Trefwoord  Nadoen


Liefhebbers moeten

in de rij, dat is de wet --


van na-aperij.


Fans must stand in line,Fans stehen Schlange,
that is the generic law --das ist das Gattungsgesetz --
of imitation.der Nachahmungen.

Gedicht H3127
Amsterdam, 2021-11-13
Bundel: Het drama 


Romans zijn ontleend

aan mensen, die zich vormen --


naar personages.


Novels are derivedRomane: basiert
from people, who mould themselves --auf Menschen, die sich bilden --
upon characters.nach Charakteren.

Gedicht H3269
Amsterdam, 2022-04-10
Het leven imiteert de kunst (Oscar Wilde) - 1891
Rolmodellen
"Life imitates art far more than art imitates life" ("Het leven imiteert de kunst veel meer dan dat de kunst het leven imiteert", 1891, Oscar Wilde in "The decay of lying" ["Het verval van het liegen"]; ook: "Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation" ["De meeste mensen zijn een ander. Hun gedachten zijn de meningen van een ander, hun levens een nabootsing, hun hartstochten een citaat"], in zijn brief "De Profundis" aan Bosie in 1897)

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Wilde, Oscar 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto