Trefwoord  Natuur: dieren (koe)


De koe is een bonk

warmte, kauwend naast mij heft --


ze haar staart, klatert.


The cow, chunk of heatDer Hitzeklumpen
chewing next to me, raises --der Kuh kaut neben mir, hebt --
her tail and splashes.den Schwanz und plätschert.

Gedicht H4073
Amsterdam, 2023-08-24
Alles stroomt (Marc Tritsmans) - 2021
Gedicht, in Het Liegend Konijn (2021, nr. 2) en in de bundel "Terwijl wij nog slapen" (2023)

Bundel: ZielZinZon 
Eerbetuiging: Tritsmans, Marc 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto