Trefwoord  Natuur: biosfeer


In de beerput schijnt

de zaklamp op de massa's --


Rijzende maden.


The torch shining inIn der Klärgrube
the cesspit, on the masses --zeigt die Lampe die Massen:
of rising maggots.Maden gehen auf.

Gedicht H4120
Amsterdam, 2023-09-08
Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Relaas "A Change of tongue", deel 1 § 6

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Natuur: dieren (made) 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto