Trefwoord  Leven: omgeving


Uit lage wolken

en riviernevels gemengd:


een mist van zonlicht.


Mixed from the low cloudsAus Wolken und Fluss-
and the river's misty coat:dampf gemischt: das neblige --
a haze of sunlight.Streulicht der Sonne.

Gedicht H2267
Braamt, 2018-09-06
Atlas schudde zijn schouders (Ayn Rand) - 1957
Roman "Atlas shrugged" ("Wereldschok" / "Atlas in staking" / "De kracht van Atlantis"), deel 1 (Non-contradiction), hoofdstuk V (The climax of the D'Anconias)

Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Schoonheid: aarde 
Eerbetuiging: Rand, Ayn 

Zywa Jouw straat

Het is nog vroeg, geen klanten
niemand op weg naar zijn werk
alles nog zoals gisteren
de brandkraan altijd paraat
en nachtrondes tegen diefstal

Hier doe jij jouw boodschappen
hier ga jij naar de kapper
hier wonen jouw vrienden
dit is jouw uitzicht, jouw straat
jouw wijk, jouw thuis

waar jij rustig kunt slapen
zonder akelige dromen
zo goed is het leven hier
op orde, met buren
die jou allemaal kennen

Ik zou hier doodgaan
of gek worden, tenzij
ik bij jou woonde -
elke avond niets anders
te doen dan bij jou te zijn

Gedicht 4774
Amsterdam, 2022-11-05
Vroege zondagochtend (Edward Hopper) - 1930
Schilderij "Early Sunday Morning"

Bundel: NachtWacht 
Eerbetuiging: Hopper, Edward 


Het plastic afval

is een heel groot spook, gebutst --


van eeuwig leven.


The plastic waste isDer Plastikm√ľll ist
an enormous ghost, dented --ein großes Gespenst, verbeult --
with eternal life.von Langlebigkeit.

Gedicht S1606
Amsterdam, 2022-12-18
Etabe en Sarah in Kinshasa (Kris Pannecoucke) - 2022
Etabe en Sarah, beiden in een kostuum van plastic bekers, Kinshasa 2022 (foto Kris Pannecoucke)

Bundel: Blauwe plekken 
Eerbetuiging: Pannecoucke, Kris 
Eerbetuiging: Etabe & Sarah 


Boven op de muur

til ik de ladder hoog op --


naar de buitenkant.


On top of the wallIch steh auf der Wand,
I lift up the ladder, high --hebe die Leiter, auf die --
down to the outside.andere Seite.

Gedicht H4176
Amsterdam, 2023-09-23
Bundel: De trek 


De zon wekt me recht

in mijn gezicht! Dat kan niet!


Staat de aarde scheef?


The sun wakes me rightDie Sonne weckt mich
in my face: impossible!ins Gesicht: unmöglich! Ist --
Is the earth tilted?die Erde geneigt?

Gedicht H4315
Amsterdam, 2023-11-29
Bundel: Waaizand 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto