Trefwoord  Naasten: liefde


Seks en frustraties

woelen achter de gevels --


van naastenliefde.


Sex and frustrationsSex und Frustration
toss and turn behind the fronts --ringen hinter den Fronten --
of neighbourly love.der Nächstenliebe.

Gedicht S0200
Amsterdam, 2014-05-22
Bundel: Stempels Maskers 

Zywa Houd van mij - 3

Ketens van vijf keer handen geven
hebben een net om mij geknoopt
dat me verbindt met iedereen

op aarde, zeggen ze, met de wereld
die mij toeroept:
Houd van mij!

     Daar kan ik echt niet aan beginnen
     naastenliefde prima, maar
     fysiek en financieel

     heb ik mijn grenzen
     en dan nog, wat is het antwoord
     als ik jou vraag: Houd van mij?

Houden we niet allemaal
het liefst van vrienden
uit een eigen groep?

Daarom luister ik dus
binnen mijn eigen kringen
en zou ik willen weten wie

     ik kan vertrouwen
     en wie mij wil hebben
     voor de heb

     want zonder vertrouwen
     kan ik niet terugzeggen
     Ik houd van jou

Gedicht 564
Amsterdam, 2016-02-25
Bundel: Geheim& Geloofd 


Mijn hart is dronken,

het valt in ieders armen --


dronken van liefde.


My heart is so drunk,Ich bin betrunken,
it falls in everyone's arms --ich fall' in alle Arme --
it is drunk on love.ganz liebe-trunken.

Gedicht H1618
Amsterdam, 2016-12-09
Met dronkaards is de regel (Mohamed Rumi) - 1250
Masnawi (Dubbelverzen)

Bundel: ZielZinZon 
Eerbetuiging: Rumi, Mohamed 

Zywa Schuldig

We kennen het verhaal
van de grote overstroming
als straf van God

Dat was eenmalig
heeft Hij beloofd, Hij geeft
sindsdien andere straffen

en zoals Job en Franz K
geloven gelovigen
dat ze altijd schuldig zijn

en blij moeten zijn
dat ze leven en
dat God hen niet vermorzelt

Maar God heeft geen dienaars nodig
maar mensen
hebben elkaar nodig

Dat is met het geloof
het enige
waaraan ze schuldig kunnen zijn

Gedicht 1729
Amsterdam, 2018-04-25
Genesis 9:11
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Grootmoedigheid kan

eerst wrang zijn, of bitter, maar --


de nasmaak is zoet.


GenerosityGroßmut kann zuerst
may be bitter at first, sweet --schon bitter sein, aber s√ľ√ü --
is the aftertaste.ist der Nachgeschmack.

Gedicht H2764
Amsterdam, 2020-08-15
grootmoedigheid - bitter - zoet (ANONIEM [Frankrijk]) - 1000
Bundel: Wilikken 
Eerbetuiging: ANON. [FRA] 


Ik ben een huis vol

goede wil, je bent welkom:


sticht vrede met mij.


I am a house fullWilkommen, mein Haus
of good will, you are welcome --ist voller Wohlgefallen:
to make peace with me.schließ Frieden mit mir.

Gedicht S1105
Amsterdam, 2020-12-12
De Canisius-vertaling (1939) van Lukas 2:14 luidt "vrede op aarde onder de mensen van goede wil"
Bundel: Zonder reserve 


Problemen horen

bij het leven als kansen --


voor naastenliefde.


Troubles belong toProbleme sind im
life as opportunities --Leben Gelegenheiten --
to express your love.zur Nächstenliebe.

Gedicht H2957
Amsterdam, 2021-05-16
Problemen horen bij het leven (Dinah Shore) - 1980
"Trouble is part of your life"

Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 80 en 90 
Eerbetuiging: Shore, Dinah 


Geen gelovige,

humanist, socialist --


alleen solidair.


Not a believer,Kein Sozialist,
humanist, or socialist --Gläubiger, Humanist, nein --
just solidary.nur solidarisch.

Gedicht S1200
Amsterdam, 2021-07-08
Er is conservatieve weerstand tegen medemenselijkheid
Bundel: PuimPuin 


Getrouwd ben je vrij

om van mensen te houden --


zonder Het gedoe.


Once you are marriedVerheiratet ist
you are free to love people --man frei, Menschen zu lieben --
without the Whole thing.ohne Getue.

Gedicht H2992
Amsterdam, 2021-07-22
Nonnen en soldaten (Iris Murdoch) - 1980
Roman "Nuns and Soldiers"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto