Trefwoord  Natuur: geweld

Zywa Watersnoden

De god van de donder en de zee
is de gevaarlijkste, hij plundert niet
hij verkracht niet, maakt geen slaven

hij schudt de aarde, de huizen
storten in en de vlaktes scheuren
open of verdrinken met alles wat leeft

in de vloed die hij opstuwt
De mensen lijden en sterven
eeuwen later weten we het nog:

vruchtbare akkers onder de Zwarte Zee
het verdronken leger in de Rietzee
de begraven muren van de fiere stad

en ru√Įnes in het kale land van Argos
de beroemde rivalen tezamen vernietigd
door bevende aarde en beukend water

We weten het nog, uitkijkend over de oevers
van de Panitsa en de Kleine Meander
waaronder de boze god ligt te slapen

Gedicht 1926
Trein Amsterdam-'s-Gravenhage, 2018-11-16
6300 vC Zwarte Zee (verhaal van Noach)
1440 vC Overstroming van de Rietzee (Mozes)
1184 vC Einde van de 10-jarige Trojaanse oorlog
1180 vC Overstroming van Argolis, door aard- en zeebevingen

Bundel: Geheim& Geloofd 

Zywa Zeebeving 1180 (Atlantis)

Sprekend en schrijvend leerde Plato
wat bekend en wat vergeten was
Zo ontdekte hij de waarheid

van de oude verhalen
over Atlantis en hij schaamde zich
dat niemand het meer wist

De dialoog stokte, het was de wijzen duidelijk
geworden: de oude namen waren verkeerd
verstaan alsof het om iets anders ging

Maar de feiten waren dezelfde
Door hen verzwegen bleef het geheim bestaan
en het trauma verdween weer, vergeten

dat met de grote overwinning op de fiere stad
ook de Griekse beschaving uitgewist werd -
door de machtige wrok van de verliezer

wiens drietand als laatste woord
schokken joeg door het land en de baai
zodat Argolis het betreurde Atlantis werd

Gedicht 1927
Trein 's-Gravenhage-Amsterdam, 2018-11-16
Plato (ca. 427-347) maakte de dialoog "Kritias" niet af
Troje is "Atlantis", want de stad is gesticht door Dardanus, de zoon van "Atlantis" Elektra ("dochter van Atlas")
In 1180 vC verwoestten aard- en zeebevingen zowel de vlakte van Troje, als die van Argos, Tiryns en Mykene; de Mykeense cultuur met het Lineair B ging verloren

Bundel: Korte Preken 


Steeds weer botsingen:

acht kilometers hoog is --


de berg hun effect.


Long-term collisions:Zusammenstöße:
eight kilometres high is --acht Kilometer hoch ist --
the Mount their effect.der Berg der Effekt.

Gedicht H3574
Amsterdam, 2022-11-21
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk VII. De engel Izra√Įel, ¬ß1

Bundel: Groot verzet [2] 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 


Felle lichtflitsen,

de spandraden en de hei --


gillen om het hardst.


Bright flashes of light,Helle Lichtblitze,
the rigging and the heather --das Tauwerk und die Heide --
screaming the loudest.schreien am lautsten.

Gedicht H4220
Amsterdam, 2023-10-14
Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-27, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)

Bundel: Mistik 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 


Geel danst de bliksem

op de richels, eindelijk --


gebeurt er eens iets.


The lightning dancesDie Blitze tanzen
yellowly on the ridges --gelb auf den Kämmen, endlich --
It's an event here.passiert hier etwas.

Gedicht H4221
Amsterdam, 2023-10-14
Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-27, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)

Bundel: Mistik 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto