Leeglopers vluchten

voor de zon die zijn woorden --


brandt in hun schedels.


Loafers try to fleeFaulenzer fliehen
from the sun that burns its words --vor den Worten der Sonne --
in their very skulls.in ihren Sch├Ądeln.

 Gedicht H4134
 Amsterdam, 2023-09-10
 Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
 D.L.P. Yali-Manisi, imbongi (hofnar) van de Thembu-clan roept in 1954 prins Nelson Mandela op om zich uit te spreken
Relaas "A Change of tongue", deel 3 ┬ž 2

 Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 Eerbetuiging: Mandela, Nelson 
 Bundel: Geweten 


Op de trein wachten

terwijl je op de rails ligt --


is geen leiderschap.


Waiting for the trainAuf den Zug warten,
while lying down on the track --w├Ąhrend man auf dem Gleis liegt --
is not leadership.ist keine F├╝hrung.

 Gedicht S1908
 Amsterdam, 2023-09-09
 Wijze en dappere mensen (Dwight Eisenhower) - 1952
 "Neither a wise man nor a brave man lies down on the tracks of history to wait for the train of the future to run over him." (Dwight Eisenhower, in Time op 6 Oktober 1952) - "Wijze en dappere mensen weten wel beter dan op de spoorlijn van de geschiedenis te gaan liggen en te wachten tot de trein van de toekomst over hen heen rijdt."
 Eerbetuiging: Eisenhower, Dwight 
 Bundel: Groot verzet 


Bijeenkomsten, om

de leiders te kiezen, die --


de macht gaan grijpen.


Assemblies will beVersammlungen zur
held to elect the leaders --Wahl der F├╝hrer, die die Macht --
who will seize power.ergreifen werden.

 Gedicht H4099
 Amsterdam, 2023-09-01
 Het glinsterend pantser (Simon Vestdijk) - 1956
 Roman, hoofdstuk 2-VIII. Voor- en nageschiedenis van een boottocht
 Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 
 Bundel: Innerst 


Ik ben mezelf niet,

ik moet me groot opblazen --


zo groot als mijn stoel.


I'm not myself, IIch bin nicht ich selbst,
have to blow myself up big --ich muss mich gro├č aufblasen --
as big as my chair.so gro├č wie mein Stuhl.

 Gedicht S1659
 Amsterdam, 2023-02-06
 Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
 Roman
Blz. 229, Maarten Koning (en Bart Asjes) na een afdelingsvergadering (1976)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Een afdelingshoofd

beschermt de medewerkers --


als een paraplu.


A department headAbteilungsleiter
should protect the employees --sch├╝tzen die Mitarbeiter --
like an umbrella.wie ein Regenschirm.

 Gedicht H3594
 Amsterdam, 2022-12-02
 Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
 Roman
Blz. 538, Maarten Koning, Ad Muller en Bart Asjes (1974)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Zywa Kwartiermaker

Ik dien, ik geef -- ruimte
aan bezieling en bezwaren
ik vul me met wensen
en giet ze uit in besluiten
tot er tevredenheid overvloeit

Klagers hoor ik niet klagen
maar aanmoedigen, zo verdwalen ze
nooit in verwachtingen

De winst is maar een saldo
van afrondingsverschillen
lasten worden baten in de ruimte
van het samenleven
waar iedereen in het midden staat

van nergens speciaal, nergensmensen
overal, nergens heen op weg
want ze zijn er al

 Gedicht 3831
 Amsterdam, 2021-06-13
 Nergensman (The Beatles) - 1965
 Lied "Nowhere Man" (album "Rubber Soul")
Voorzitterschap

 Eerbetuiging: Lennon, John 
 Eerbetuiging: The Beatles 
 Bundel: Lilith's Krachten 


Drukte aan het hof,

iedereen danst zoemend rond --


koning majesteit.


The court is busy,Betrieb am Hofe,
buzzing and dancing around --jeder summt und tanzt herum --
the sovereign king.um seine Hoheit.

 Gedicht H2415
 Amsterdam, 2019-03-26
 Lente (Jeroen Eisinga) - 2010
 Performance
 Eerbetuiging: Eisinga, Jeroen 
 Bundel: Waaizand 

Zywa
Trefwoorden
Leiderschap
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld ┬ę Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F