: Midziel 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 


O, die laatkomers!

Meteen grijpen ze in, want --


het moet echt anders!


Oh, those latecomers!Diese Nachz√ľgler!
They enter and intervene --Sie greifen sofort ein, denn --
Don't do it that way!so macht man das nicht!

Gedicht S1766
Amsterdam, 2023-05-19
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 21 mei 2000

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Ik vertrouw Gods wil,

dus mijn onbezonnenheid --


is zeker Zijn werk!


I trust in God's will,Ich vertraue Gott,
so my rashness surely is --meine Unbesonnenheit --
and must be His work!muss Sein Wille sein.

Gedicht S1842
Amsterdam, 2023-08-01
Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam) - 1991
Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), § 1 april (1989)

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Gardam, Jane 


Veel mensen denken

een hemel te verdienen --


Ze zijn betweters.


A lot of peopleViele denken, sie
think they deserve a heaven --haben den Himmel verdient --
They are know-it-all's.Die Besserwisser.

Gedicht S1884
Amsterdam, 2023-08-25
Bundel: Midziel 


Apartheid is dat

je de anderen niet ziet --


maar door hen heen kijkt.


Apartheid means thatApartheid, das heißt,
you do not see the others --man sieht die anderen nicht --
you're looking through them.sieht durch sie hindurch.

Gedicht S1912
Amsterdam, 2023-09-11
Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Relaas "A Change of tongue", deel 4

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 


Mensen die wedden

denken heel wat te weten --


van toeval en lot.


People who bet thinkLeute, die wetten,
they really know a fair bit --glauben, sie wissen √ľber --
about chance and fate.Zufall und Schicksal.

Gedicht S1920
Amsterdam, 2023-09-14
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Ik verdedig het midden en mijn eer"

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto