De kolonisten

van vroeger stelen netjes --


uit de bankkluizen.


Still, the colonistsDie Kolonisten
of the past steal, decently --stehlen anständig weiter --
from the safe bank vaults.aus Banktresoren.

 Gedicht S1903
 Amsterdam, 2023-09-07
 Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
 Relaas "A Change of tongue", deel 1 ¬ß 2
 Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 Bundel: Specialiteiten 


De witte cipiers

sluiten zwarte zielen op --


in witte beelden.


The white prison guardsDie weiße Wärter
lock up the black souls in white --sperren schwarze Seelen ein --
imaginations.in weißen Bildern.

 Gedicht S1872
 Amsterdam, 2023-08-19
 Zwarte Lichamen, Witte Blikken: de aanhoudende betekenis van ras (George Yancy) - 2008
 Boek "Black Bodies, White Gazes: the Continuing Significance of Race"
 Eerbetuiging: Yancy, George 
 Bundel: Mag Macht 


Als kolonisten

pikken we andermans werk:


wij dichters van faam.


As new colonistsAls Siedler klauen
we steal other people's works:wir die Schriften anderer:
we poets of fame.wir Ber√ľhmtheiten.

 Gedicht S1865
 Amsterdam, 2023-08-16
 het zichtbaar maken van allerlei strooptochten (Antjie Krog) - 2022
 Gedicht "die sigbaarmaking van allerlei strooptogte" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
 Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 Bundel: Kijk mij nou 


Ongevraagd komen

ze helpen, zo bescheiden --


is hun eigendunk!


UnsolicitedUngefragt kommen
they come to help, so modest --sie zu Hilfe, bescheiden --
is their haughtiness!ihre Eitelkeit!?

 Gedicht S1654
 Amsterdam, 2023-02-04
 Bundel: De trek 


Mijn wissellichaam

sterft aan kanker, de veelvraat --


van kolonisten.


My metamorphicMein Wechselkörper
body dies of the glutton --stirbt an Krebs, dieser Vielfraß --
of colonisers.von Kolonisten.

 Gedicht S1488
 Amsterdam, 2022-07-30
 Bundel: Wissellichaam 


Zywa Amsterdam, slibland aan het Grote Meer

Om de eilanden van slib
in het moeras stijgt het
peil, de vissers zien hun wereld wijder
worden, ook oude beddingen
vullen zich, het waterland
wordt bereikbaar over rivieren
uit het vaste land

Het is een aanzuigende leegte
een poort naar de zee, een kans
voor de veenboeren en de bosbewoners
om handel te gaan drijven
dijken, kades, een stad
te bouwen, met een dam
in het midden

Er stromen mensen over
van de welvarende dorpen
naar het drooggelegde land
met de nieuwe haven --
geen oude kern die hongerig
de ommelanden verovert
maar hun kolonie

 Gedicht 3819
 Amsterdam, 2021-05-17
 AD 1100, het begin van Amsterdam
Almere = Groot Meer

 Bundel: Nieuw Verleden 


Zywa De kolonelisten

De luitenant-kolonel is een held
Met verliezen is het moeilijk
leven, het roept teveel

vragen op, over minachting
kreunende minachting
van mensen en de grondwet

De winnaars hebben verloren
Want ze trekken zich terug
uit de vlakte waar geen eten is

en de kolonelisten hebben gelijk
ze zijn geen slechte verliezers --
uiteindelijk hebben ze gewonnen

Maar slachtoffers vergeten niet
Hun verdrijving is levend
uitgekapt, afgekapt, omgekapt

zijn, gevangen
in waanbeelden
van blinden die geloven

uitverkoren te zijn
door de Enige
die niet verliezen kan

 Gedicht 3355
 Amsterdam, 2021-01-11
 Met God aan onze kant (Bob Dylan) - 1964
 Lied "With God on our side"
 Eerbetuiging: Dylan, Bob 
 Bundel: Grote Stroom 


Zywa Wat zij niet hebben gezegd

Vergadering op hoog niveau
De koning kan niet anders
De reputatie van het land

wordt aangevallen, en verdedigd
met de grootste filosoof: zijn
de ongelovigen minderwaardig?

Moeten wij hen bekeren
met kanonnen en dwangarbeid
en daarvoor worden beloond?

Of beroven en vermoorden wij
beschaafde mensen tot verdoemenis
van onszelf, een onuitwisbare schuld?

De meningen blijven
verdeeld, de koning is machteloos
Hij kan geen besluit nemen

De wijzen gaan uiteen
Biddend verschonen ze hun ziel
van wat zij niet hebben gezegd

 Gedicht 2402
 Amsterdam, 2019-09-09
 Valladolid in 1550
Vergadering onder leiding van Karel V, over de wreedheden jegens de Azteken in Mexico
De kolonisten verdedigen zich met argumenten van Aristoteles (384-322), de moralisten stellen daar zijn definitie van beschaving tegenover
In 1511 uitte Antonio de Montesinos dezelfde beschuldigingen tegen de Spaanse kolonisten op Hispaniola

 Bundel: Het Halve Werk 


Zywa Het gastenboek

Buiten ligt de straat vol rollen
prikkeldraad, je ziet ze niet
achter de geblindeerde ramen
van de ambtelijke vrede

Binnen loopt iedereen naakt
in zijn kleren rondom de toren
van opgestapelde stoelen
waarop de commissaris zit

Hij wiebelt, de mond vol
landsbelang en zorg om elkaar
De muren zijn versierd met namen
Uit beleefdheid noteer ik de mijne

in het gastenboek, zestien pagina's
na een vrouw die beroemd geworden is
Mijn geleende lauweren laat ik achter
Ik wil er niet op rusten

 Gedicht 1733
 Amsterdam, 2018-04-27
 Hoofdbureau van de Britse politie in de Prinses Maria straat, Jeruzalem, 19 mei 1948
Gedicht "The Tower" ("De Toren", Charles Simic, 1994, bundel "A Wedding in Hell")

 Bundel: Andere tijden 


Zywa Operatie D

Checkpoints maken me bang, kolonisten gaan hun gang
Iedereen doet mee aan Operatie D
 
Je kunt het zien, je kunt het voelen, het is overal
Ze laten ons langzaam stikken, red ons uit de val?
 
Checkpoints maken me bang, kolonisten gaan hun gang
Iedereen doet mee aan Operatie D
 
Hoor je wat ik zing, begrijp je wat ik zeg?
 
De honden grommen,
de kinderen willen knokken, ze zwaaien met stokken
en zien in mij een moordenaar, een levensecht gevaar
 
We betalen met ons bloed
Hun leiders huichelen geduld!
Dat is gelogen Donder op!
Geen mededogen Donder op!
Ik ben niet welkom Donder op!
Maak dat je wegkomt, donder op!
Want dit is ons land, donder op!
Jij bent een vijand, donder op!
Waar kan ik heen? Wat kan ik doen? Zeg het maar, zeg het maar!
 
Ik kan roepen wat ik wil, we moeten hier weg
want iedereen doet mee aan Operatie D
 
Pas op, pas op, dat is niet pluis
Er dreigt gevaar, ik moet naar huis!
 
Ze geven ons de schuld Donder op!
Verliezen hun geduld Donder op!
Ik kan niet blijven wachten, Donder op!
Me niet af laten slachten Donder op!
Ik moet de boeien verbreken Donder op!
De vernedering stoppen Donder op!
De wereld kijkt toe, de wereld ziet hoe
we worden verdreven We worden verdreven!
 
Ik wil niet vechten, alleen gelijke rechten!
Iedereen doet mee aan kolonisme
iedereen doet mee aan checkpointpesten
iedereen doet mee aan Operatie D

 Gedicht 684
 Amsterdam, 2016-06-14
 Plan D: Isra√ęl, maart 1948
Lied "Mississippi Goddam" (album "Nina Simone in concert")

 Eerbetuiging: Simone, Nina 
 Bundel: PuimPuin 

Zywa
Trefwoorden
Kolonialisme
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F