Trefwoord:
Macht
 
 
Gerechtigheid is machtig zonder geweld

Ik ben machtig door mijn rechtvaardigheid


Ik ben machtig door mijn hartelijkheid


Justice is powerful without violenceGerechtigkeit ist mächtig ohne Gewalt
I am powerful because of my justiceIch bin mächtig wegen meiner Gerechtigkeit

I am powerful because of my cordialityIch bin mächtig wegen meiner Herzlichkeit

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik vertrouw op de macht van kwetsbaarheid – 0
Ik bescherm kwetsbare mensen
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Macht 

Zywa Je maintiendrai

Dit is mijn plaats, hier ben ik
geboren en gebleven – boom
berg, rots in de branding

Wolken vluchten
voor de wind van de tijd
maar ik sta vast, ik weet hoe het is

Mijn vader snoeide me
en zette me dwars op de wind
neer als een scheepsmast

onder groot zeil, ankers
diep de bodem in, pal
als het Paard van Marken

     Mijn zonen zijn dwars
     Ik heb ervan geleerd
     Ik moet streng zijn

     desnoods mijn vrouw slaan
     negeren wat zij goed bedoelt
     en haar vrijheid beknotten

     want vrije moeders maken zonen vrij
     om te denken dat nieuwe ideeën
     sneller varen dan de wind

     Maar een man weet wel beter
     Het is het begin van het eind
     als hij geen eind maakt aan elk begin

I will maintain  Ich werde aufrechterhalten
Je maintiendrai

Amsterdam, 2014-05-08
Je maintiendrai is de wapenspreuk van Willem van Oranje (1533-1584) en het koninkrijk Nederland (sinds 1815)
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Macht 
Trefwoord: NED-Marken# 

Elf

Amsterdam, 2014-07-22
Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Macht 

Zywa De Gouden Koning (“El Dorado”)

Het was geweldig
om koning te zijn
maar ik heb niet de macht

om het einde tegen te houden
Ze kleden me helemaal uit
en smeren me in met vet

blazen met pijpjes stofgoud
op mij, bedekken me
met jarenlange afgunst

Een optocht brengt mij weg
naar de troon op het vlot
het is een meedogenloos spel

Schitterend in het licht
van mijn vader, de zon
drijf ik over het meer

naar loerende ogen
aan de overkant
die me zouden komen villen

als ik me niet zou wassen
en gehaast de zon
aan het gulzige water gaf

The Golden King (“El Dorado”)  Der goldene König (“El Dorado”)
De Gouden Koning ('El Dorado')

, 2019-02-28
Bundel: MozaĂŻekvirus 
Trefwoord: Macht 
Trefwoord: BRA-El-Dorado# 

Ach, Polonius

Ay, Polonius!Amsterdam, 2019-06-09
De tragedie van Hamlet, vorst van Denemarken – 1602
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Shakespeare, William 

Naast kleine landen

There are small states, andAmsterdam, 2019-07-06
(Paul-Henri Spaak, 1899-1972) – 0
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Spaak, Paul Henri 

In afwachting zijn

Play a waiting gameAmsterdam, 2019-07-09
Grand Hotel Europa – 2018
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 

Ook na de oorlog

Amsterdam, 2019-07-10
Grand Hotel Europa – 2018
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 

Ik doe lekker wild:

leven is slaan en schoppen –


want dat doet het mij.


I like to be wild:Ich bin herrlich wild:
life is hitting and kicking –leben ist schlagen, treten –

It does that to me.Das macht es mit mir.

Amsterdam, 2019-10-05
Puin – 2019
"Debris", op 5 oktober 2019 uitgevoerd in het Orgelpark, door Ensemble Klang en Kit Downes
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Macht 
Componist: Downes, Kit 

Blues van alledag

Amsterdam, 2019-10-18
Zonnekoning – 1969
Lied "Sun King" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Lennon, John 
Eerbetuiging: The Beatles 

Ritme jaagt zich op,

steeds aandachtig luisterend –


of de echo volgt.


Rhythm rushes itself,Rhythmus jagt sich auf,
listening carefully if –immer genau zuhörend –

the echo follows.ob das Echo folgt.

Amsterdam, 2019-11-09
Het pad vervormt terwijl de sporen vervagen – 2019
“The Path Contorts as the Traces Fade”, Jacob Lekkerkerker bespeelt het Utopa hyperorgel in het Orgelpark op 9 november 2019
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Macht 
Componist: Bell, Hugo 

Op weg naar de macht

kapen ze stiekem de trein –


de Democratie.


Heading to powerAuf dem Weg zur Macht
they falsely hijack the train –rauben sie heimlich den Zug –

the Democracy.die Demokratie.

Amsterdam, 2019-12-12
Democratie is een trein – 1996
"Demokrasi bir trendir"
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: ErdoÄźan, Recep Tayyip 


Het voelt beroemd, zo'n zonnebril
tegen de radende en hopende ogen
die je verwarmen met aandacht

Ja, wij kijken, omdat we weten
door jou gezien te worden
we rechten onze rug en lachen

We horen je, jij praat graag
over liefde, over verlangens
en over mij

dat ik er klaar voor lijk te zijn
Ja, ik wilde het graag
heel graag geloven

en mijn lichaam riep
om verlossing, maar jij nam
mijn ziel ervoor terug

Waarom was mijn leeftijd maar een getal
waarom heb ik gedacht dat ik kon
vliegen in jouw aandacht?

Je speelde met de woorden
Red Mij Alsjeblieft
maar ik heb je overleefd
Vliegen in jouw aandacht

Amsterdam, 2020-04-23
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Macht 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 

Diefstal en bedrog

bouwden paleizen: onrecht –


is wet geworden.


Theft and deceptionDiebstahl und Täuschung
built palaces: injustice –bauten Paläste: Unrecht –

turned into the law.wurde zum Gesetz.

Amsterdam, 2020-06-27
Economische analyse (Fouad Laroui) – 2004
Bundel “Hollandse woorden”
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Laroui, Fouad 

Elkaar aanstaren

alsof de ander fout is –


en op jouw stoel zit.


Having a stare-down,Wir starren uns an,
as if the other is wrong –als säßen die Anderen –

sitting on your seat.auf unsren Sitzen.

Amsterdam, 2021-03-28
Het smelt (Lize Spit) – 2016
Roman
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Spit, Lize 

Godenschemering

Amsterdam, 2021-05-09
Bijbel – 0
• Kroonprins Thut-mosis (Mozes) wordt als baby in veiligheid gebracht in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
• Om de macht van de Amon-priesters te breken, voert farao Amen-hotep III de monotheïstische eredienst van Aton in (de zon, het abstracte goddelijke), maar in 1351 vC wordt hij vermoord

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Macht 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater