Trefwoord  Leven: stroom


Doezelend tril ik

mee met de wereld buiten --


Een blad in de wind.


Dozing, I vibrateDösend vibriere
along with the world outside --ich mit der Welt da draußen --
A leaf in the wind.Ein Blättchen im Wind.

Gedicht H0031
Amsterdam, 2011-11-26
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Bewustzijn: verbondenheid 


De zon gaat onder

en komt weer op, eindeloos --


leefde ik, als kind.


The sun goes down andDie Sonne kommt auf
comes up again, endlessly --und sie geht unter, endlos --
I lived, as a child.lebte ich, als Kind.

Gedicht S0064
Amsterdam, 2012-06-17
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Zywa Lotuslente

Er is voor alles een tijd
dat is mooi gezegd

maar het is een lelijk vooruitzicht
dat er altijd geweld zal zijn

en erger, met en zonder liefde
draait de wereld maar door

     een chaos van acties
     en reacties met sporen

     van inzichten, wensen en
     voornemens, de herhaling

     van Nieuwjaren ¬Ė nog een keer
     roepen de kinderen na het spel

          nog een keer de tijd
          van beginnen en eindigen

          tijd om mijn best te doen
          om uit te rusten en tevreden te zijn

          nog een keer de lotuslente
          en mijn armen om jou heen

Gedicht 190
Amsterdam, 2012-12-31
Bundel: Nieuw Verleden 
Trefwoord: Lente 

Zywa De foto

Met brede armen luister ik
Met handen vol groene oren
Veelstemmig gefluister van pluizen
Fijne sporen geluid
op de bank

Een vrouw en haar dochter
kijken rond, het meisje tuurt
en zegt met wiebelende benen

Ik word mama net als jij
met een papa en een kind
dat dit het mooiste plekje vindt
van alles, heel de wereld, het heelal

*

Het meisje speelt met een bal
trekt een schilfer van mijn bast
vraagt: staat jouw naam erin gekrast?
Wat is hij oud mam, wel driedubbel dik
en die bobbels, is hij ziek misschien?

Haar moeder lacht en maakt de foto
die ze van zichzelf had willen zien:
het meisje, en ik incognito

niet zo wijs, niet zo
vol, hoog en breed
van voorgeschiedenis als nu
en kleiner dan wat ik weet
van al de mensen

die mij hebben gestreeld
van al de wensen
die ze met mij hebben gedeeld

Gedicht 202
Parijs, 2013-09-08
Bundel: Alsloos 
Trefwoord: Ouderdom: toezien 


Mijn dochters lachen

mijn moeders lach, regelen --


mijn liefkozingen.


My daughters, laughingMeine Töchter, die
like my mother laughed, direct --wie meine Mutter lachen --
all my caresses.leiten mein Streicheln.

Gedicht H0733
Amsterdam, 2014-02-04
Wat Leda er niet van dacht (Paul √Čluard) - 1949
Gedicht "Ce que n'en pensa pas Léda" (bundel "Léda")

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Eluard, Paul 

Zywa Het heet traagheid

Als er zoveel beweegt
in mij, mijn buik, mijn hart
en parallel in mijn hoofd

overal chaos
hoe zou ik dan stil kunnen zijn?

Mijn spieren doen vertraagd
mee, door de kleine onrust
draait heel mijn lichaam

zoals de aarde om haar as
tolt, door heen en weer rond
schietende elementaire deeltjes

Ik zit er midden in en voel
de snelheid niet, éen
met mijn eigen storm, een

en al beweging
Het heet traagheid
maar ik noem het leven

Gedicht 707
Amsterdam, 2016-06-28
De rotatie van de aarde is het vertraagde effect van de beweging van de elementaire deeltjes
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Altijdbloeiend (Solmaz)

Voortgebracht - zijn - door genen
hun verzameling - zijn -
hun leven, hun kopie√ęn

Ervaren, de storm en de trommels
van de buitenwereld, de buren
met wie ik mij ben, niet alleen

Ontvangen, genot en pijn
zaad in mijn hemelse bloem
en weelde in mijn haren

Geven, het spel
van gongen in de wind
gedachten, wie we zijn

en wanneer ik jarig ben
staat de tijd een beetje stil
in de jaren die voorbijvliegen

Gedicht 1614
Amsterdam, 2017-11-13
Bundel: Zomervogels 


Aflevering tien-

duizendnegentig: ik speel --


mijn leven als soap.


Episode thirteenFolge zweitausend
thousand and ninety: I play --neun: ich spiele mein Leben --
my life as a soap.als Seifenoper.

Gedicht H2446
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Ik waad door de stroom

van levens en orden ze --


tot scenario's.


I wade through the streamWaten durch den Fluss
of lives and organise them:der Leben und sie ordnen --
into storyboards.in Szenarien.

Gedicht H2448
Amsterdam, 2019-05-02
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Een nieuwe kwestie

voegt zich in een nieuw patroon --


als euréjà vu!


A new issue canEin Problem f√ľgt sich
adjust in a new pattern --in eine neuen Struktur --
as Euréjà vu!als Euréjà vu!

Gedicht H2941
Amsterdam, 2021-04-23
De thuiskomst (Bernhard Schlink) - 2006
Roman "Die Heimkehr"
"Die Gedanken sind frei" ("De gedachten zijn vrij", 1780, met muziek in de "Lieder der Brienzer Mädchen" uit 1800)

Bundel: Om Armen 
Eerbetuiging: Schlink, Bernhard 


Het wordt weer lente,

elk jaar wordt het weer lente --


elk jaar bloei ik op.


It is spring again,Wieder mal Fr√ľhling,
every year it will be spring --jedes Jahr wird's Fr√ľhling sein --
every year I bloom.jedes Jahr bl√ľh ich.

Gedicht H3013
Amsterdam, 2021-08-16
Bundel: OverLeven [1] 
Trefwoord: Lente 


De monnik naait, naait,

trekt, trekt de draad door de stof --


Geen knoop aan het eind.


The monk sews, he pulls,Der Mönch näht, er zieht,
pulls the thread through the fabric --zieht den Faden durch den Stoff --
No knot at the end.Keine Endknotung.

Gedicht H3175
Amsterdam, 2022-01-10
Een geluk bij een ongeluk (Iris Murdoch) - 1971
Het leven is een voortdurend proces zonder fixatie
Roman "An accidental man" ("Een toevallige man")

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa Ik leef wat leeft

Mijn geest is leeg gebleven
geen stem, geen ingevingen
niets goddelijks, alleen
wat er al was
wat ik gevonden heb

Ik pelde, bezag
de onwrikbare gedachten
waarmee ik ben opgevoed
de vele leugens die me binden
aan een vals beeld van wie ik ben

van ons en de anderen
als vreemden van elkaar
die ik moet duchten en weghouden
met hun gewoonten, interessant
misschien, maar ongemakkelijk

Leeg laat ik de geuren
door mij heen stromen
Ik kan ze niet vasthouden
alleen beleven, ik leef
wat leeft

Gedicht 4444
Amsterdam, 2022-04-05
De leugens die ons binden (Kwame Anthony Appiah) - 0
Boek "The lies that bind -- Rethinking identity" ("De leugens die ons binden -- Opnieuw denken over identiteit")

Bundel: Wissellichaam 
Eerbetuiging: Appiah, Kwame Anthony 

Zywa Zon binnen de muren

Huiselijk geluk met elkaar
van tijd tot tijd een afscheid
en dan een kind erbij

Geen mannen in onze armen
geen gedoe zeggen we
tegen de tiener onder ons

De wereld vergeten en door
de wereld vergeten
vrij zijn

binnen de muren
eeuwige zonneschijn
in mijn smetteloze geest

Als een tempel, gereinigd
met de wind die meeneemt
wat niet mogelijk is

met het water uit de heilige bron
de offerkoeken van de aarde
en het altijd brandende haardvuur

de eeuwige stroom
binnen de muren
van mijn leven

Gedicht 4566
Amsterdam, 2022-07-03
Alexander Pope (London 1688-1744) over de Vestaalse maagden in zijn gedicht "Eloisa to Abelard" (1717) over Abaelardus en H√©lo√Įse:
207 How happy is the blameless Vestal's lot!
208 The world forgetting, by the world forgot:
209 Eternal sunshine of the spotless mind!
210 Each prayer accepted, and each wish resign'd;
211 Labour and rest, that equal periods keep;

Bundel: Wissellichaam 


Na mijn laatste woord

ging de afsluitende punt --


mee de grens over.


After my last word,Nach meinem letzten
the closing point also crossed --Wort ging auch der Schließpunkt mit --
the border with me.√ľber die Grenze.

Gedicht H3524
Amsterdam, 2022-10-25
Dagdromerij zonder datum (Jila Mossaed) - 2009
Gedicht "Kan ingenting om svampar" (bundel "Varje natt kysser jag markens fötter" / "Elke nacht kus ik de voeten van de grond")
1986, gevlucht vanuit Iran naar Zweden

Bundel: Zelf mijn museum 
Eerbetuiging: Mossaed, Jila 


Een mens is een vat

vol oude ervaringen --


vermengd met nieuwe.


People are vesselsDer Mensch, ein Gefäß
full of experiences --mit alten Erfahrungen --
old mingled with new.vermischt mit neuen.

Gedicht H3627
Amsterdam, 2022-12-29
De tijd hervonden (Marcel Proust) - 1927
"Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats" ("Een uur is niet een uur, maar een vat gevuld met geuren, geluiden, voornemens en klimaten")
Citaat uit: "De tijd hervonden", §2

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Proust, Marcel 

Zywa Samenval

Het uur heeft geslagen
Meteen vergeten we de tijd
en wensen we elkaar alle goeds
en verveling toe

dat zalige alles kunnen
bij het rustgevende tikken
van oma's klok zonder de wijzers
van een agenda die Actie! roept

Nieuwjaar, het besef
dat de tijd in onszelf nooit voorbijgaat
In één lichaam zijn we jaren
aan ervaringen die niet afgesloten zijn

maar zich tegoed doen
aan nieuwe ontdekkingen en af en toe
ons te denken geven
over hoe het allemaal samenvalt

Gedicht 4901
Amsterdam, 2023-01-01
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Nieuwjaar 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa Mensenmens

We dansten naar een nieuw jaar
in de utopie van de muziek
en de Gouwe Ouwe
liederen van liefde
verlangen en verdriet
die in onze longen wonen

en onvoorspelbaar ineens
uit de diepte van onze adem
naar buiten komen
strelend of stormend vol
ervaringen die ons laten
voelen wie we zijn en waar

het om gaat, de eeuwigheid
van ons leven te plukken
in de stroom van onze adem
die tevens andermans adem is
terwijl we volledig opgaan
in onze aanwezigheid

Gedicht 4902
Amsterdam, 2023-01-01
Het grondbeginsel hoop (Ernst Bloch) - 1959
Utopie: het woord waarvan de betekenis het midden houdt tussen "niet bestaande plaats/samenleving" en "goede plaats / gelukkige samenleving"
Carpe diem = Pluk de dag (Horatius, 23 vC)
Carpe aeternitatem in momento = Pluk de eeuwigheid in het ogenblik (Ernst Bloch, 1954-1959, in: "Das Prinzip Hoffnung" / "Het grondbeginsel hoop")

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Geluk: verbondenheid 
Eerbetuiging: Bloch, Ernst 


In water leven,

dakloos, vrij van kinderzorg --


altijd onderweg.


Living in water,Im Wasser leben,
without roofs, free of childcare --keine Kinderbetreuung --
always on the go.immer unterwegs.

Gedicht H3677
Amsterdam, 2023-01-17
Ondine gaat (Ingeborg Bachmann) - 1961
Verhaal "Undine geht" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, op 20 mei 1961)

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Bachmann, Ingeborg 


Morgens openen, 's

we de dag met de sleutel --


Waartoe wij bestaan.


In the morning weMorgens eröffnen
open the day with the key --wir den Tag mit dem Schl√ľssel --
What our life is for.Wozu wir da sind.

Gedicht H3687
Amsterdam, 2023-01-29
Ochtendgebed / Antroposofische Ochtendspreuk (Rudolf Steiner)
Schoolcatechismus: Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Eerbetuiging: Steiner, Rudolf 

Zywa Opening

Buiten is de aarde, het leven
van longen, harten en benen
Buiten ervaren we het wonder
van alles om ons heen
Buiten beleven we het wonder
wie we zijn

Binnen is de hemel, de scheppende ziel
van ons leven met elkaar
Binnen ontplooien we ons
en geven we het beste
Binnen staan we open
voor wat de wereld biedt

Open laat ik
buiten naar binnen en
binnen naar buiten
stromen
Open ontvang ik
en geef ik mijzelf

Gedicht 5072
Amsterdam, 2023-01-29
"Genesis" ("Beresjiet")
"Morgenspruch f√ľr die Klassen 5-12" ("Ochtendspreuk voor de 5de-12de klas", 7 september 1919, Rudolf Steiner)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Reiki 
Eerbetuiging: Steiner, Rudolf 


De weg maakt een lus,

mannen staan te turen hoe --


alles terugkomt.


The road makes a loop,An der Kehrschleife.
men with bikes are peering how --starren Männer darauf, wie --
everything comes back.alles zur√ľckkommt.

Gedicht H3743
Amsterdam, 2023-02-28
Het huis bij de sluis - II (Hester Knibbe) - 2002
Gedicht uit de bundel "Verstoorde grond"

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Knibbe, Hester 


Verhalen die goed

aflopen bestaan echt niet --


Er is geen afloop.


Stories that end well...Geschichten, die gut
well, there really aren't any --enden, gibt es wirklich nicht --
There are no endings.Es gibt kein Ende.

Gedicht H4261
Amsterdam, 2023-10-28
Vuurtorenwachten (Jeanette Winterson) - 2004
Roman "Lighthousekeeping", hoofdstuk Bekend punt in de duisternis

Bundel: Stroom 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto