Trefwoord  Liefde: harmonie


Liefde, dat zijn wij:

in elkaars armen gelijk


op ademhalend.


Love, that's us right now:Das ist Liebe: wir
breathing in each other's arms --liegen uns in den Armen --
and in the same rhythm.und wir atmen gleich.

Gedicht H0325
Amsterdam, 2012-07-19
Bundel: Het Grote Geheim 

Zywa Het zegel

Achter de tranen tussen mijn hart
en mijn hoofd schijnt de liefde
onuitputtelijk denk ik

De wolken zijn maar knopen
en in regen stroomt liefde
mee want het is de tijd

van Waterman, de zon
van lieve mensen schijnt
in mijn hart, mijn open hart

Ik vlucht niet, ik ben
sterk omdat ik dat ben
geworden en dat maakt me

mooi, zeg jij met het zegel
van de gevende maan
en de alles ontvangende

zon op jouw hart, ja zoals jij
mij ziet wil ik zijn, een bloem
in ons seizoen

Gedicht 1555
Amsterdam, 2017-09-24
Haar (musical) - 1967
Lied "Aquarius" ("Waterman", uit de musical "Hair", 1967, tekst van James Rado en Gerome Ragni)

Bundel: Zomervogels 
Eerbetuiging: Rado, James 
Eerbetuiging: Ragni, Gerome 


O, Odorono

voorkomt teleurstellingen:


liefde heeft een neus!


Oh, OdoronoOh, Odorono
will prevent disappointments:verhindert Enttäuschungen:
love does have a nose!Liebe hat Nase!

Gedicht H3354
Amsterdam, 2022-07-04
Odorono (The Who) - 1967
Lied (album "The Who Sell Out")

Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 60 en 70 
Eerbetuiging: The Who 
Eerbetuiging: Townshend, Pete 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto