Trefwoord:
Oorlog / Dodenherdenking
 
 
Zywa Blauwengelen

Ik kwam hier om de vrede
te bewaren, maar sta op niets
te wachten, op niets toe te zien

en dat op te schrijven
in de logboeken
van de schrijvende engelen

met hun hemelsblauwe helmen
machteloos tegen de bloeddorst
en misselijk van de geur

van het braaksel in mijn mond
terwijl de ambulances wegsluipen
en de stad schoongespoten wordt

Blue angels  Blauengel
Blauwengelen

Amsterdam, 2011-10-09
Blauwhelmen
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 

Zywa Nanacht

De soldaten komen

plotseling, ze schieten
de straten leeg, wij
vechten niet, we schuilen
en kruipen door de kamers

We verbergen ons
doorstaan de aanval, bang
te sterven, we dromen
van dood en ellende

Smeulend wordt het stil
Slierten rook, honden
ruiken aan buiken
likken aan lippen

aan koud braaksel
in de goot, een gouden ring
licht op tussen torren
de wind slaat een deur dicht

Kruitlucht en stank
Bij zinnen komen
Tijd om op te ruimen
te laat voor boosheid

Alleen nog het laatste
woord over de doden
dat hun geen recht doet
en dat nooit zal kunnen

After the night  Nachnacht
Nanacht

Amsterdam, 2014-03-26
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 

Zywa Het Grote Gebeuren

Uit de hemel
duiken snelle stippen
naar een niemandsland

vleugelloos weggeworpen
zachte tassen, stoelen
hard metaal, ledematen
ook mijn hart

staat stil
van ongeloof
toch ligt daar een lakschoen
toch lees ik opengeklapte levens

mijn vertroebelde ogen
en mond vol gedachten
vragen om woorden
voor de leegte

Dit veel te grote gebeuren
op een doodgewone dag
reikt voorbij de horizon

The Big Event  Das Groe Ereignis
Het Grote Gebeuren

Amsterdam, 2014-07-20
Vlucht MH17 op 17 juli 2014
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 

Amsterdam, 2015-07-19
Met God aan onze kant (Bob Dylan) 1964
Lied "With God on our side" (album "The times they are a-changin' ")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 

Zywa Herdenken

Ik dans, feestelijk, de band blaast
in een optocht van kinderen en karren
vol lasten en lifters, de lange benen
van majorettes boven alles uit

Gezichten schuilen achter toeters
die opgeboerde meningen van gal
en vuur in ieders oren spuwen en
de buiken dwingen om te blijven

dansen langs de plaatsen waar
het leven woedt of stilgevallen is
We dansen een groot elastiek en
kijken hoe het rekt en pijn doet

als het terugschiet naar het nieuws
en op vaste jaardagen dansen we op
de plaats, om stil te staan bij het erge
dat we niet hadden moeten doen

en om opnieuw te weten wat we willen:
het herdenken herdenken
ng eens denken, opniuw denken, nders
denken, en dansen zoals we denken

dat het moet

Commemoration  Gedenken
Herdenken

Amsterdam, 2015-10-24
Speel de dans lieflijker (William Kentridge) 2015
• Dodenherdenking
• "More sweetly play the dance" ("Speel de dans lieflijker", 2015, William Kentridge)

Bundel: Mozaïekvirus 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Kentridge, William 

Zywa 73 jaar Olympus

De oorlog was begonnen
door ruzie die klein begint
maar van geen ophouden weet
en eerzucht, koppigheid, wrok
de vernielzucht van mannen

Ver van het strijdgewoel
vergaderen de grote landen
op de ronde top van de Olympus
ze drinken nectar en kijken weg
in de verte hoe het verder moet

De rijke steden doen zielig
ze beklagen de mensen
de een naast de ander liggend
in het stof, maar de zon schijnt
en zegt: laat ze het zelf uitvechten

De een is voor de een
de ander voor de ander
ieder zit op zijn plaats
boos te broeden op plannen
wachtend op het donker

zinnend op verborgen acties
zeggend de wijste te zijn
die verder vooruit kijkt en
adviezen geeft in het veld
om het einde te bespoedigen

Mount Olympus, 73 years  73 Jahre Olymp
73 jaar Olympus

Amsterdam, 2018-05-04
Verenigde Naties (sinds 24 oktober 1945)
Ilias (Homerus)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Opdracht: Marjoleine de Vos 
Eerbetuiging: Homerus 

Er jagen honden

door de stad, gele ogen --


met wrede muilen.


There are dogs huntingDie Hunde jagen
through the city, yellow eyes --durch die Stadt, gelbe Augen --

with cruel muzzles.grausamen Mäuler.

Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) 2008
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Oorlog is schieten,

doden, de verraders eerst --


elke hond die blaft.


Warfare is shootingEin Krieg ist schießen,
and killing, the traitors first --töten, Verräter zuerst --

every dog that barks.jeder Hund, der bellt.

Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) 2008
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Lukraak schieten, dan

is het verschrikkelijk stil --


dode gezinnen.


Shooting randomly,Chaotisch schießen,
then, the terrible silence --dann die schreckliche Stille --

of dead families.tote Familien.

, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) 2008
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Amsterdam, 2020-05-04
Dodenherdenking in Nederland, op 4 mei
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Trefwoord: NED-Amsterdam# 

Het is leeg vandaag

op de pleinen, overal --


zonder levenden.


It's empty todayEs ist heute leer
in the squares of the cities --auf den Plätzen, überall --

without the living.ohne Lebenden.

Amsterdam, 2020-05-04
Dodenherdenking in Nederland, op 4 mei
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Trefwoord: NED-Amsterdam# 

De strijd is voorbij,

huilend volgt de vrouw zijn paard --


en steeds kijkt zij om.


The war is over,Die Schlacht ist vorbei,
crying, she follows his horse --die Frau weint, folgt seinem Pferd --

she keeps looking back.schaut immer zurück.

Amsterdam, 2020-10-11
Verstijfd liggen de lijken langs de weg van krijgsgevangenen (Haowen Yuan) 1233
Verovering van hoofdstad Kaifeng door Mongolen
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Yuan, Haowen 

Er vielen bommen,

meer dan de groep op de grond --


kon navertellen.


A lot of bombs fell,Bomben fielen, mehr
more than the men on the ground --als einer am Boden noch --

could survive to tell.erzählen konnte.

Amsterdam, 2020-11-27
Voor wie de klok luidt (Ernest Hemingway) 1940
Roman "For Whom the Bell Tolls"
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Hemingway, Ernest 

Geneutraliseerd

of buiten gevecht gesteld:


gij zult niet doden.


You neutralise them,Nur neutralisiert
or put them out of action --und außer Gefecht gesetzt:

You shall not murder.du sollst nicht töten.

Amsterdam, 2020-11-28
Interview met majoor Niels Roelen 2020
Vijfde (zesde) gebod (Ex. 20:13): Gij zult niet doden
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Roelen, Niels 

Amsterdam, 2021-05-04
Dodenherdenking in Nederland, op 4 mei
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater