Trefwoord  Identiteit: verandering


Alles verandert,

en ik, wil ik anders zijn? --


en kan dat bij jou?


Everything changes,Alles ändert sich,
and I, do I like to beund ich, will ich anders sein? --
different? -- with you?und geht das bei dir?

Gedicht H0054
Amsterdam, 2011-11-30
Bundel: Midziel 

Zywa Afgescheurd

De boeken zijn versiering
enkel kaft, goud-op-snee
licht en leeg, mijn erfenis
in zolderrekken

Ik zou er om lachen
als ik niet hoestte
van het stof (zijt gij)

Er steekt een papier tussen ¬Ė
afgescheurd van de akte
van een geboorte

Een geheim. Ik ben ge√ęcht
Echt gemaakt met een stempel
Ik leef onder een valse naam

Het voelt als sterven
aan de vraag hoe ik zou
willen heten en wat dat zou

veranderen? Dit offici√ęle
document wist mijn naam uit
Steeds zal ik denken:
Dat ben ik niet

Gedicht 409
Vaison-la-Romaine, 2015-04-12
Bundel: Ik ben 


Het is best veel werk,

te worden wie je wilt zijn --


het moet vaak over.


It's a lot of work,Es ist viel Arbeit,
to be who you want to be --zu werden, wer du sein willst --
a lot of redo's.mit vielen Nochmals.

Gedicht H2611
Amsterdam, 2019-11-15
Bundel: De trek 
Mede opgedragen aan: Florentin dK 


Een mens verandert

slechts als een ander hem dwingt --


Zelf kan hij dat niet.


People only changeMenschen ändern sich
when someone else forces them --nur unter Zwang, sie können --
They can't change themselves.das nicht selbst machen.

Gedicht S1492
Amsterdam, 2022-08-13
Het volgende verhaal (Cees Nooteboom) - 1991
Novelle
"Dat is het verschil tussen goden en mensen. Goden kunnen zichzelf veranderen, mensen kunnen alleen maar veranderd worden."

Bundel: Wilikken 
Eerbetuiging: Nooteboom, Cees 


Gehandicapten

ontwikkelen zich, als mens --


zijn ze dapperder.


Disabled peopleDie Behinderte
evolve, as human beings --entwickeln sich, als Menschen --
they become braver.sind sie mutiger.

Gedicht H3942
Amsterdam, 2023-07-09
De leertijd (Iris Murdoch) - 1985
Roman "The Good Apprentice", hoofdstuk 2, deel 6

Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Moed 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa De ruil

's Avonds loop ik graag
door de straten, kijkend
naar de mensen in hun huizen
en dan vraag ik me af
met wie ik zou willen ruilen

en wat voor ruil dat dan is
Wat geef ik en wat krijg ik?
Een ziel voor een ziel, misschien
niet om voor altijd te houden
maar, wie zou de mijne willen

met alle gevolgen van dien?
Natuurlijk krijg ik geen antwoord
Een vogel op een straatlantaarn
kijkt naar mij, het is nacht
dus ze zingt niet

of ze nu vrij is of gevangen
ze zingt niet, want het is nacht
Maar we zijn nu niet alleen
en ik wil wel met haar ruilen
Ja, dat heb ik gedaan

Gedicht 5287
Amsterdam, 2023-09-24
De overeenkomst (Mitski) - 2023
Lied "The Deal" (album "The Land is Inhospitable and So Are We")

Bundel: Handreiking 
Eerbetuiging: Mitski (Miyawaki, Mitski) 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto