Trefwoord:  Maatschappij / Samenleving

Zywa Boven op de toren

Maar is er wel een uitweg, vraagt
     de grappenmaker aan de dief
Waar gaat het heen of blijft het zo?
     Dat hoop ik niet zeg, alsjeblief!

De mensen leven op zichzelf
     machines ploegen door het land
en in de waan van alledag
     gebruikt er niemand zijn verstand

Wat maak je je nou druk man, lacht
     de dief, het gaat om broederschap
dus laat hen maar geloven wat
     jij zegt: het leven is een grap

Als wij elkaar maar steunen man
     dan kunnen wij wel eerlijk zijn:
de wereld is voor amateurs
     deskundigheid is enkel schijn

Kijk: boven op de torentrans
     staan vorsten in het rond op wacht
de vrouwen en het personeel
     bezoeken hen de hele nacht

tot aan het kraaien van de haan
     wanneer ze allen slapen gaan
Twee ruiters komen dichterbij
     de wind steekt op en wakkert aan

Boven op de toren  Boven op de toren
Beek (Berg en Dal), 1967-00-00
Boven op de uitkijktoren – 1967
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 

, 2018-11-11
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 

Amsterdam, 2019-07-17
Brieven over ethiek aan Lucilius – 65
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 

Amsterdam, 2019-08-04
Zomeravondgesprek – 2019
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: Verhulst, Dimitri 

Amsterdam, 2019-11-16
Dit is een luide wereld – 2019
orkest de ereprijs en Dirk Luijmes (clavichord)
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Componist: Padding, Martijn 

Amsterdam, 2020-01-01
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Trefwoord: SGP-Singapore# 
Opdracht: Claudia Artz 


Hibbing is zo'n nergens
maandenlang begrensd
door kou die alles stillegt
en de straat aan beide kanten
laat verdwijnen in sneeuw

Het verzet en de dromen
van de tieners bevriezen
Ze houden hun kleren aan
in bed en moeten het doen
met ijsbloemen op het raam

De buren wonen te dichtbij
om vrienden te zijn
Oma houdt ze in de gaten
boodschappen en gordijnen
de regen in de lucht

's Ochtends zwaait ze
naar Albert die lacht
zonder tanden, hij snuift
regenpijpen en marcheert
in de maat van het alfabet

Hier kun je niet leven
als waarzegster, hier ben je oud
binnen twee jaar na school
dan moet je vertrokken zijn
of je toekomst is bekend
Amsterdam, 2020-02-16
De Verlatenheid – 1965
Bob Dylan (Duluth, MN, 1941) vertrok in 1959 uit Hibbing, MN
Lied “Desolation Row”

Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Trefwoord: USA-Hibbing# 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 


De echo's zijn een ziekte
een vloek of beide, steeds meer
mensen kunnen niet spreken

ze herhalen alleen
half de voorzeggers
die maar wat roepen

over robots en zichzelf
terughoren, teruggekaatst
tot de bal uit gaat

en niemand weet
wat hij wil, of hij wil
wat hij wil of wat hij zegt

Waar gaat het heen
met zijn allen in polonaise
naar een manke horlepiep?
Amsterdam, 2020-02-29
Nimf Echo
Horlepiep = Hornpipe = Blaashoorn, een matrozendans, begeleid op een hoorn met toongaten

Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 

Amsterdam, 2020-06-17
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 

Amsterdam, 2020-08-27
Het kasteel (Franz Kafka) – 1923
Das SchloĂź (roman)
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: Kafka, Franz 

Amsterdam, 2020-08-27
Het kasteel (Franz Kafka) – 1923
Das SchloĂź (roman)
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: Kafka, Franz 

Amsterdam, 2020-12-13
De generaal in zijn labyrint (Gabriel GarcĂ­a Márquez) – 1989
Verhaal “El general en su laberinto” over Simón Bolívar
Het ideaal van gedeelde bevoegdheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Rusland, Australië en India

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: GarcĂ­a Márquez, Gabriel 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater