Trefwoord:
Oorlog
 
 
Blauwengelen

Amsterdam, 2011-10-09
Blauwhelmen
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog 

Nanacht

Amsterdam, 2014-03-26
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog 

Zywa Het Grote Gebeuren

Uit de hemel
duiken snelle stippen
naar een niemandsland

vleugelloos weggeworpen
zachte tassen, stoelen
hard metaal, ledematen
ook mijn hart

staat stil
van ongeloof
toch ligt daar een lakschoen
toch lees ik opengeklapte levens

mijn vertroebelde ogen
en mond vol gedachten
vragen om woorden
voor de leegte

Dit veel te grote gebeuren
op een doodgewone dag
reikt voorbij de horizon

The Big Event  Das Groe Ereignis
Het Grote Gebeuren

Amsterdam, 2014-07-20
Vlucht MH17 op 17 juli 2014
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog 

Amsterdam, 2015-07-19
Met God aan onze kant (Bob Dylan) 1964
Lied "With God on our side" (album “The times they are a-changin' ”)
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 

Zywa 73 jaar Olympus

De oorlog was begonnen
door ruzie die klein begint
maar van geen ophouden weet
en eerzucht, koppigheid, wrok
de vernielzucht van mannen

Ver van het strijdgewoel
vergaderen de grote landen
op de ronde top van de Olympus
ze drinken nectar en kijken weg
in de verte hoe het verder moet

De rijke steden doen zielig
ze beklagen de mensen
de een naast de ander liggend
in het stof, maar de zon schijnt
en zegt: laat ze het zelf uitvechten

De een is voor de een
de ander voor de ander
ieder zit op zijn plaats
boos te broeden op plannen
wachtend op het donker

zinnend op verborgen acties
zeggend de wijste te zijn
die verder vooruit kijkt en
adviezen geeft in het veld
om het einde te bespoedigen

Mount Olympus, 73 years  73 Jahre Olymp
73 jaar Olympus

Amsterdam, 2018-05-04
Verenigde Naties (sinds 24 oktober 1945)
Ilias (Homerus)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog 
Opdracht: Marjoleine de Vos 
Eerbetuiging: Homerus 

Er jagen honden

door de stad, gele ogen –


met wrede muilen.


There are dogs huntingDie Hunde jagen
through the city, yellow eyes –durch die Stadt, gelbe Augen –

with cruel muzzles.grausamen Mäuler.

Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir 2008
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Oorlog is schieten,

doden, de verraders eerst –


elke hond die blaft.


Warfare is shootingEin Krieg ist schießen,
and killing, the traitors first –töten, Verräter zuerst –

every dog that barks.jeder Hund, der bellt.

Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir 2008
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Lukraak schieten, dan

is het verschrikkelijk stil –


dode gezinnen.


Shooting randomly,Chaotisch schießen,
then, the terrible silence –dann die schreckliche Stille –

of dead families.tote Familien.

, 2020-01-18
Dansen met Bashir 2008
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Amsterdam, 2020-05-04
Dodenherdenking in Nederland, op 4 mei
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Oorlog 
Trefwoord: NED-Amsterdam# 
Trefwoord: Dodenherdenking^ 

Het is leeg vandaag

op de pleinen, overal –


zonder levenden.


It's empty todayEs ist heute leer
in the squares of the cities –auf den Plätzen, überall –

without the living.ohne Lebenden.

Amsterdam, 2020-05-04
Dodenherdenking in Nederland, op 4 mei
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Oorlog 
Trefwoord: NED-Amsterdam# 
Trefwoord: Dodenherdenking^ 

De strijd is voorbij,

huilend volgt de vrouw zijn paard –


en steeds kijkt zij om.


The war is over,Die Schlacht ist vorbei,
crying, she follows his horse –die Frau weint, folgt seinem Pferd –

she keeps looking back.schaut immer zurück.

Amsterdam, 2020-10-11
Verstijfd liggen de lijken langs de weg van krijgsgevangenen (Haowen Yuan) 1233
Verovering van hoofdstad Kaifeng door Mongolen
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Yuan, Haowen 

Er vielen bommen,

meer dan de groep op de grond –


kon navertellen.


A lot of bombs fell,Bomben fielen, mehr
more than the men on the ground –als einer am Boden noch –

could survive to tell.erzählen konnte.

Amsterdam, 2020-11-27
Voor wie de klok luidt (Ernest Hemingway) 1940
Roman "For Whom the Bell Tolls"
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Hemingway, Ernest 

Geneutraliseerd

of buiten gevecht gesteld:


gij zult niet doden.


You neutralise them,Nur neutralisiert
or put them out of action –und außer Gefecht gesetzt:

You shall not murder.du sollst nicht töten.

Amsterdam, 2020-11-28
Interview met majoor Niels Roelen 2020
Vijfde (zesde) gebod (Ex. 20:13): Gij zult niet doden
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Roelen, Niels 

De kolonelisten

Amsterdam, 2021-01-11
Met God aan onze kant (Bob Dylan) 1964
Lied “With God on our side”
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater