Trefwoord  Muziek: trilling

Zywa Kadootjes geluid

Door mijn kleren heen
voel ik het wuiven
in mijn longen
de halmen achter het riet

en ik huiver
met de zeeën en het gras
het ontoegankelijke moeras

Flarden meeuw en wij
stemmen van het lied
van de aarde, adem van haar getij
echo van haar zang

wij geschutte havens
osmotische enclaves
personerende huid

Kadootjes geluid
in en uit pompend
zijn we muziek
Ik ben muziek

Gedicht 325
Amsterdam, 2014-08-21
Persoon: van personare = weerklinken, door iets heen klinken
Bundel: WoefWoef 


Er gebeurt iets,

snel pulseert het dichterbij --


ik voel het, in mij.


Something's happening,Etwas passiert hier,
quickly it pulses closer --geschwind pulsiert es näher --
I feel it, in me.ich spür es, in mir.

Gedicht H2225
Amsterdam, 2018-06-23
Electro Symphonic Orchestra - 2018
23 juni 2018 in het Concertgebouw, Amsterdam
Tweede deel van blok 2

Bundel: Alsloos 
Componist: Benders, Colin 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto