Trefwoord  Oorlog: strijd

Zywa Blauwengelen

Ik kwam hier om de vrede
te bewaren, maar sta op niets
te wachten, op niets toe te zien

en dat op te schrijven
in de logboeken
van de schrijvende engelen

met hun hemelsblauwe helmen
machteloos tegen de bloeddorst
en misselijk van de geur

van het braaksel in mijn mond
terwijl de ambulances wegsluipen
en de stad schoongespoten wordt

Blue angels  Blauengel
Gedicht 178
Amsterdam, 2011-10-09
Blauwhelmen
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog: strijd 

Zywa Nanacht

De soldaten komen

plotseling, ze schieten
de straten leeg, wij
vechten niet, we schuilen
en kruipen door de kamers

We verbergen ons
doorstaan de aanval, bang
te sterven, we dromen
van dood en ellende

Smeulend wordt het stil
Slierten rook, honden
ruiken aan buiken
likken aan lippen

aan koud braaksel
in de goot, een gouden ring
licht op tussen torren
de wind slaat een deur dicht

Kruitlucht en stank
Bij zinnen komen
Tijd om op te ruimen
te laat voor boosheid

Alleen nog het laatste
woord over de doden
dat hun geen recht doet
en dat nooit zal kunnen

After the night  Nachnacht
Gedicht 219
Amsterdam, 2014-03-26
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog: strijd 

Zywa Het Grote Gebeuren

Uit de hemel
duiken snelle stippen
naar een niemandsland

vleugelloos weggeworpen
zachte tassen, stoelen
hard metaal, ledematen
ook mijn hart

staat stil
van ongeloof
toch ligt daar een lakschoen
toch lees ik opengeklapte levens

mijn vertroebelde ogen
en mond vol gedachten
vragen om woorden
voor de leegte

Dit veel te grote gebeuren
op een doodgewone dag
reikt voorbij de horizon

The Big Event  Das Gro√üe Ereignis
Gedicht 301
Amsterdam, 2014-07-20
Vlucht MH17 op 17 juli 2014
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog: strijd 

Zywa 73 jaar Olympus

De oorlog was begonnen
door ruzie die klein begint
maar van geen ophouden weet
en eerzucht, koppigheid, wrok
de vernielzucht van mannen

Ver van het strijdgewoel
vergaderen de grote landen
op de ronde top van de Olympus
ze drinken nectar en kijken weg
in de verte hoe het verder moet

De rijke steden doen zielig
ze beklagen de mensen
de een naast de ander liggend
in het stof, maar de zon schijnt
en zegt: laat ze het zelf uitvechten

De een is voor de een
de ander voor de ander
ieder zit op zijn plaats
boos te broeden op plannen
wachtend op het donker

zinnend op verborgen acties
zeggend de wijste te zijn
die verder vooruit kijkt en
adviezen geeft in het veld
om het einde te bespoedigen

Mount Olympus, 73 years  73 Jahre Olymp
Gedicht 1747
Amsterdam, 2018-05-04
Verenigde Naties (sinds 24 oktober 1945)
Ilias (Homerus)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Homerus 
Mede opgedragen aan: Marjoleine de Vos 


Er jagen honden

door de stad, gele ogen --


met wrede muilen.


There are dogs huntingDie Hunde jagen
through the city, yellow eyes --durch die Stadt, gelbe Augen --
with cruel muzzles.grausamen Mäuler.

Gedicht S0987
Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) (2008) Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Folman, Ari 


Oorlog is schieten,

doden, de verraders eerst --


elke hond die blaft.


Warfare is shootingEin Krieg ist schießen,
and killing, the traitors first --töten, Verräter zuerst --
every dog that barks.jeder Hund, der bellt.

Gedicht S0988
Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) (2008) Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Folman, Ari 


Lukraak schieten, dan

is het verschrikkelijk stil --


dode gezinnen.


Shooting randomly,Chaotisch schießen,
then, the terrible silence --dann die schreckliche Stille --
of dead families.tote Familien.

Gedicht S0989
, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) (2008) Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Folman, Ari 


De strijd is voorbij,

huilend volgt de vrouw zijn paard --


en steeds kijkt zij om.


The war is over,Die Schlacht ist vorbei,
crying, she follows his horse --die Frau weint, folgt seinem Pferd --
she keeps looking back.schaut immer zur√ľck.

Gedicht S1067
Amsterdam, 2020-10-11
Verstijfd liggen de lijken langs de weg van krijgsgevangenen (Haowen Yuan) (1233) Verovering van hoofdstad Kaifeng door Mongolen
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Yuan, Haowen 


Er vielen bommen,

meer dan de groep op de grond --


kon navertellen.


A lot of bombs fell,Bomben fielen, mehr
more than the men on the ground --als einer am Boden noch --
could survive to tell.erzählen konnte.

Gedicht S1093
Amsterdam, 2020-11-27
Voor wie de klok luidt (Ernest Hemingway) (1940) Roman "For Whom the Bell Tolls"
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Hemingway, Ernest 


Geneutraliseerd

of buiten gevecht gesteld:


gij zult niet doden.


You neutralise them,Nur neutralisiert
or put them out of action --und außer Gefecht gesetzt:
You shall not murder.du sollst nicht töten.

Gedicht S1095
Amsterdam, 2020-11-28
Interview met majoor Niels Roelen (2020) Vijfde (zesde) gebod (Ex. 20:13): Gij zult niet doden
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Roelen, Niels 


De kraaien krassen

en de eksters huppen rond --


Even geen oorlog.


The crows are cawing,Die Krähen krächzen,
and the magpies hop around --die Elster h√ľpfen herum --
No war for a while.Momentan kein Krieg.

Gedicht H3092
Egmond aan Zee, 2021-10-27
Het boek en de broederschap (Iris Murdoch) (1987) Roman "The Book and the Brotherhood"
Bundel: Onuitgesproken 
Trefwoord: Oorlog: strijd 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa
TrefwoordenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater