Trefwoord  Hoop

Zywa IJle hoop

Tussen puinhopen zingt de mens
hoop die huizen herbouwt
een lied dat overleeft

wanneer de furie weer heeft gewoed
hoe ijl als warm dampende zielen
boven de mestvaalt de stemmen

ook klinken tussen de heuvels
van het zwoegen, elders ingetogen
op heilige plaatsen met ondertonen

ernst van rotsvaste mannen-
broeders in de furie van verlangens
die de vrijheid wegsleurt

en besmeurt met bloed
en tranen of doodslaat
in haar boeien

Gedicht 1082
Amsterdam, 2017-02-26
The Gents: sacrale muziek in het Orgelpark
Bundel: org elp ark 


In de sneeuw verdween

haar zoon, ze tuurt en luistert --


of ze stappen hoort.


Her son disappearedIhr Sohn ist im Schnee
in the snow, she still peers out --verschwunden, sie starrt und hört --
listens for footsteps.ob er wiederkommt.

Gedicht H2387
Amsterdam, 2019-02-08
De sneeuw (Antonio Machado) - 1912
Gedicht "La nieve" (bundel "Campos de Castilla")

Bundel: LeegLoos 
Eerbetuiging: Machado, Antonio 


Wachten op geluk:

lange treinen vol kansen --


die voorbij razen.


Waiting for good luck:Auf das Glück warten:
long trains crowded with chances --Eilzüge voller Chancen --
rushing, rushing past.die vorbei rasen.

Gedicht S0861
Amsterdam, 2019-04-15
De vlucht van Gilles Speksneijder (M.M. Schoenmakers) - 2019
Roman

Bundel: Toeval 
Eerbetuiging: Schoenmakers, M.M. 


Het grootste geluk

is voor mij misschien de hoop --


dat het zal komen.


For me, the greatestVielleicht ist für mich
happiness might be the hope --das größte Glück die Hoffnung --
it will come someday.dass es kommen wird.

Gedicht S0866
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Ik zal je helpen,

pak het touw dat ik opgooi --


uit de diepe put.


I shout: I'll help you,Ich helfe: schnapp dir
grab the rope that I throw up --das Seil, das ich hochwerfe --
from the deep, deep pit.aus dem tiefen Loch.

Gedicht S0887
Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 


Heerlijk is jouw droom

van goede tijden, met jou --


droom ik tot mijn dood.


Lovely is your dreamBis zu meinem Tod
of good times to come, with you --träume ich mit dir den Traum --
I'll dream till I die.von guten Zeiten.

Gedicht S1099
Amsterdam, 2020-12-07
Het kwade uur (Gabriel García Márquez) - 1962
Roman "La mala hora"

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 

Gedicht 3799
Amsterdam, 2021-05-09
Roeping van Mozes (Exodus 6)
Kroonprins Thut-mosis (Mozes) was de hogepriester in de tempel van Ptah (de Schepper) bij Memphis in de Nijldelta
• Na de moord op hun vader zet Echn-Aton als farao de strijd tegen de Amon-priesters voort, en Mozes besluit om met de Hebreeuwse gastarbeiders en slaven terug te keren naar Kanaän

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Laten we dromen

van de toekomst, niet vallen --


in haar afgronden.


We better do dreamLass uns doch träumen
of the future and not fall --von der Zukunft, nicht fallen --
into its abyss.in ihren Abgrund.

Gedicht H3022
Amsterdam, 2021-08-21
Bundel: OverLeven 


Pas op voor de hoop

op het goede dat er was --


Ze dooft je geluk.


Beware of the hopePass auf vor Hoffnung
for something good that has been --auf das Gute, was da war--
It kills happiness.Sie löscht dein Glück aus.

Gedicht S1248
Amsterdam, 2021-09-19
Herinneringen (Ellen Deckwitz) - 2021
Column (in NRC)

Bundel: De Dood op Worp 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 


Wat was de week lang

van het wachten, en zo kort --


duurde dat geluk.


It was a long weekDie Woche war lang
of waiting, yet very short --wegen des Wartens, doch kurz --
was this happiness.währte dieses Glück.

Gedicht S1253
Amsterdam, 2021-10-09
De kraai (Kader Abdolah) - 2011
Novelle

Bundel: LeegLoos 
Eerbetuiging: Abdolah, Kader 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto